Slobodná vôľa a jej dôsledky -

Slobodná vôľa a jej dôsledky

sv. Maximilián Kolbe
26. marca 2023
  Cirkev

Musíme mať na pamäti jednu pravdu. A to tú, že máme slobodnú vôľu. Preto nič nemôže uškodiť duši, ak ona sama nechce: ani satan, ani zlý človek, ani vonkajšie pokušenia. Na druhej strane nič duši nepomôže, dokonca ani Pán Boh, ak ona nechce.

Duša sama si pripravuje večnosť. Pán Boh to tak zariadil, keď dal človeku slobodnú vôľu, aby on sám bol autorom večnosti. Z toho má však úžitok iba duša dobrej vôle. Takejto duši aj prekážky slúžia ako pomoc k Božej láske a naopak – tým, ktorí zanedbávajú seba, aj pomoc slúži ako prekážka.

Ilustračný obrázok, zdroj: wikimedia commons

Vieme, že pre rastlinku je potrebný dážď aj slnko. Keď je však halúzka odťatá od pňa, bude pod vplyvom životodarného slnka usychať a ten istý dážď, ktorý urýchľoval jej rast, bude prispievať k tomu, že rýchlejšie zhnije. A takisto je to aj v duchovnom živote. Tým slnkom a dažďom sú rozjímania, dobré príklady, sväté prijímania, atď. No vo chvíli, keď duša preruší spojenie s Božou láskou, všetko to prispieva k omnoho väčšiemu zhoršeniu jej situácie.

Pán Ježiš jasne povedal: „Bezo mňa nič nemôžete urobiť“ (Jn 15,5) a ďalej – „Ak je ratolesť odťatá od kmeňa, odumrie a bude vhodená do večného ohňa“ (por. Jn 15,6).

To sa potvrdzuje po všetky veky.

Od slobodnej vôle závisí, či tieto veci budú dušu rozvíjať alebo zabíjať.

Za každú premárnenú milosť budeme braní na zodpovednosť. Ak je duša lenivá, aké strašné tresty si pre seba zhromažďuje!

Ako o tom hovorí skúsenosť, aj v kláštore k tomu môže dôjsť, že duša, ktorá sa zanedbáva, znenávidí dobrých. Pamätajme na to, že všetko závisí od slobodnej vôle. To, čo je zlom, pre dušu dobrej vôle je dobrom. Áno, na to musíme pamätať: čokoľvek sa deje, je to s Božím vedomím a dopustením. Pán Boh je tak dobrý, žeby nemohol dopustiť niečo, čo by bolo pre nás zlom. Pán Boh dopúšťa skúšky, aby duša rástla v Božej láske.

Dobrá vôľa káže vyhýbať sa zlému a všetko na dobré obracia.

Ak je vôľa zlá – všetko na zlé obracia, aj pomoc k posväteniu. Všetko totiž závisí od toho, či chce duša milovať Boha alebo nie.

My v Niepokalanowe hovoríme: vôľa a láska Nepoškvrnenej. Uznávame tým, že Pán Boh stvoril tak dokonalú Bytosť, že sa nikdy nevzdialila od Božej vôle – je úplne Božia. Tak isto, keď hovoríme: láska Nepoškvrnenej – uznávame, že najväčšou láskou stvorenia k Bohu je Jej láska. Rozprávame tiež a hlásame, že to je najjednoduchšia a najľahšia cesta k vyššej dokonalosti.

Povedzme si jasne, že naším cieľom je láska Nepoškvrnenej. Tá duša je dobrá, ktorá miluje Nepoškvrnenú. Prosme Ju, aby úplne ovládla naše srdcia. Musíme sa Ňou nechať viesť. Čím bude naše zjednotenie s Ňou užšie, tým lepšie ovocie prinesie. Nuž snažme sa iba o jedno, aby sme čoraz väčšmi patrili Jej. Tu nejde o silu vôle, o moc, ide o to, aby Ona čoraz väčšmi, čoraz jemnejšie vládla v nás, aby sme nechceli vedieť, prečo je tomu tak a nie inak, aby nám stačili slová: Ona tak chce.

Hovoril mi jeden z pátrov, že počas duchovných cvičení mu provinciál, ktorý ho prekladal do iného kláštora, vysvetľoval, z akých dôvodov to robí (ten páter už bol starec), aby mu tak osladil nepríjemnosť sťahovania. Páter ho však zastavil a prosil ho, aby nič nevysvetľoval a nezbavoval ho tak čnosti poslušnosti. Duša milujúca Nepoškvrnenú nechce poznať dôvod. Stačí jej, že Nepoškvrnená si tak želá prostredníctvom predstavených. Ak budeme kráčať po ceste, aby sme Jej spravili radosť, buďme pokojní, že Nepoškvrnená nás privedie k Božej láske. Koniec koncov je Prostrednicou všetkých milostí. A každá milosť, to je Božia láska.

Ide o to, aby v nás vládla Ona. O nadprirodzenú lásku k Nej sa treba modliť.

Sv. Maximilián Mária Kolbe, príhovor spolubratom počas rannej meditácie, 22. októbra 1940


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Synodalita – duchovní válka a globální mobilizace v Církvi

Pobožnosť na počesť piatich Kristových rán, neprávom odsunutá odpustková modlitba, I. časť

Liberálna katolícka aktivistka v rakúskom Grazi chce spojiť slávenie Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi s klimatickou agendou

Utah, USA: Biblia na zozname zakázanej literatúry