Revolúcia a pravá povaha človeka, III. časť -

Revolúcia a pravá povaha človeka, III. časť

Antoine Blanc de Saint-Bonnet
16. mája 2024
  Politika

predchádzajúce časti:
Revolúcia a pravá povaha človeka, I. časť
Revolúcia a pravá povaha človeka, II. časť

***

Ilustračný obrázok, zdroj: Collections – GetArchive

Len si to dobre všimnite: Revolúcia postuluje teóriu vrodených práv človeka proti vlastneniu práv nadobudnutých a takých, ktoré by patrili konkrétnym ľuďom. Inak povedané: postuluje teóriu fatalizmu namiesto slobody! Následne chce delegovať tieto vrodené práva na reprezentáciu (zastupiteľstvo), ktoré má údajne slúžiť – každému. Videl kedy svet dokonalejšie kaukliarstvo?

Hľadať teoretické, abstraktné práva, práva zbavené zásluhy, útočiť takto na človeka a na vlastníctvo v ich základoch a princípoch, v ich podstate! Nie je to zvláštne, keď sa predtým toľko hovorilo o našej slobode? Ako málo sa tu chápe význam ľudskej prirodzenosti!

Hľa, ako história odporuje tejto utópii! Všetky práva tu na Zemi sú len nadobudnuté, všetky si musel človek zaslúžiť. Nikto mu nemôže darovať ani pokrok, ani šťastie, ani moc: pretože všetko je plodom jeho skutkov, jeho práce! Všetko, aj majetok, aj táto obsiata pôda, ktorá nemôže byť zúrodnená a udržaná v plodnosti inak, len skrze pot človeka! Veď sám Boh to tak dopustil, že musíme prebývať v slzavom údolí…

O čo sa to tu teda usilujete? Tento nadaný tvor, ktorým je človek, by mal všetko podľa vás dostať už pri svojom narodení a ako dobytok žiť v jarme fatalizmu? Akože, človek žeby neprispel ničím v otázke uchovania svojej existencie, žeby nebol spolupracovníkom na svojom údele, žeby už nebol stvorený na obraz Boží? Práve na túto ušľachtilú a zázračnú slobodu, na túto podobnosť s Absolútnom zabudla Revolúcia.

A nemôžeme sa zaoberať takýmito otázkami bez toho, aby sme nedomysleli odpovede do dôsledkov. Naša sloboda konania nám vtláča niečo z Božej prirodzenosti a je potrebné, aby bolo takejto slobode dopriate rozvíjať sa vo všetkých sférach, ktoré sú tu dole človeku umožnené.

Preto: rovnosť vládne medzi dobytkom, ale človeka povyšuje zásluha!

Boh človeku nevnucuje nič, ani Pravdu, dokonca ani Milosť. Tak jeho majetok, ako aj získané práva závisia od jeho rozhodnutia a zásluh, závisia od jeho inteligencie, a to aj čo sa týka evanjeliového zákona, hovoriaceho „o Nebi, ktoré sa dobýja násilím“…

Človek na tejto Zemi sa nepozdvihuje inak, než kropajami potu zo svojho čela. To je prameň jeho šľachtických titulov. Často vo svojej slabosti dychtí po tom, aby všetko dostal, avšak Boh svojím výsostným rozhodnutím určil, že všetko musí získať… To je právo pre vznešených! A keďže je teda pravdou, že človek by chcel všetko dostať, je to aj dôvod, prečo mu Revolúcia krutým podvodom sľubuje, že mu všetko dá.

A preto aj Revolúcia požaduje prerozdelenie práv a prerozdelenie majetku, inak povedané – vymazanie zásluh, čo v konečnom dôsledku znamená vymazanie človeka! Tak ako Pýcha chcela na počiatku stvorenia okradnúť Nebo, tak by dnes chcela pomocou Revolúcie okradnúť ľudstvo o civilizáciu.

Ilustračný obrázok, zdroj: picryl.com

Problém je vo všetkých končinách sveta rovnaký. Nič sa v človeku na jeho povahe nezmenilo. Stále sa pokúša vymaniť pomocou svojej pýchy spod zodpovednosti za slobodné rozhodnutia. Ale Boh zastokol tento svet ako rebrík smerom do Neba: spoločnosť, morálka, vlastníctvo, práva, všetko speje tým istým smerom. A tak je to múdre aj vznešené! Revolúcia sa však nezastaví ani pred vnútrom človeka, chce v ňom zničiť tento samotný princíp práva a ničí tak človeka až k jeho podstate.

Ach, ako s nami civilizácia nakladala dôstojne, o čo ušľachtilejšie zostrojovala a budovala ľudstvo, než ako to robí táto revolučná utópia. Šesť tisíc rokov dejín nám všade ukazuje posvätnú záhradu zásluh, mravov, cností, zákonov, nadobudnutých práv, korunujúc rodiny a plniac slávou ríše. O čo je civilizácia dôstojnejšia než Revolúcia, to sa ukazuje na jej povýšení človeka, ktorý bol stvorený na to, aby sa zásluhami domohol lepšieho, človeka, ktorý je plodom svojho snaženia!

Nič by túto civilizáciu nedokázalo nahradiť. Človek je ucelený len v lone tejto spoločenskej jednoty. Rodina, obec, krajina, čo by mohlo byť primeranejšie dejinám, politike, povahe a dôstojnosti človeka? Ohľadom každej veci nám Revolúcia prináša nižšie idey než tie, ktoré už svet mal. Jej údajný pokrok spočíva v akomsi uskromnení sa človeka ohľadom geniality (na duchu) a na rozume. Jej úplne víťazstvo by bolo pádom celej novovekej civilizácie, bolo by nutným návratom k civilizácii starovekej, len ozdobenej novými menami.

A pod všetkými týmito menami by bol len jeden, vždy rovnaký obsah: primitívne štátne zákony, na ktorých dodržiavanie nikdy nedôjde, ustavičné spory, úpadok mravov, neposlušnosť, roztopašnosť, rabovanie, vzápätí za tým kruté potlačenie ničiteľov, lúpeže v medziach zákona, popravy a ustavičné prenasledovanie, skaza a útoky.

Ako len Revolúcia ťaží zo súčasného oslabenia myšlienky a rozumu vo všeobecnosti. Stavia všade falošnú slobodu oproti slobode pravej, falošné právo proti právu skutočnému, falošné bohatstvo proti bohatstvu pravému, falošného človeka, falošný ľud, falošnú spoločnosť proti človeku skutočnému a pravdivej spoločnosti. Chce rodinu, štát, pokrok, ktoré nie sú pravou rodinou, pravým štátom, pravým pokrokom, čiže zlepšením. Zničí človeka, zničí rodinu, zničí vlastníctvo, nadobudnuté slobody, skutočné práva… My hájime práva! My sme za slobodu! Nie oni!

Sloboda v sebe obsahuje hodnotu, o ktorej tí, ktorí sa vydávajú za jej obhajcov, nemajú ani potuchy. Ach, keď už človek nie je schopný chápať a myslieť, kiež by aspoň uveril!


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Najsvätejšie Srdce Ježišovo a modlitba svätého ruženca

Kardinál Burke v prejave na Kolégiu sv. Tomáša Akvinského: Revolúciu podporujú zvnútra Cirkvi aj tí, ktorí sú povolaní pásť stádo!

Harrison Butker – športovec a tradičný katolík – predniesol reč, ktorá šokovala spohanštenú Ameriku

Možný zázrak v Lurdoch? Takmer úplne slepej žene sa vrátil zrak