Rehoľníčka, ktorá radila spolu s anglikánskou biskupkou Rade kardinálov tvrdí: „Pápež František veľmi podporuje svätenie žien za diakonky“ -

Rehoľníčka, ktorá radila spolu s anglikánskou biskupkou Rade kardinálov tvrdí: „Pápež František veľmi podporuje svätenie žien za diakonky“


13. februára 2024
  Krátke správy

Pred niekoľkými dňami sme písali o zasadaní Rady kardinálov a pápeža Františka, ktoré bolo obohatené prítomnosťou anglikánskej biskupky Jo Bailey Wellsovej, bojovníčky za rodovú rovnosť a dvoch pokrokových katolíckych žien.

https://christianitas.sk/anglikanska-biskupka-a-bojovnicka-za-rodovu-rovnost-radila-vcera-rade-kardinalov-a-papezovi-vo-vatikane/

Témou zasadania bolo rozširovanie úlohy žien v Cirkvi a jej tzv. demaskulinizácia, čiže „odmužšťovanie“. O tomto procese sa rozpísal pápež František aj v úvode ku knihe „Demaskulinizácia Cirkvi?“:

https://christianitas.sk/papez-napisal-predhovor-ku-knihe-vyzyvajucej-k-odmuzsteniu-demaskulinizacii-cirkvi-vatican-news-nazvali-doterajsiu-cirkev-muzskou-hegemoniou/

Jednou z autoriek uvedenej knihy a zároveň osobou, ktorá sa spolu s anglikánskou biskupkou zúčastnila zasadania, bola rehoľníčka Linda Pocherová. Tá sa v rozhovore pre Europa Press vyjadrila ohľadom názoru pápeža Františka na ženský diakonát, čiže na svätenie žien, ktorý bol pápežom prezentovaný na porade:

Hovorilo sa aj o diakonáte. Už vieme, že pápež je veľmi naklonený ženskému diakonátu, ale stále sa snažíme premyslieť, ako ho uviesť do praxe.

Sestra Linda Pocherová
zdroj: snímka obrazovky/youtube.com

Ďalej uviedla, že pápež František „mení spôsob myslenia a prežívania (?) rozdielu medzi vysväteným kňazstvom a krstným kňazstvom a rozširuje na všetkých pokrstených niektoré práva, ktoré donedávna patrili biskupom, kňazom alebo rehoľníkom.

Sestra Pocherová tiež uviedla, že ju pápež požiadal, aby zorganizovala toto stretnutie s biskupkou Wellsovou a ďalšou katolíckou rehoľníčkou Giulivou Di Berardinovou. Od anglikánskej biskupky sa chceli prítomní katolíci dozvedieť, ako prebiehal v Anglikánskej cirkvi príslušný proces po rozhodnutí svätiť ženy. Prečo? Známy britský pro-life aktivista Nick Donnelly za tým vidí jasnú snahu súčasného vatikánskeho vedenia presadiť nižšie, diakonské svätenie žien, napriek tomu, že ešte Ján Pavol II. akékoľvek svätenie žien striktne vylúčil.

To, čo dodáva sestra Pocherová, navodzuje atmosféru vedúcu k takýmto záverom:

Myslela som si, žeby bolo zaujímavé konfrontovať skúsenosti Anglikánskej cirkvi v tomto ohľade,“ povedala Pocherová. Prezradila tiež, že požiadala Wellsovú, aby kardinálom a pápežovi sprostredkovala „aké druhy procesov nasledovali, keď dospeli k rozhodnutiu vysvätiť ženy, a aby povedali, ako to zmenilo život v ich cirkvi. Takže to, kvôli čomu prišla bolo, aby porozprávala svoje skúsenosti, o ktorých sme potom diskutovali s kardinálmi a pápežom.

Popri tejto diskusii bola sestra Berardinová, tretia zo ženských účastníčok zasadania, vyzvaná sestrou Pocherovou, aby kardinálom a pápežovi porozprávala o „možnostiach ženskej služby v katolíckej Cirkvi, o možnostiach, ktoré sú teraz v katolíckej Cirkvi skutočne realizovateľné“.

Vzápätí po tom, ako Pocherová pre Europa Press načrtla osobnú podporu pápeža sväteniu žien na diakonky, použila klasickú modernistickú fintu na upokojenie konzervatívcov a dodal, že momentálne „neexistuje žiadna úvaha o kňazskej vysviacke žien v katolíckej Cirkvi“.

Tým zabila jednou ranou dve muchy: vykonala obligátnou salámovou metódou jeden krok vpred – od nemožnosti svätenia žien k diakonátu, a zároveň vyslovila rituálne modernistické ubezpečenie, že sa vlastne nedeje nič v rozpore s Magistériom, pretože za kňažky predsa ženy svätené nebudú.

To, čo zostalo v umelo vytvorenom pojmovom a doktrinálnom medzipriestore, bude teraz zrejme predmetom podobných trápnych hermeneutických šarád, ako dokazovanie o individuálnom požehnávaní v páre, alebo o zosobášených, ktorí netušili pri sobáši, že sú vlastne sobášení.

Nie všetci však boli na porade nadšení. Pocherová uviedla, že zatiaľ čo väčšina kardinálov síce bola „veľmi ochotná načúvať“ a prebiehal tam „bohatý a otvorený dialóg“ (čiže podľa tejto povinnej frazeológie bola na porade priam ideálna synodálna atmosféra), predsa len nebola deklarovaná jednotná podpora ženskému diakonátu. Niektorí boli podľa Pocherovej na stretnutí menej otvorení, ako ich ostatní kolegovia kardináli.

Aby novinári pochopili odkiaľ vietor vanie, tak uviedla, že takáto opozícia možno súvisí s „kultúrou“ a kultúrnymi normami. Po skúsenostiach progresívcov s africkou reakciou na dokument Fiducia supplicans netreba dlho premýšľať koho mala sestra Pocherová na mysli. Medzi kardinálmi sedel aj popredný prelát z Afriky, kardinál Fridolin Ambonga Besungu, ktorý určitým spôsobom zastrešoval odpor proti Fiducia supplicans, a to nie ani tak na základe vieroučnom, ale skôr na základe „kultúrneho postoja“ Afriky:

Všetci kardináli, ktorí sú v Rade, sú pastiermi miestnych cirkví,“ dodala Pocherová: „takže prichádzajú zaťažení citlivosťou svojich vlastných ľudí.

Máme tomu rozumieť tak, že cirkevné pravidlá už nie sú otázkou univerzálnou, ale otázkou lokálnych kultúrnych preferencií? V tom prípade samozrejme musí opäť nastúpiť salámová metóda:

Takže sa musíme najprv sústrediť na to; v ktorých krajinách vieme, že existuje výslovná požiadavka na väčšiu účasť žien v Cirkvi a to aj prostredníctvom diakonskej služby,“ dodala osvietená sestra.

No a postupne sa to zrejme poddá. Dovtedy budeme salámu krájať citlivo a dialekticky.

BM

Zdroj: Europa Press, LifeSiteNews, titulný ilustračný obrázok, zdroj – snímka obrazovky/youtube.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Má floridská diecéza jurisdikciu nad… Mesiacom?

Biskup Mutsaerts vyjadril podporu biskupovi Stricklandovi

Odovzdali sme petíciu za zastavenie škandalózneho predstavenia SND dehonestujúceho Nášho Pána Ježiša Krista

Nadužívanie a zneužívanie slova „láska“ v Cirkvi ako duchovný kastračný nástroj proti katolíckej bojovnosti