Mexickí kardináli a biskupi boli odsúdení za pranierovanie propotratovej socialistickej vlády. Všetci máme autoritu a zodpovednosť hovoriť pravdu! -

Mexickí kardináli a biskupi boli odsúdení za pranierovanie propotratovej socialistickej vlády. Všetci máme autoritu a zodpovednosť hovoriť pravdu!

Mikuláš Hučko
28. decembra 2021
  Spoločnosť


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Zdroj: wikimedia commons

Dnes veriaceho poteší a povzbudí, keď vidí, že duchovní pastieri nekľučkujú, nie sú politicky korektní, stoja na správnej strane a za to, že si plnia svoju kresťanskú povinnosť, sú ochotní znášať aj prenasledovanie.

V týchto voľbách pôjde o veľa. Ak zvíťazia tí, ktorí sú pri moci, nastane diktatúra, to znamená, že sloboda bude stratená, pretože hovoríme o systéme, ktorý je komunistický, socialistický, ktorý zotročuje. Stačí sa pozrieť na krajiny, ktoré do nej spadli. Napríklad Venezuela.“

Dobro rodiny a (ľudského) života je ohrozené, pretože táto vláda prijala gender ideológiu, ktorá (…) môže zničiť rodinu, ako aj priniesť potraty, expresné rozvody, homosexualitu a homosexuálne manželstvá.“

Kardinál Juan Sandoval Íñiguez v TV vysielaní o procese
zdroj: youtube.com

Toto sú slová, ktorými vo videu na YouTube z 2. júna 2021 mexický kardinál Juan Sandoval Íñiguez podľa rozhodnutia súdu porušil ústavu. A hneď sa dostal pred súd.

Sandoval vyzval „väčšinu Mexičanov, ktorí veria v Boha a v jeho Prozreteľnosť, aby sa veľa modlili, aby nás osvietil a pomohol nám“, aby prosili Pannu Máriu Guadalupskú o pomoc a aby sa modlili pred Najsvätejšou sviatosťou. Zároveň vyzval Mexičanov, aby si „plnili svoju občiansku povinnosť“ a volili a aby „nenechávali voľné pole zloduchom“.

Spolu s ním bol odsúdený aj kardinál Carlos Aguiar Retes, biskup a traja kňazi, pretože varovali verejnosť pred politikou vládnucej strany voči hodnotám ľudského života a rodiny, pred presadzovaním programu LGBT a pred propagáciou socializmu.

Odsúdenia vyvolali v Mexiku znepokojenie v súvislosti s ich dôsledkami na slobodu prejavu a právo kritizovať socialistickú vládnucu stranu „Morena“, ktorá je obviňovaná z podkopávania mexických občianskych slobôd.

Sudcovia sa odvolávali na mexickú ústavu z roku 1917 ako odôvodnenie týchto rozsudkov proti slobode prejavu. Táto ústava okrem iného zakazovala duchovným nosiť svoj odev na verejnosti, hlasovať vo voľbách, zasahovať do politiky a vyučovať deti predpubertálneho veku.

V každom čase a na každom mieste sa Cirkev vždy, keď bolo treba, stavala proti vládnucim silám svojej doby. V sporoch o arianizmus posielali cisári svätcov ako bol Atanáz do vyhnanstva za obranu ortodoxie. Svätý Ján Zlatoústy, uctievaný Cirkvou na Východe i na Západe, vyčítal vtedajšej cisárovnej jej hýrivý životný štýl. Bartolomé de las Casas naliehavo žiadal španielskeho kráľa, aby chránil domorodcov Nového sveta pred plienením zo strany Španielov, ktorí mu podliehali.

Dnes, bohužiaľ, Cirkev na Východe aj na Západe často zlyháva v plnení tohto vznešeného povolania.

Napriek tomu majú ako kresťanskí duchovní tak i laickí vodcovia povinnosť pred Bohom hovoriť proti zlu. Duchovným sú zverené duše – aby viedli ľudí k pravde a svetlu a odvádzali ich od lži a temnoty. Laickí kresťania by mali mať na pamäti: všetci máme autoritu a zodpovednosť hovoriť pravdu.

V dnešnej dobe je príliš málo kresťanov akéhokoľvek rangu, ktorí hovoria pravdu o manželstve, živote a rodine. Príliš málo kardinálov, biskupov, kňazov a laikov je ochotných vidieť, že všetky tieto horúce otázky sú súčasťou jednej hlavnej otázky: Aké je správne miesto sexu v spoločnosti? Cirkev hovorí, že správne miesto pre sexuálnu aktivitu je v rámci celoživotného manželského zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou, na plodenie a výchovu detí, v prospech týchto detí a celej spoločnosti.

Kardinál Carlos Aguiar Retes
zdroj: wikimedia commons

Moderný svet hovorí, že si môžeme robiť, čo chceme, veď deti sú prekliatím planéty, nie Božím požehnaním. Deti sú voľba, nie dar.

Medzi týmito dvoma víziami nemožno nájsť kompromis.

Keď svätému Petrovi a apoštolom súd prikázal, aby nehlásali evanjelium, odmietli to so slovami: „Boha treba viac poslúchať ako ľudí“ (Sk 5,29). Kardináli Aguiar, Sandoval a ďalší idú v stopách apoštolov. Sú to hrdinovia kresťanskej viery a skutoční pastieri svojich stád.

Kardinál Sandoval sa odmietol ospravedlniť za svoje výroky a začiatkom októbra zdvojnásobil svoju výzvu nehlasovať za politikov podporujúcich potraty.

Ich prípad bol teraz postúpený Sekretariátu pre správu krajiny, aby určil, aký trest im bude uložený. Sekretariát môže podľa vlastného uváženia uložiť pokutu až do výšky 150-tisíc amerických dolárov.

Generálny sekretár biskupskej konferencie Mexika Ramón Castro na Twitteri napísal: „Sme veľmi pozorní, pretože musíme brániť pravdu o Božej vláde. Dnes nás chcú umlčať za to, že bránime túto Pravdu. Buďme pravdiví a dôslední a žime v slobode evanjelia.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Jezuita James Martin nevidí problém v spojení osláv mesiaca LGBT a Božského Srdca

Stop ekologickej kolonizácii. Biskupi z Tanzánie ďakujú Bohu za čínsky ropovod, ktorý kritizuje ekologicko-zelená demokratická frakcia

Na Nedeľu Božieho Milosrdenstva pokrstil vojenský ordinár Mons. Rábek 43-ročného policajta

Nemocnica v Birminghame nahnevala rodičov: Majú uviesť, či je ich bábätko transgender alebo nebinárne