Čoho sa báť, až budeme stáť pred Sudcom, ktorý nepotrebuje svedkov? -

Čoho sa báť, až budeme stáť pred Sudcom, ktorý nepotrebuje svedkov?


2. apríla 2023
  Pokladnica viery

Preto svätý Bernard hovorí: „Čoho by sme sa mali tak nesmierne báť, ako postaviť sa pred súdnu stolicu tak prísneho Sudcu, ktorý nepotrebuje svedkov a skúma zámery srdca a ktorého vyšetrovanie preniká až do tajov mysle? Zaiste, tak ostro pozoruje život jednotlivcov, že ani najnepatrnejšia myšlienka, ani najkratšie slová, ktoré v bežnom živote pokladáme za nič, nezostanú pred jeho úsudkom bez povšimnutia.“

Právom povedal svätý Izidor: „Pred prísnym výsluchom Sudcovým nie je istá ani spravodlivosť spravodlivého.“ Ba ako hovorí opát Agathon: „Keby nám Boh pripočítal roztržitosť myšlienok a nedbanlivosť, do ktorej pri modlitbe a službe Božej upadáme, nemohli by sme byť spasení.“

Stále teda myslime a vážne sa obávajme toho, čo napísalo najblaženejšie apoštolské knieža vo svojom Prvom liste: „Ak sa spravodlivý ťažko zachráni, kde sa podeje bezbožný a hriešnik?“

Dionýz Kartuzián – O posledných veciach človeka: Smrť, Boží súd, Peklo a Nebo


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Z Kázní sv. farára z Arsu: O nehodnom svätom prijímaní

Verejný činiteľ – hulvát alebo vzor správania?

Spor ohľadom uctievania svätých obrazov a II. nicejský koncil

Rod Dreher by považoval prípadnú Ficom vedenú vládu za konzervatívnu