Plinio Corrêa de Oliveira -

Články od autora:

Plinio Corrêa de Oliveira -

Najsvätejšie Srdce Ježišovo

Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu je koreňom každého kontrarevolučného hnutia, malého či veľkého, známeho či zahaleného tajomstvom, ktoré povstalo od čias, keď sa Najsvätejšie Srdce zjavilo sv. Margite Márii...

Nebol vzkriesený, On vstal z mŕtvych!

Zmŕtvychvstanie predstavuje trvalé a konečné víťazstvo nášho Pána Ježiša Krista, úplnú porážku Jeho protivníkov a je to najväčší argument našej viery. Svätý Pavol povedal, že keby nebolo vzkriesenia, naša...

Elegancia – márnivosť alebo cnosť?

Počas diskusií na rôzne témy a v listoch dostávam veľa otázok o tom, ako sa správne starať o svoj zovňajšok. V reakcii na ne by som sa chcel dotknúť...

Nezabúdajme, že Kristus používal silné slová!

„Nepriatelia Boha, služobníci diabla, nasledovníci Antikrista, nepriatelia spásy ľudstva, osočovatelia, rúhači, nehanebníci, ignoranti“ – to sú prívlastky nepriateľov Cirkvi vyslovené jedným z jej najväčších svätcov. Nezabúdajme, že samotný Kristus...

Monarchia, aristokracia a demokracia ako formy vlády

Definície, príklady a nuansy Považujem za prospešné pre vašu formáciu a prípravu na nepriateľské útoky vysvetliť vám základné veci o rozličných formách vlády. Viete, že náš apoštolát má laický...

Romantická deformácia lásky: „Dobré srdce“

Je nenávisť hriech? Áno, nie? Prečo? Ak by niekto v tejto veci robil prieskum medzi katolíkmi, našiel by veľmi podivné odpovede a odhalil hrozný chaos v predstavách veriacich, zásadnú nelogickosť....

Kontrarevolučná dogma

Po celé stáročia boli v Cirkvi dva protichodné prístupy k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. Aj keď by bolo prehnané tvrdiť, že všetci, ktorí sa stavali proti tejto doktríne, konali...

Svätý Rafael archanjel

Pokiaľ ide o úctu anjelom, dnes sa len zriedka hovorí o tom, že Nebo je ozajstný kráľovský dvor. Keď som bol chlapec a rovnostársky duch bol v spoločnosti menej...

Svätý Lukáš Evanjelista

Lukáš sa narodil v Antiochii pohanským gréckym rodičom. Svätý Pavol sa s ním stretol v Troade a pozval ho, aby ho sprevádzal do Macedónska, kde cestovali najskôr do Samothraky,...

Božské materstvo Panny Márie

Panna Mária korešponduje so všetkými mimoriadnymi milosťami, ktoré dostala, čo z nej robí jedinečné stvorenie vo vesmíre a v ekonomike spásy. Východisko všetkých týchto milostí však spočíva v tom,...

Sv. František z Assisi

V lete 1215 bol svätý František s malou skupinou bratov v Ríme, kde žiadali o schválenie svojej rehole. Jednej noci, keď sa František modlil, uvidel nášho Pána pripraveného uvaliť...

Päť argumentov proti rovnosti

Každá éra má svoj vlastný zakladajúci mýtus – legendu odzrkadľujúcu Zeitgeist, ktorý sa za ním skrýva, čiže Ducha konkrétnej doby. Moderný Západ žije v tieni mýtu „rovnosti“. Všetky dnešné...

Antikomunista – kto to je?

Čo vlastne znamená byť antikomunistom? Otázka sa zdá byť prostá, až takmer hlúpa. Odpovedať na ňu sa dá rôznymi spôsobmi. Keď zvážime iba dve z dnes najbežnejších odpovedí, zistíme, že...

Sv. Ružena Limská

Životopisné dáta: Asi pol storočia po španielskom dobytí Ameriky, zmietala mestom Lima, založeným na úpätí Ánd, ako hlavné mesto peruánskeho vicekráľa, taká veľká mravná skazenosť, že sv. František Solanus...

Sv. Emilián z Autun

Životopisné dáta: Moslimské nájazdy na Španielsko začali v roku 711 a čoskoro sa cez Pyreneje šírili do rôznych oblastí Francúzska. V roku 725 bol naplánovaný útok na mesto Autun a jeho...

Sv. Joachim

Životopisné dáta: Podrobnosti o otcovi Panny Márie sme zobrali z apokryfnej knihy Evanjelium podľa Jakuba. Jeho meno, Joachim, znamená príprava na Pána a Anna znamená milosť. Stará tradícia nám...

Sv. Ján Vianney

Životopisné dáta: Dnes je sviatok svätého farára z Arsu, spovedníka, orodovníka za posvätenie duchovenstva a vzor pre tých, ktorým bola zverená starostlivosť o duše. Žil v 19. storočí (1786...

Panna Mária, Kráľovná anjelov

V roku 1863 mala istá cisterciánska sestra videnie. Videla obrovskú spúšť spôsobenú diablom po celom svete. Zároveň počula hovoriť blahoslavenú Pannu, že to je naozaj pravda, že Peklo je...

Prečo potrebujeme krásu

Boh stvoril krásu pre život duše. Telu je krása zbytočná. Nezaháňa hlad, nechráni nás pred búrkou, ani neposkytuje teplo. Pre telesný život je v tomto zmysle zbytočná. Krása je...

Tvár Dona Bosca: Zdolávať všetky prekážky

Toto je fotografia veľkého svätého Jána Bosca, zakladateľa saleziánskej kongregácie. Všimnite si jeho eminentne kňazský výraz a zároveň výraz človeka z ľudu. Nikomu by nenapadla myšlienka, žeby mohol pochádzať...

Prečo mocný Napoleon stratil svoj vplyv a moc?

S vládnutím súvisia tri prvky: moc, ktorá môže mať svoj zdroj v peniazoch alebo v sile, právo rozkazovať a vplyv. Keď hovoríme iba o sile v súvislosti s vládnutím… Talleyrand kedysi...

Osobitné poslanie svätej Bernadety

11. február je sviatok Lurdskej Panny Márie. Prečítajme si niektoré fakty o úcte svätej Bernadety k Panne Márii. V životopise Saint Bernadette Soubirous: 1844 – 1879, autor Mons. Francis Trochu píše: „Jej...

Päť storočí revolúcie

Prinášame záznam rozhovoru s Pliniom Corrêom de Oliveirom, osobnosťou, ktorá podľa nášho názoru patrí k najvýznamnejším teoretikom Revolúcie. Ide o spisovateľa, ktorého poznáte aj zo stránok nášho portálu. Pán profesor, čo...

Kto namaľoval prvý obraz Panny Márie?

Prečítajme si krátku životopisnú skicu o svätom Lukášovi, o jeho živote a diele. Lukáš sa narodil pohanskej rodine v Antiochii. Konvertoval bezpochyby v roku 40. Po stretnutí s ním v Troade...

Ako mať úžitok z duchovnej suchoty pri svätom prijímaní

Budem sa venovať téme, z ktorej budú mať úžitok mnohí, ktorí chodia na sväté prijímanie. Som skutočne veľmi potešený, keď vidím, že mnoho ľudí často pristupuje k svätému prijímaniu. Pokiaľ...

Nacionalizmus a vlastenectvo

Na prvý pohľad sa zdá, že nacionalizmus a vlastenectvo sú synonymá. Tieto pojmy sú však dva póly, dva protiklady a dve nezmieriteľne antagonistické idey. Vlastenectvo vyjadruje pocit vernosti voči...

Povolania európskych národov

Požiadali ma o definíciu rozličných povolaní európskych národov, podľa ich vernosti milosti a láske Božej. Španieli a Portugalci  Každý katolícky národ má povinnosť byť verný princípom Svätej viery a...

Večný konflikt

Tento článok bol napísaný na začiatku Druhej svetovej vojny v predvečer hroziacej krízy. Hoci sa odvtedy svetová situácia zmenila, ba dokonca zhoršila, „večný konflikt“ medzi Cirkvou a jej nepriateľmi pokračuje....

Rozvod a romantizmus

V roku Pána 2014 sa dostala spoločnosť na tak nízku úroveň mravných štandardov a osvojila si natoľko amorálne správanie, že sa možno oprávnene pýtať, či je ešte stále správne...

Monarchia, aristokracia a demokracia

Definície, príklady a nuansy Považujem za prospešné pre vašu formáciu a prípravu na nepriateľské útoky vysvetliť vám základné veci o rozličných formách vlády. Viete, že náš apoštolát má laický...