Arcibiskup Gądecki: „Cirkev nebude schvaľovať homosexuálne činy“ -

Arcibiskup Gądecki: „Cirkev nebude schvaľovať homosexuálne činy“


2. októbra 2023
  Krátke správy

Poľský arcibiskup Gądecki sa vyhranil voči niektorým bodom Synody, ktoré podľa jeho slov nemôže skutočná katolícka Cirkev nikdy prijať. Ide najmä o body ohľadom homosexuality, zrušenia celibátu kňazov či svätenia žien.

Veľkú pozornosť venoval v prvom rade homosexualite. „Homosexuálne činy sú hriech, sú v rozpore s prirodzeným právom, preto ich katolícka Cirkev za žiadnych okolností nemôže schváliť“ – povedal pre PAP (Polska Agencja Prasowa) arcibiskup Stanisław Gądecki, predseda Poľskej biskupskej konferencie. Dodal, že „ľudia s homosexuálnymi sklonmi by sa mali usilovať o život v čistote“.

Zdroj: wikimedia commons, snímka obrazovky lanuovabq.it a flickr.com / koláž Christianitas.sk

V dňoch 4. až 29. októbra 2023 sa uskutoční prvé zasadnutie 16. valného zhromaždenia Riadnej biskupskej synody „Smerom k synodálnej Cirkvi: spoločenstvo, účasť a misia“, ktoré v katolíckej Cirkvi prebieha od októbra 2021. Prvýkrát v histórii sa v prvej fáze Synody uskutočnili rozsiahle konzultácie vo farnostiach v každej diecéze. Po ich dokončení sa vo februári 2023 uskutočnila kontinentálna fáza.

Hlavné orgány Synody prizvali k spolupráci disidentskú organizáciu New Ways Ministry – americkú organizáciu duchovných a laikov, ktorej cieľom je zmeniť prístup Cirkvi k hriechu Sodomy. Problém spočíva v tom, že táto organizácia nie je katolícka, čo potvrdil aj episkopát USA. Otázka preto znie: Prečo majú nekatolíci určovať budúce doktríny katolíckej Cirkvi?

Arcibiskup Gądecki v rozhovore pre PAP potvrdil, že existujú ľudia, „ktorí dúfajú, že katolícka Cirkev zmení svoje učenie o čistote a homosexualite“. Poznamenal, že „podkopávanie dôležitosti čistoty sa vyskytuje na mnohých úrovniach“. Ide o snahu o zrušenie kňazského celibátu, schválenie spolužitia mimo manželstva, rozvod atď. Voľná láska však nie je riešením, scestné sú aj predstavy, že sexuálny život nemá nič spoločné s morálkou a zbožnosťou. Ľudia by nemali žiť ako zvieratá.

Poukázal aj na účinky tzv. sexuálnej revolúcie: „Vieme, koľko skazy to prinieslo: stovky miliónov detí zabitých v dôsledku potratov, more rozvodov, sexuálneho zneužívania aj detí, detí vychovávaných bez oboch rodičov,“ – povedal arcibiskup Gądecki.

Aby sme mohli začať hovoriť o homosexuálnych vzťahoch, musíme najprv uznať, že sexuálny život človeka podlieha morálnemu hodnoteniu. Musíme uznať, že existujú hriechy proti cudnosti a do zoznamu týchto hriechov patria aj homosexuálne činy,“ doplnil ďalej arcibiskup Gądecki.

A ďalej, tento zoznam hriechov zahŕňa aj homosexuálne činy, ktoré sú svojou povahou vnútorne neusporiadané a odporujúce prirodzenému zákonu. Preto „za žiadnych okolností nemôžu byť schválené“ (KKC 2357). Len v tejto súvislosti si možno položiť otázku, ako sa majú ľudia s homosexuálnymi sklonmi snažiť o svätosť“ – zdôraznil arcibiskup Gądecki.

K meritu veci, čo hovorí Katechizmus katolíckej Cirkvi v paragrafe 2357, ktorý nikto nezrušil, plné znenie: 2357 Homosexualita označuje vzťahy medzi osobami mužského alebo ženského pohlavia, ktoré pociťujú výlučnú alebo prevládajúcu pohlavnú príťažlivosť voči osobám toho istého pohlavia. V priebehu stáročí a v rozličných kultúrach nadobúda veľmi odlišné podoby. Jej psychický vznik ostáva z veľkej časti nevysvetlený. Tradícia, opierajúc sa o Sväté písmo, ktoré predstavuje homosexuálne vzťahy ako veľmi závažnú zvrátenosť, vždy hlásala, „že homosexuálne úkony sú svojou vnútornou povahou nezriadené“. Sú proti prirodzenému zákonu. (2333) Zatvárajú totiž pohlavný úkon pred darom života. Nepochádzajú z opravdivého citového a sexuálneho dopĺňania sa. V nijakom prípade ich nemožno schvaľovať.“

Katechizmus hovorí, že homosexuáli majú žiť v úplnej sexuálnej zdržanlivosti. Nie je to mimoriadna požiadavka zo strany Cirkvi, pretože tá istá požiadavka je adresovaná mladým ľuďom, ktorí ešte nevstúpili do manželstva, slobodným ľuďom, vdovcom, mníchom a rehoľným sestrám a duchovným,“ poznamenal arcibiskup Gądecki, ktorý uviedol že, „toto nie je ľahká cesta, ale – s pomocou Božej milosti – je možná“.

Arcibiskup Gądecki ďalej zdôraznil, že „úlohou Synody je potvrdiť katolícke učenie v nových historických okolnostiach a odmietnuť to, čo s ním nie je v súlade“. Podľa doterajšieho zvyku možno po Synode očakávať posynodálnu exhortáciu, ktorá sa, ako povedal arcibiskup Gądecki, objaví pravdepodobne až o rok a pol, teda po budúcoročnom zasadnutí Synody.

Slovo „nabádanie“ znamená „povzbudenie“, preto sa v dokumente tohto významu nezavádzajú žiadne dogmatické zmeny. Obsahuje určité pokyny a povzbudenia, aby sme boli verní Kristovi v nových vonkajších okolnostiach. Preto je napríklad hlavným posolstvom Amoris laetitia povzbudenie k prehĺbeniu lásky a vernosti vo sviatostnom manželstve,“ vysvetlil predseda Poľskej biskupskej konferencie.

Na otázku, akú hodnotu môže mať takýto dokument, ak je napríklad v rozpore so súčasným učením Cirkvi, s učením II. vatikánskeho koncilu, arcibiskup Gądecki zdôraznil, že „sme katolíci, pokiaľ veríme katolíckym spôsobom“.

Svätý Pavol vo svojom liste Galaťanom napísal: 1 Pavol, ustanovený za apoštola nie ľuďmi ani prostredníctvom človeka, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych, 2 a všetci bratia, čo sú so mnou, galatským cirkvám: 3 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista,4 ktorý seba samého vydal za naše hriechy, aby nás vyslobodil z terajšieho zlého veku podľa vôle Boha a nášho Otca: 5 jemu sláva na veky vekov. Amen. 6 Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal v Kristovej milosti, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu. 7 Ono ani nie je iné, ibaže sú niektorí, čo vás mätú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. 8 Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty! 9 Ako sme už povedali, aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty! 10 Chcem si teraz nakloniť ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem páčiť sa ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom. 11 Bratia, pripomínam vám, že evanjelium, ktoré som vám ja hlásal, nemá ľudský pôvod, 12 lebo ja som ho neprijal ani som sa ho nenaučil od človeka, ale zo zjavenia Ježiša Krista. (Gal 1,1–12)

Svätá stolica v júli oznámila, že kardináli Grzegorz Ryś a Konrad Krajewski, ako aj predseda poľského episkopátu arcibiskup Stanisław Gądecki, podpredseda poľského biskupstva arcibiskup Marek Jędraszewski a arcibiskup Adrian Galbas by sa mali zúčastniť na rokovaniach Synody ako zástupcovia Poľska. Vatikán zverejnil zoznam účastníkov prvého zasadnutia XVI. riadneho generálneho zhromaždenia Biskupskej synody na tému: „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť, misia“, ktoré bude prebiehať od 4. do 29. októbra 2023 v Ríme.

Medzi účastníkmi synody sa nachádzajú aj dvaja slovenskí biskupi – Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup v Košiciach, a katolícke východné cirkvi bude zastupovať Mons. Milan Lach SJ, pomocný biskup Bratislavskej eparchie.

BK

Zdroj: PCH24, titulný ilustračný obrázok, zdroj – wikimedia commons, flickr.com / koláž Christianitas.sk


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Otec Kramara vyzýva kvôli Viganovi, aby všetci katolíci „priznali farbu“ či sú katolíkmi alebo nie. Myslí skutočne všetkých? A čo si pod „katolíkom“ vlastne predstavuje?

Britský hudobný skladateľ iniciuje petíciu laikov za zachovanie tradičnej latinskej sv. omše

Nigerijskí biskupi varujú pred dohodou s EÚ, lebo umožní presadiť LGBTQ agendu a potraty

Biskup Schneider v rozhovore o svojej novej knihe s názvom Uteč pred herézou: V Cirkvi dnes vládne modernizmus odsúdený pápežom Piom X.