Ako sa má katolík stavať k utrpeniu vs. duch Hollywoodu -

Ako sa má katolík stavať k utrpeniu vs. duch Hollywoodu

James R. Bascom
23. januára 2020
  Spoločnosť

I. časť: http://christianitas.sk/duch-hollywoodu-vs-duch-kriza/

Skutočný katolík má utrpenie prijímať hrdinsky a zaujímať voči nemu opačný postoj než svet. Musíme sa na to pripravovať a prijímať utrpenie, ktoré nám Boh posiela. Niektorí katolíci majú mylnú predstavu, že pokušenie je katastrofa, ba dokonca sa považuje za znak toho, že človek duchovne upadá, pretože človek by jednoducho nemal trpieť pokušeniami. Duchovný život by mal hladko napredovať, asi ako keď sa vlak kĺže po koľajniciach.

Opak je pravdou, katolík by mal čeliť utrpeniu nie ako človek trasúci sa strachom už len pri pomyslení na blížiacu sa katastrofu, ale skôr ako poľovník v africkom kroví číhajúci na leva. Keď sa poľovník stretne s levom, nemyslí si: „Ach, nie, to je ale katastrofa! Tam je lev! Už len to mi chýbalo! Čo si len počnem?“

Zlo a utrpenie sú ako ten lev. Musíme hľadať toho leva, aby sme ho skolili. Je krásne a hrdinské leva chytiť, ale je zbabelé a hanebné utekať od neho. Lev nie je katastrofa, ale príležitosť na hrdinstvo.

„Priatelia kríža“

Azda najväčšou oslavou vznešenosti utrpenia je List priateľom Kríža svätého Ľudovíta Grigniona z Montfortu.6 Toto krátke dielo je pokladom náuky a rád pre tých katolíkov, ktorí si skutočne želajú naplno prežívať svoje zasvätenie Panne Márii. Je určený pre tých pár osôb, ktoré chcú ísť po tvrdej a úzkej ceste k výšinám svätosti a viesť vojnu proti nepriateľom nášho Pána a Jeho Cirkvi.

Čo má na mysli pod slovom „kríž“? Kríž je súborom všetkého utrpenia, ktoré by sme mali znášať, aby sme zachránili naše duše. Zahŕňa predovšetkým a po prvé úsilie vynakladané pre naše posvätenie; po druhé, nešťastia, ktoré nás postihujú; a po tretie, naše osobné obmedzenia a limity.

Posvätenie zahŕňa orezávanie našich duší, vďaka ktorému sa zbavujeme zlých sklonov, ktoré sú dôsledkom dedičného i nášho osobného hriechu.

Nešťastie je údelom každej ľudskej bytosti. Nijaký človek nie je od neho ušetrený. Profesor Corrêa de Oliveira spomínal, že keď bol chlapec, staršie zbožné ženy v Sao Paule pri opise nešťastia alebo katastrofy používali výraz „Boh ma navštívil“. Vtedajší katolíci chápali, že nešťastie je v skutočnosti Božím darom pre naše vlastné zdokonalenie a posvätenie.

Obmedzenia môžu byť zdrojom utrpenia, či už sa týkajú našej inteligencie, našich schopností, povahy či inej vlastnosti. Často sme pokúšaní porovnávať sa s druhými a závidieť im ich kvality. Namiesto toho, aby sme závideli to, čo majú ostatní, musíme byť spokojní s tým, čo nám dal Boh, a predovšetkým obdivovať to, čo vo svojej nekonečnej múdrosti udelil iným.

„Veľká cesta“ a „Malá cesta“

Profesor Plinio Corrêa de Oliveira popisuje dva spôsoby, ako niesť svoj kríž. Prvý je klasický spôsob alebo „Veľká cesta“. Je to spôsob, akým svätci minulosti, ako napríklad svätý Ignác z Loyoly, svätá Terézia z Avily alebo svätý Alfonz z Liguori, prijímali utrpenie. Videli svoju povinnosť pred sebou, videli, že musia čeliť veľkému utrpeniu, urobili zrelé rozhodnutie ako hrdinský akt vôle.

Naša generácia však vinou svojej vnútornej rozbitosti, oslabenej vôli a hriechov znáša kríže oveľa ťažšie. Sme takpovediac duchovne hendikepovaní. Utrpenie mučeníkov a svätých nám často naháňa strach. Hlboko preciťujeme svoju vlastnú nedostatočnosť.

Práve tam vstupuje Panna Mária. Mali by sme sa na ňu obracať a prosiť ju: „Matka moja, som príliš slabý, aby som plnil tieto povinnosti. Už len pri pomyslení na ne je mi zle. Ak to odo mňa chceš, daj mi, prosím, osobitnú milosť, pracuj v mojej duši, rýchlo, nadpozemsky, so zvláštnou účinnosťou. S „obyčajnou“ milosťou to nedokážem. Preto ťa prosím o nadšenie, láskavosť, pomoc, vďaka ktorej to moja biedna duša v rozhodujúcom okamihu dokáže.“

Panna Mária vezme slabú dušu a ponesie ju na svojich pleciach s veľkou nežnosťou a ľahkosťou. Kríž nepominie, ale už nebude taký ťažký. Toto je spôsob, akým sv. Terézia z Lisieux niesla kríž.

Veľký architekt

Sv. Ľudovít z Montfortu prirovnáva Boha k veľkému architektovi a každý z nás je živým kameňom, ktorým Boh buduje svoju Cirkev:

Vedzte, že ste živými chrámami Ducha Svätého, a že tento Boh lásky vás vloží do budovy nebeského Jeruzalema rovnako ako množstvo iných živých kameňov. Preto očakávajte, že budete formovaní, rezaní a otesávaní kladivom Kríža, lebo inak by ste zostali drsnými neotesanými kameňmi, ktoré nie sú dobré na nič a museli by byť vyhodené. Neuhýbajte sa úderom kladiva, buďte pozorní na dláto, ktoré vás osekáva a na ruku, ktorá vás opracúva! Je možné, že tento zručný a láskyplný architekt z vás chce spraviť jeden z prvých kameňov jeho večnej budovy a jedného z najkrajších obrazov jeho nebeského kráľovstva. Dovoľte mu to, veď vás miluje, vie, čo robí, je skúsený, všetky jeho údery sú šikovné a láskyplné, nikdy neudiera vedľa, pokiaľ si svojou netrpezlivosťou situáciu sami nezhoršujete. (List priateľom Kríža č. 28).

Panna Mária a „enlevo

Podstatou nášho „nevoľníctva lásky“ k Božej Matke podľa metódy sv. Ľudovíta z Montfortu je túžba zasvätiť sa, aby sme nadobudli jej mentalitu. Jej mentalita je predovšetkým Duchom kríža.

S touto milosťou je spätá jemná, sotva postrehnuteľná, ale veľmi radikálna premena duše. Duša na začiatku získava to, čo prof. Corrêa de Oliveira nazval enlevoEnlevoje portugalské slovo znamenajúce „žasnúci obdiv“. Ide o taký silný obdiv, že človek túži úplne sa oddať predmetu svojho obdivu, chce mu slúžiť, poslúchať ho, ba dokonca stráviť sa preň a stať sa akousi celopalnou obetou. Kríž môže byť príťažlivý iba vtedy, keď si uvedomíme, kto je naň pribitý a od Neho dostaneme potrebnú silu na to, aby sme ho dokázali prijať. Láska ku krížu sa rodí z nášho enlevo pre Božie veci, pre Umučenie nášho Pána, pre Cirkev.

Priateľom kríža je križovník

Priateľ kríža, duša, ktorá má enlevo pre Umučenie, Kríž a smrť nášho Pána, si bude, samozrejme, želať bojovať proti nepriateľom Kríža. Je prirodzene bojovný. Svätý Ľudovít z Montfortu nehlásal nejakého umierneného či sebaľútostného ducha Kríža. Naopak, priateľov Kríža považuje za neporaziteľnú armádu križovníkov bojujúcich na život a na smrť s nepriateľmi Cirkvi:

Ste spolu zjednotení, priatelia Kríža, tak ako mnohí križovníci, aby ste bojovali proti svetu a neutekali z neho, ale ako odvážni a statoční bojovníci bojovali na bojisku a neustupovali, ani sa neobracali k svetu chrbtom. Odvahu! Bojujte statočne! Pevne sa zomknite do jednoty myslí a sŕdc, ktorá je nekonečne silnejšia a hroznejšia pre svet a pre peklo ako ozbrojené sily veľkého kráľovstva pre svojich nepriateľov. Démoni sa zjednocujú, aby vás zničili; a vy sa musíte zjednotiť, aby ste ich porazili. Chamtivci sa spájajú, aby obchodovali a hromadili zlato a striebro; vy sa musíte zjednotiť v úsilí o získanie pokladov večnosti, ktoré sú ukryté v Kríži. Zhýralci sa spájajú, aby sa bavili; vy sa musíte zjednocovať, aby ste trpeli. (List priateľom Kríža č. 2).

Naše povolanie ako katolíkov je postaviť sa proti bludom našich čias. Ak máme byť pravými priateľmi Kríža, nesmieme podliehať týmto bludom, ale musíme vyznávať  a naplno žiť pravdy, ktoré táto doba popiera. Treba predovšetkým odmietnuť všetku nenávisť ku Kristovmu krížu.

Povedať, že žijeme v dobe mimoriadnej krízy, je málo. Mimoriadne obdobia krízy si vyžadujú mimoriadne hrdinstvo. Morálny relativizmus je najväčším nepriateľom, ktorému Cirkev a kresťanská civilizácia kedy čelili. Táto hrozba je oveľa horšia než Turci v bitke pri Lepante alebo dokonca levy v rímskom Koloseu! Potrebujeme hrdinstvo úmerné tejto hrozbe.

Verný otrok Preblahoslavenej Panny Márie, skutočný priateľ Kríža, dostáva silu pre toto hrdinstvo. Dostáva morálne hrdinstvo, ktoré dáva duši silu vydržať veľké utrpenie, klamstvá, ohovárania, zlyhania, všetko, čo človek môže v tomto živote očakávať, a predovšetkým veľký morálny heroizmus zoči-voči bludom dnešnej doby. Panna Mária mu dá osobitné milosti hrdinstva, sebadôvery a vytrvalosti až do konečného víťazstva v tejto veľkej krížovej výprave 21. storočia, víťazstva, ktoré prisľúbila pred sto rokmi vo Fatime, víťazstva Jej Nepoškvrneného srdca.

Poznámky pod čiarou

5. http://www.prb.org/Publications/Articles/2016/suicide-replaces-homicide-second-leading-cause-death-among-us-teens.aspx or https://www.prb.org/suicide-replaces-homicide-second-leading-cause-death-among-us-teens/

6. Sv. Ľudovít z Montfortu, Listy priateľom Kríža http://www.ewtn.com/library/Montfort/lfcross.htm

Zdroj: https://www.tfp.org/the-spirit-of-hollywood-versus-the-spirit-of-the-cross/

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Jezuita James Martin nevidí problém v spojení osláv mesiaca LGBT a Božského Srdca

Stop ekologickej kolonizácii. Biskupi z Tanzánie ďakujú Bohu za čínsky ropovod, ktorý kritizuje ekologicko-zelená demokratická frakcia

Na Nedeľu Božieho Milosrdenstva pokrstil vojenský ordinár Mons. Rábek 43-ročného policajta

Nemocnica v Birminghame nahnevala rodičov: Majú uviesť, či je ich bábätko transgender alebo nebinárne