Čo je potrebné preto, aby bolo kresťanské manželstvo uzatvorené platne a zákonne? -

Čo je potrebné preto, aby bolo kresťanské manželstvo uzatvorené platne a zákonne?


18. februára 2024
  Pokladnica viery

K právoplatnému uzatvoreniu kresťanského manželstva je potrebné, aby bolo oslobodené od akýchkoľvek prekážok uzatvorenia manželstva, aby súhlas k manželskej zmluve bol daný slobodne za prítomnosti farára (alebo ním určeného kňaza) a dvoch svedkov.

Aby bolo kresťanské manželstvo uzatvorené zákonne, je potrebné byť zbavený každej prekážky, ktorá bráni manželstvu, byť poučený o hlavných pravdách náboženstva a napokon byť v stave milosti. V opačnom prípade by bola spáchaná svätokrádež.

Tridentský katechizmus sv. Pia X.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Švajčiarsky biskup Bonnemain čelí kritike za to, že sa zúčastnil pohrebu biskupa Huondera, organizovaného Kňazským bratstvom svätého Pia X.

Narodenie a raný život Panny Márie

Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Trinásta časť)

Komisia biskupov EÚ (COMECE) pokračuje vo svojej propagandistickej jazde: Vydala novú brožúrku o pozitívach EÚ a jej rozširovaní