V USA sa rozrastá satanizmus -

V USA sa rozrastá satanizmus


1. augusta 2020
  Krátke správy

Boj za náboženskú slobodu je nadmieru úspešný a dnes už skutočne každý môže vyznávať čo chce, môže si založiť svoju cirkev či svoje náboženstvo a nikto mu do toho nemôže hovoriť. V Spojených štátoch minimálne každý týždeň vzniká nová cirkev a od roku 2013 tam jestvuje aj tzv. satanská cirkev nazývaná Satanský chrám (The Satanic Temple), má 16 pobočiek, z toho jednu v Kanade.  Jej symbolom je kozia hlavou, ktorá je spájaná so Satanom.

V apríli toho roku Satanský chrám oznámil, že americký Daňový úrad (Internal Revenue Service ) vyhovel jeho žiadosti o uznal ho ako organizáciu oslobodenú od dane, takže má status ako ostatné cirkvi. Satanský chrám na stránke síce vysvetľuje, že jeho členovia vraj „neveria v existenciu Satana ani nijakého nadprirodzena“, ale predsa len sa úporne dožaduje o umiestnenie masívnej sochy Bafometa, ktorý je okultnou bytosťou so zvieracou hlavou a ľudským telom, pred budovou parlamentu v štáte Oklahoma. Prečo práve tam? Lebo tam už jedna socha stojí. Je to socha Desiatich Božích prikázaní! Satanisti považujú Bafometa za stelesnenie diabla a nech sa tvária akokoľvek „osvietene“ a neutrálne, Božie prikázania ich nekonečne dráždia a nedajú im spať.

V roku 2018 chicagská pobočka Satanského chrámu donútila úradníkov, aby vystavili sochu „Snaketivity“ vedľa obrovského vianočného stromu v rotunde sídla legislatívy štátu Illinois. „Snaketivity“ je vlastne satanský „Betlehem“. Zobrazuje hada stočeného okolo obráteného čierneho kríža s nápisom „Najväčším darom je poznanie“ a s knihou „Pád anjelov“ na podstavci.

Satanisti sa zameriavajú predovšetkým na mládež. V roku 2016 skupina oznámila zakladanie satanských klubov na základných školách (obdoba našich školských družín) „After School Satan Clubs“ ako reakciu na to, že na verejných školách jestvujú evanjelické Kresťanské kluby dobrej zvesti.

Douglas Mesner, hovorca a spoluzakladateľ Satanského chrámu, sa vyjadril, že satanské kluby na verejných školách “vytvárajú protiváhu, aby žiaci mali väčší výber pri voľbe svojich mimoškolských aktivít.”

Mesner tvrdí, že „zatiaľ čo Kluby dobrej zvesti učia deti pocitu hanby, viny a strachu, že zomrú a budú mučení v pekle – satanské kluby na základných školách sa zameriavajú na umelecké projekty a vzdelávanie bez náboženstva.“

Program je vytvorený a prevádzkovaný iba Satanským chrámom a vraj v tom nie je nijaká indoktrinácia detí.  

Satanský chrám je aktívny a stále hľadá nové spôsoby. Preto založil vzdelávací grant pre študentov stredných škôl.

Satanský chrám s hrdosťou ponúka svoje štipendium študentom, ktorí bojujú za individualizmus, slobodu myslenia, empatiu a ďalšie vznešené aspekty poslania Satanského chrámu pre zlepšenie (!) spoločnosti,“ uvádza sa na internetovej stránke The Satanic Temple.

Malcolm Jarry, spoluzakladateľ skupiny v Massachusetts, povedal CNN že , štipendium bolo vytvorené ako príležitosť ponúknuť „naše vlastné štipendium, ktoré odráža NAŠE hodnoty“.

Napadlo niekomu v časoch komunizmu, alebo koncilových otcov že boj za náboženskú slobodu bol vlastne aj bojom za slobodu verejne vyznávať satanizmus?

MH

Zdroj: christianpost.com

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Hnutie Emauzy potvrdilo o zakladateľovi, že Abbé Pierre, idol liberálneho katolicizmu bol sexuálnym násilníkom. Dodajme: aj obhajcom LGBT a heretikom

Poľsko: Šikanovanie Cirkvi liberálmi narastá – Dvom progresívcom vadilo zvonenie z kostola a sudca ho zakázal

Firma John Deere upúšťa od podpory agendy LGBT, rodovej rovnosti a gender. Konzervatívni zákazníci ju začali bojkotovať

Pierre Teilhard de Chardin ako symbol šírenia bludov v modernej Cirkvi