Nerozlučnosť manželstva -

Nerozlučnosť manželstva


2. júla 2023
  Pokladnica viery

Avšak Boh nielenže manželstvo ustanovil, ale ako svedčí svätý Tridentský koncil, učinil z neho aj trvalý a nerozlučný záväzok, ako to hovorí Spasiteľ: „Čo Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“ Aj keď to, aby bolo nerozlučné, prináleží k manželstvu už aj podľa prirodzeného poriadku, oveľa viac to však platí, pokiaľ ide o sviatosť.

Z tejto sviatosti manželstvo nadobúda najvyššiu dokonalosť vo všetkom, čo je mu v zmysle prirodzeného zákona vlastné. Veď keby bol tento zväzok rozlučiteľný, odporovalo by to aj povinnosti vychovávať deti, aj iným manželským úlohám.

Tridentský katechizmus sv. Pia V.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Z Kázní sv. farára z Arsu: O nehodnom svätom prijímaní

Verejný činiteľ – hulvát alebo vzor správania?

Spor ohľadom uctievania svätých obrazov a II. nicejský koncil

Rod Dreher by považoval prípadnú Ficom vedenú vládu za konzervatívnu