Kto má moc regulovať prekážky a posudzovať kresťanské manželstvo? -

Kto má moc regulovať prekážky a posudzovať kresťanské manželstvo?


31. marca 2024
  Pokladnica viery

Iba Cirkev má moc regulovať prekážky manželstva, posudzovať platnosť manželstva medzi kresťanmi a zbavovať prekážok, ktoré uložila.

Prečo má iba Cirkev moc ukladať prekážky a posudzovať platnosť manželstva?

Cirkev sama má moc ukladať prekážky, posudzovať platnosť manželstva a zbavovať prekážok, ktoré uložila, pretože zmluva, ktorá je neoddeliteľná od sviatosti v kresťanskom manželstve, tiež spadá pod právomoc Cirkvi, ktorej jedinej dal Ježiš Kristus právo robiť zákony a rozhodovať o posvätných veciach.

Môže civilná ustanovizeň rozlúčiť zväzok kresťanského manželstva rozvodom?

Nie, zväzok kresťanského manželstva nemôže byť rozdelený občianskym orgánom, lebo civilná moc nemôže zasahovať do záležitosti sviatosti, ani nemôže rozdeliť to, čo Boh spojil.

Tridentský katechizmus sv. Pia X.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Narodenie a raný život Panny Márie

Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Trinásta časť)

Komisia biskupov EÚ (COMECE) pokračuje vo svojej propagandistickej jazde: Vydala novú brožúrku o pozitívach EÚ a jej rozširovaní

Na slovíčko s Michaelom Mattom a Johnom-Henrym Westenom