Konzervatívny summit Bratislava 2021 – Ľudia, myšlienky, vízie a skutočnosť, I. časť -

Konzervatívny summit Bratislava 2021 – Ľudia, myšlienky, vízie a skutočnosť, I. časť

Branislav Michalka a Branislav Krasnovský
22. septembra 2021
  Politika

Zdroj: SLH

Vzniká nová tradícia konzervatívnych summitov

V pondelok 20. septembra sa v historickej budove NR SR uskutočnil prvý ročník Konzervatívneho summitu, na ktorom sa stretli konzervatívni lídri a osobnosti zo sveta politiky, kultúry, cirkví, školstva, ekonomiky a médií. Ide o ambiciózny projekt, doteraz na Slovensku absentujúci a ukrývajúci v sebe značný potenciál, pokiaľ by sa ho podarilo naplniť skutočne autentickým konzervatívnym obsahom. Slovenský konzervativizmus sa totiž doposiaľ inšpiroval skôr intuíciou, než hlbšou znalosťou tradície problematiky konzervatívneho myslenia a politiky. Za vzory „konzervatívnosti“ boli a sú považovaní v podstate liberáli s orientáciou na kresťanstvo, ktorých pohľady na smerovanie Európy a sveta často nevybočujú z rámca bežnej liberálnej myšlienkovej agendy. Pôsobia v podstate len ako jej korektori a reformátori, bez toho, aby prinášali ucelenú víziu a kontra projekt.

Ambicióznosť Konzervatívneho summitu sa prejavila aj jeho medzinárodným pokrytím, a to aj medzi samotnými organizátormi podujatia. Hlavným organizátorom summitu v Bratislave sa stalo katolícke Spoločenstvo Ladislava Hanusa (SLH) v spolupráci s inštitútom Rodina, ale aj poľskou univerzitou Collegium Intermarium, ktorá má ambíciu zjednocovať a koordinovať konzervatívne hnutia a myšlienkové prúdy v krajinách stredoeurópskeho priestoru od Baltického mora až po Balkán. Táto širokospektrálnosť a nádejnosť do budúcnosti, sú apelom na spájanie stredoeurópskych konzervatívcov, najmä v tomto ťažkom období deštrukcie kresťanských hodnôt, a boli aj dôvodom, prečo akciu finančne podporila aj naša Nadácia Slovakia Christiana.

Mediálnymi partnermi sa stali denník Postoj a denník Štandard. Ako uviedol predseda SLH Juraj Šúst ešte pred začiatkom summitu v rozhovore pre portál Postoj, vzájomná inšpirácia stredoeurópskych konzervatívcov je dôležitá a uviedol príklad Maďarska, ktoré vyslalo na summit hlavného rečníka, ako nebojácneho obhajcu kresťanského dedičstva v Európe.

Juraj Šúst
zdroj: facebook SLH

Iniciátori Konzervatívneho summitu otvorili konferenciu svojím pozdravom a príhovorom. Predseda SLH Juraj Šust privítal všetkých účastníkov, vrátane hlavných organizátorov, ku ktorým patrila aj poslankyňa Anna Záborská. Spoločne s Michalom Považanom, Leo von Duisburgom a Timoteuszom Zychom vyjadrili svoje presvedčenie o potrebe rozvoja konzervatívnych hodnôt v stredoeurópskom priestore a vyjadrili svoj nesúhlas so všetkými liberálnymi a nihilistickými koncepciami, ktoré sa dnes v EÚ presadzujú.

Tu je však dôležité pripomenúť, že deklarovanie a vyjadrenie nesúhlasu nestačí. V prípade konkrétnej odvahy a prístupu k problematike liberálnej ofenzívy môžeme práve na rozdieloch medzi poľsko-maďarskou a slovenskou realitou posúdiť, kto to myslí s presadzovaním konzervatívnych hodnôt vážne a kto len deklaratívne. Kým Tymoteusz Zych z Poľska je predstaviteľom právnického združenia Ordo Iuris, ktoré tvrdo bojuje za práva nenarodených detí a proti agende LGBT, kým maďarský minister Szijjártó je predstaviteľom štátu, ktorý si trúfa viesť odpor voči liberálnej agende Európskej únie, tak predstavitelia slovenskej politiky, používajúcej označenie „konzervatívna“, predstavujú v tomto kontexte skôr „hranie sa“ na konzervativizmus, než jeho reálne naplnenie.

Aký konzervativizmus a s kým?

Iniciátori stretnutia vyzdvihli duchovný a politický odkaz zakladateľov EÚ, Konráda Adenauera, Alcide de Gasperiho či Róberta Schumanna, ktorí boli vždy presvedčení, že EÚ musí vychádzať z kresťanských hodnôt, pretože v opačnom prípade sa objavia politické tendencie, ktoré môžu viesť k tyranii a anarchii. Otáznym však zostáva, či v prípade EÚ išlo len o zbožné želanie týchto jej zakladateľov, alebo skutočný pilier výstavby združenia európskych štátov. Všetko totiž nasvedčuje tomu, že pokiaľ títo zakladatelia aj mali v úmysle ustanoviť zväz na kresťanských princípoch, tak hrali vabank. Buď zle odhadli situáciu a mysleli si, že kresťanstvo bude po II. svetovej vojne dominantným myšlienkovým a kultúrnym smerom, alebo si uvedomovali, že predstavujú medzi zakladateľmi v podstate minoritu a očakávali zmenu v budúcnosti, či dokonca hrali pred európskymi kresťanmi dohovorené divadlo. Tak či tak, výsledok má veľmi ďaleko ku kresťanstvu.

Že je pre európsky konzervativizmus kresťanstvo nevyhnutnosťou a elementárnou podmienkou, to demonštrovala na summite prítomnosť katolíckeho kňaza Antona Ziolkovského, ktorý sa viackrát v oblasti politických a kultúrnych názorov dostal do stretu s liberálnym hlavným prúdom. Anton Ziolkovský na záver príhovoru organizátorov požiadal všetkých zúčastnených, aby sa pomodlili modlitbu Otčenáš, čím symbolicky zastrešil celú akciu nutnou metafyzickou nadstavbou.

Anton Ziolkovský
Zdroj: TASR

Na summite vystúpili so svojimi prejavmi maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, predseda parlamentu SR Boris Kollár (Sme rodina), poslankyňa NR SR Anna Záborská (Kresťanská Únia),V sále sa nachádzal pri začiatku stretnutia aj slovenský minister financií a expremiér Igor Matovič, ktorý však po niekoľkých minútach, po privítaní maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa summit opustil.

Predseda parlamentu SR Boris Kollár otvoril svojím vystúpením celý summit. Konzervativimus označil za racionálny a praktický smer, ktorý stavia na tradičných hodnotách rodiny, spoločenstva, národa i vlasti. Predseda slovenského parlamentu považuje konzervativizmus za veľmi dôležitý pre rozvoj spoločnosti, v príhovore sa odvolával na učenie Rogera Scrutona i pápeža Františka. Takisto uviedol, že má pozitívny vzťah ku kresťanským hodnotám, odmietol nelegálnu migráciu a pozitívne hodnotil aj rodinnú a imigračnú politiku Maďarska. Vo svojom príspevku takisto zdôraznil, že hnutie Sme rodina sa hlási k tomu, že otec by mal byť vždy muž a matka by mala byť vždy žena.

Tu však musíme opäť konštatovať, že deklaratívne vyjadrenia nestačia. Najmä v prípade Borisa Kollára je jeho verbálna identifikácia s konzervativizmom krajne nedôveryhodná a dá sa skôr vnímať ako povinná jazda, vyplývajúca z toho, že sa akcia odohrávala v priestoroch patriacich slovenskému parlamentu. Je pekné, že Boris Kollár sa verejne hlási ku konzervativizmu, avšak jeho svojská aplikácia konzervatívnych zásad a myšlienok v praxi možno nevadí pápežovi Františkovi, ktorému predstavil pri jeho návšteve na Slovensku všetky svoje deti, ale sir Roger Scruton, by z nej bol asi mierne vyvedený z rovnováhy.

Boris Kollár
zdroj: TASR

Poslankyňa Anna Záborská vo svojom prejave upozornila na to, že konzervativizmus nie je prehadzovaním vyhasínajúceho popola, ale udržiavanie ohňa, ktorý na Slovensku stále horí. Podľa jej slov každý kresťan s volebným právom je aj kresťanom v politike. V politických kruhoch sa však žiaľ z kresťanov stala menšina, ktorá musí byť kreatívnejšia, aby dokázala presadiť svoje predstavy. Nemožno nechať postmoderný relativizmus, aby zničil celú európsku spoločnosť.

A znovu sme pri klasickej slabine slovenského konzervativizmu. Slabá bojovnosť, kompromisníctvo a podliezanie hlavnému liberálnemu prúdu bolo v prejave Anny Záborskej ospravedlňované ako následok údajnej skutočnosti, že sa kresťania v politike stali menšinou. To však nie je prírodný úkaz. Za tento jav niekto nesie zodpovednosť a to rovnako ako za to, že sa kresťania stávajú pomaly menšinou aj v národe. Tento stav je výsledkom kooperácie kresťanov a kresťanských politikov s liberalizmom, podieľania sa na presadzovaní rôznych minoritných ľudských práv a ustupovania pred LGBT agendou.

Hlavným rečníkom podujatia, ktorý pútal najväčšiu pozornosť bol minister zahraničných vecí a obchodu maďarskej vlády Péter Szijjártó. Ten na summite okrem iného uviedol, že za slabnúcim vplyvom EÚ stoja liberálne sily a Európe by pomohol návrat ku konzervativizmu. Podľa Pétera Szijjártóa je neprijateľné, aby liberálny hlavný prúd školil konzervatívcov a vnucoval im svoje hodnoty.

Péter Szijjártó pozitívne ohodnotil príhovor predsedu slovenského parlamentu Borisa Kollára, ktorý sa hlási ku konzervatívnym hodnotám. Podľa jeho slov Boris Kollár a jeho politické zoskupenie pociťuje silný atak zo strany liberálov za vyznávanie konzervatívnych hodnôt. Tu by bolo vhodné pána ministra doplniť, že pri všetkej averzii voči liberálom, údajné vyznávanie konzervatívnych hodnôt stranou Borisa Kollára, zrejme nebude tou primárnou príčinou kritiky.

Maďarský rečník sa ďalej vyjadril aj k otázke vzájomných vzťahov medzi Slovenskom a Maďarskom, vyslovil želanie, aby sa bilaterálna spolupráca medzi oboma krajinami, založená na politickej stabilite a vzájomnej úcte čoraz viac rozširovala. S tým sa dá len súhlasiť a je nutné dodať, že zachovanie suverenity Slovenska, pokiaľ ešte nejaká reálna suverenita vôbec existuje, už nie je otázkou riešenia nášho storočného komplikovaného vzťahu k Maďarsku, ale otázkou nevyhnutnej spolupráce v rámci stredoeurópskeho priestoru.

Péter Szijjártó
zdroj: TASR

Péter Szijjártó však zaujal kritický postoj voči liberálnym politickým elitám a kruhom, kvôli ktorým EÚ začalo degradovať politicky aj ekonomicky, čo dokazoval na príklade klesajúceho HDP v EÚ. Podľa jeho slov za posledných 20 rokov kleslo HDP Únie z 21 na 18 percent, kvôli rastu výdavkov sa stáva európsky hospodársky systém neudržateľný.

Značnú pozornosť venoval Péter Szijjártó aj rastu negatívnych nálad v EÚ. V Európskej únii sa medzi obyvateľmi šíri strach a pesimizmus pri pohľade na budúcnosť, najväčšie obavy majú Európania, okrem covidovej nákazy, práve zo zhoršenej ekonomiky, migrácie a rastu geopolitického napätia. Európa podľa maďarského ministra zahraničných vecí a obchodu dospela k potrebe konzervatívnej zmeny.

dokončenie v II. časti


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Najsvätejšie Srdce Ježišovo a modlitba svätého ruženca

Kardinál Burke v prejave na Kolégiu sv. Tomáša Akvinského: Revolúciu podporujú zvnútra Cirkvi aj tí, ktorí sú povolaní pásť stádo!

Harrison Butker – športovec a tradičný katolík – predniesol reč, ktorá šokovala spohanštenú Ameriku

Možný zázrak v Lurdoch? Takmer úplne slepej žene sa vrátil zrak