Daniel Greenfield -

Články od autora:

Daniel Greenfield -

Vojna liberálnej ľavice proti detstvu

Obete vojny vedenej proti deťom sú všade – od Gréty Thunbergovej až po deti, ktorým sú nasadzované blokátory puberty. Objavujú sa na manifestáciách za ochranu životného prostredia, či kontrolu...

Jediným víťazom vo vojne na Ukrajine je islam. Ťažké rozhodovanie medzi moslimskou Európou a moslimským Ruskom

Rusko s pôrodnosťou 1,5 dieťaťa na ženu napadlo Ukrajinu, kde je pôrodnosť 1,2 dieťaťa na ženu, aby určilo, ktorý národ s pôrodnosťou nižšou ako je reprodukčná pôrodnosť vyhynie rýchlejšie....

Kríza identity Západu

Identifikácia je jadrom ľudskej lojality. Identifikujeme sa s rodinou, s obcou a s národom. Stotožňujeme s myšlienkami a názormi, so skupinami, ktoré zdieľajú tieto názory. A presadzujeme zlúčenie viery...

Islam nezlučiteľný s diverzitou

Pred vzostupom islamu na Strednom východe existovalo mnoho náboženstiev a kultúr. Až tak veľa, že je ťažké si predstaviť dnešný svet bez ideí a názorov, ktoré sa tam zrodili....

Čo je za kolapsom civilizácie? II.

Vzdelávanie Zabrzdený vývoj znamená oneskorenú zrelosť. Vzdelávací systém sa tomu prispôsobil tak, že čoraz viac mladých ľudí sa vzdeláva takmer až do tridsiatky. Znížená sexuálna morálka taktiež znamená oneskorenie vstupu...

Čo je za kolapsom civilizácie? I.

Čo ak sympatie k terorizmu a smerovanie k socializmu, klesajúca pôrodnosť a kultúrny úpadok v civilizovaných krajinách, ekonomický úpadok a úpadok rodiny, majú všetky jednu spoločnú príčinu? Čo keď je...