Sväté premenenie – vrchol svätej omše -

Sväté premenenie – vrchol svätej omše


17. septembra 2023
  Pokladnica viery

Sväté premenenie je vrcholom svätej omše a jedným z najsvätejších okamžikov pri svätej omši je ten, keď kňaz pozdvihuje svätú Hostiu a kalich s predrahou Krvou Ježiša Krista. Tento obrad pozdvihovania bol Cirkvou, spravovanou Duchom Svätým, nariadený a doposiaľ býva vždy konaný s najväčšou nábožnosťou.

Ó, aké plesanie povstáva zakaždým v Nebi, keď kňaz pozdvihuje presvätú Hostiu a posvätený kalich nad oltárom! A aké blaho z toho vyplýva pre veriacich na zemi! Aké občerstvenie sa z toho dostáva Očistcu! Ó, aký prevzácny dar je to, ktorý tu kňaz podáva najsvätejšej Trojici, keď hore pozdvihuje najdôstojnejšie obetné dary, aby ich skrze ruky svätého anjela odovzdal nebesiam! Akú nevypovedateľnú radosť z toho má nekonečný Boh, keď hľadí na oslávenú postavu svojho Syna a tento sa na neho tak láskavo pozerá!

P. Heinrich Müller S. V. D. – Obeta omše svätej, čiže prameň všetkých milostí


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Žili v Pompejach kresťania? O slávnom slovnom štvorci (trochu) inak

Iránsky prezident v OSN: „Svet očakáva moslimského spasiteľa a on už je medzi nami“

Podpora udavačstva zo strany nemeckej vlády pripomína pomery v Tretej ríši a bývalej NDR

Slovo kňaza alebo Ako sa nepomýliť pri volebnej urne