Za hriech sa neďakuje. Pohoršenie v diecéze kardinála Zuppiho -

Za hriech sa neďakuje. Pohoršenie v diecéze kardinála Zuppiho

Mikuláš Hučko
23. júna 2022
  Cirkev História Spoločnosť  


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

V arcidiecéze Bologna, ktorú vedie predseda Talianskej biskupskej konferencie Matteo Zuppi, sa v kostole konalo kvázi požehnanie homosexuálneho páru.

Zdroj: youtube.com

Škandál sa odohral v sobotu 11. júna. Pietro M. a Giacomo S. najprv zaregistrovali svoj homosexuálny zväzok na civilnom úrade a potom obklopení mnohými hosťami prešli dokorán otvorenou bránou do kostola, ktorý sa nachádza hneď oproti mestskému úradu. V kostole bola veľká skupina kňazov, ktorá na nich čakala. Hlavným celebrantom bol páter Gabriele Davalli, ktorý pozná homosexuálov a „pastoračne“ ich sprevádza v skupine „in cammino“ (na ceste) pre tzv. LGBT katolíkov.

Umiestnenie dvoch homosexuálov do centra, osobitná zmienka kňaza o nich hneď po tom, ako uzavreli homosexuálny civilný zväzok, nemôže nechať žiadne pochybnosti: išlo o pokus zorganizovať katolícky kvázi sobáš pre homosexuálov.

Akú hru chce hrať Bolonská diecéza a jej biskup kardinál Matteo Maria Zuppi, ktorého pápež nedávno vymenoval za predsedu Talianskej biskupskej konferencie?

Don Gabriele Davalli, ktorý predsedal „ďakovnej omši“ za homosexuálny zväzok, nie je obyčajný farár, nejaký uletený anarchista: je riaditeľom Diecézneho úradu pre pastoráciu rodín.

Omša slúžená v sobotu 11. júna 2022 nebola bežná omša, na ktorej sa zúčastnili dvaja mladí homosexuáli rovnako ako všetci ostatní; bola to mimoriadna omša, slávnosť zorganizovaná ad hoc pre túto udalosť za účasti mnohých koncelebrantov. Vyzeralo to naozaj ako na sobáši: elegantné obleky, „novomanželia“ sediaci v prvej lavici hneď oproti oltáru, svätyňa vyzdobená kvetmi, fotografi… Po formálnej stránke to bola ďakovná omša. Ako povedal páter Davalli, nevidí v tom problém, pretože „každá omša je poďakovaním“.

S pomocou pomýlených kňazov sa už aj v Taliansku začínajú objavovať takéto požehnania, zatiaľ s pokryteckým figovým listom „ďakovnej omše“, ktorá je iba spôsobom obchádzania Božieho zákona a výsmechom samotnej Cirkvi.

A vedel o tom všetkom bolonský arcibiskup Matteo Maria Zuppi? „Áno, informoval som ho,“ odvetil don Davalli.

V Bologni teda prebehlo požehnanie novozosobášeného homosexuálneho páru a verejné požehnanie sa koná v diecéze čerstvo menovaného predsedu Talianskej biskupskej konferencie.

Pritom sa pokúšajú vysvetľovať to, akoby nešlo o nijakú novotu či rozchod s minulosťou, o žiadny priestupok: „My sme sa iba modlili,“ dodal don Maurizio Mattarelli, ďalší prítomný kňaz z Bologne, ktorý v roku 2020 viedol modlitbovú vigíliu proti údajnej homofóbii. „Modlili sme sa za dar lásky a viery.

O akej láske a viere však hovoria, nie je známe.

Áno, je pravda, že k formálnemu požehnaniu tohto homosexuálneho zväzku, ako sa to deje v Nemecku, nedošlo, ale došlo k inej udalosti. Po svätom prijímaní kňaz vyzval oboch homosexuálov, aby prišli na schody k oltáru, kde im zaželal všetko dobré a dal im darček – zásteru. Nevieme, či ide o nejakú bolonskú tradíciu, ale to nie je dôležité. Takže formálne nešlo o sobáš, formálne nedošlo k porušeniu Kódexu kánonického práva, ale to je každému jasné.

V marci 2021 vatikánska Kongregácia pre náuku viery zverejnila Responsum ad dubium (odpoveď na pochybnosť), v ktorom kategoricky vylúčila ako „nezákonnú“ a „protiprávnu“ možnosť požehnania párov rovnakého pohlavia.

Boh „nežehná a nemôže žehnať hriech“, uvádza sa v dekréte, pričom sa konštatuje, že „neexistujú absolútne žiadne dôvody na to, aby sa homosexuálne zväzky považovali za akýmkoľvek spôsobom podobné alebo aspoň vzdialene analogické Božiemu plánu pre manželstvo a rodinu“.

Ide o experiment diecézy, ktorá sa pokúša obísť cirkevné predpisy tým, že za ďakovnú omšu skrýva vlastnú hanebnú nahotu? Môže Cirkev, ktorá „nepožehnáva a ani nemôže požehnávať hriech“, vysvetľuje ďalej Responsum, môže namiesto toho priniesť Bohu obetu vďaky za hriech? Neprejavuje sa práve tu celé farizejské pokrytectvo niektorých pastierov, ktorí potom obviňujú ostatných z farizejského formalizmu? To, čo človek nechce vidieť, je objektívna nezriadenosť týchto zväzkov a hriešna povaha homosexuálnych činov. A ako píše Luisella Scrosatiová, títo pastieri namiesto toho, aby volali ovce späť, ich vedú na cestu do záhuby.

A pokračuje:

Nejde o to, aby sme odmietali ľudí takých, akí sú, ale aby sme ich nenechali takých, akí sú. Pretože prvým poslaním Cirkvi je odpúšťanie hriechov, nie ich ospravedlňovanie, a prvou úlohou každého pokrsteného je obrátenie a boj proti vlastným vášňam, nie podľahnutie zlu s cieľom získať zdanlivé, klamlivé a chvíľkové uspokojenie.

Kardinál Zuppi
zdroj: flickr.com

Kardinál Zuppi, v ktorého diecéze sa toto všetko odohralo, napísal úvod ku knihe Cirkev a homosexualita talianskeho autora Luciana Moia, v ktorom okrem iného uviedol: „Až keď sa Cirkev začne skutočne pozerať na ľudí ako Boh, homosexuáli sa budú cítiť ako prirodzená súčasť cirkevného spoločenstva…“ a ďalej: „Nikto si nemôže vybrať svoju orientáciu, ani heterosexualitu, ani homosexualitu nemožno oddeliť od identity človeka. Preto ak raz prijmeme človeka, nemôžeme odmietnuť jeho orientáciu.“

Je to veľmi blízke k tvrdeniu nemeckých biskupov, podľa ktorých homosexualita je prirodzeným variantom vývoja ľudskej sexuality, z čoho by logicky malo vyplývať, že homosexuálne vzťahy možno požehnávať atď. atď. Zuppi napísal aj úvod ku knihe Stavanie mosta (Building a Bridge) pátra Jamesa Martina, jezuitu zo Spojených štátov, ktorý je veľkým zástancom nového prístupu k homosexualite, teda jednoduchého akceptovania revolty sexuálnej revolúcie.

Uznanie verejnej dôstojnosti homosexuálneho spolužitia, nech už je akékoľvek – právne, politické alebo náboženské – je však v rozpore so základnými princípmi sociálnej náuky Cirkvi. Je v protiklade s učením o manželstve, na ktorom je rodina založená, s učením o rodine, ktorú tvoria muž a žena v stabilnom zväzku otvorenom životu.

***

Portál Christianitas.sk odporúča:

Kniha Obraňujme vyšší zákon s podtitulom Hnutie LGBT a obrana kresťanskej morálky kolektívu autorov Americkej spoločnosti pre obranu Tradície, rodiny a vlastníctva (TFP) dáva čitateľovi jednoznačnú odpoveď na otázku: Prečo musíme odmietať „sobáše“ medzi ľuďmi rovnakého pohlavia ako aj požiadavky homosexuálnej loby?

K tejto obsahom pozoruhodnej knihe napísal príhovor otec arcibiskup Mons. Ján Orosch, z ktorého zacitujme: „Táto hlboká pravda, ktorá je uvedená v predstavovanej knihe o skutočnosti homosexuálnej revolúcie, pozorovateľnej na celom svete, dokonale ilustruje realitu vzbury hriechom poznačeného človeka, voči svojmu Stvoriteľovi.

A slová z recenzie doc. RNDr. Vladimíra Palka CSc.: Ak sa chcete zoznámiť s knihou, ktorá opisuje úspešnú históriu, taktiku a stratégiu hnutia, a vyzbrojuje čitateľa argumentačne do zápasu proti ideológii LGBT, potom odporúčam knihu „Obraňujme vyšší zákon“.

Knihu je možné si objednať na adrese: https://www.christianashop.sk/obranujme-vyssi-zakon/

***


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Z Kázní sv. farára z Arsu: O nehodnom svätom prijímaní

Verejný činiteľ – hulvát alebo vzor správania?

Spor ohľadom uctievania svätých obrazov a II. nicejský koncil

Rod Dreher by považoval prípadnú Ficom vedenú vládu za konzervatívnu