Webová stránka Svetových dní mládeže 2023 propagovala kontroverznú Agendu 2030. Mnohí mladí preto neprídu -

Webová stránka Svetových dní mládeže 2023 propagovala kontroverznú Agendu 2030. Mnohí mladí preto neprídu


1. februára 2023
  Krátke správy

Čo je Agenda 2030, to netreba čitateľom portálu Christianitas.sk zrejme predstavovať. Ide o súhrn cieľov, ktoré si stanovila globalistická elita OSN v snahe zachovať deklarovaný „trvalo udržateľný rozvoj“. Jej súčasťou je nielen environmentálna propaganda, ale aj podpora regulácie pôrodnosti a väčšej inkluzívnosti (gender, LGBT, feminizmus). Teší sa podpore zakladateľa Svetového ekonomického fóra (WEF) Klausa Schwaba, aj zakladateľa Nadácie otvorenej spoločnosti (OSF) Georgea Sorosa.

Zdroj: youtube.com

Agendou 2030 sa nadchli aj organizátori katolíckych Svetových dní mládeže, a preto umiestnili minulý rok počas sviatku Dňa Zeme na svojej oficiálnej webovej stránke nielen odkaz na Agendu 2030, ale aj svoje vyznanie: „Našou misiou je zorganizovať Svetové dni mládeže v Lisabone 2023, s prihliadnutím na ciele udržateľnosti na celom svete, na ciele Laudato si’ prezentované Vatikánom a na Agendu OSN 2030.“ Toto vyznanie je súčasťou Záväzného listu: Spoločne za udržateľnejšie Svetové dni mládeže. V liste sa písalo, že Svätý Otec chce, „aby všetci odchádzali z tohto stretnutia oveľa lepšie informovaní, ako keď prišli“.

Zároveň bolo naznačených niekoľko cieľov Agendy 2030, na ktoré by sa mladí ľudia mali zamerať: Cieľ 4 (kvalitné vzdelanie), Cieľ 5 (rodová rovnosť), Cieľ 6 (čistá voda a sanitácia), Cieľ 10 (menej nerovností) , Cieľ 12 (zodpovedná spotreba a výroba), Cieľ 13 (akcia v oblasti klímy), Cieľ 15 (život na Zemi), Cieľ 17 (partnerstvo pre ciele). Podľa zámeru tvorcov Agendy 2030 sprevádza každý zo 17 cieľov –, ktoré sú „nedeliteľné“ a všetky treba realizovať – spolu 169 úloh. Ak teda chcete podrobne zistiť, o čo v týchto cieľoch ide, mali by ste si prečítať aj úlohy, ktoré im boli pridelené.

Cieľ 5.6 napríklad uvádza: „Zabezpečiť všeobecný prístup k starostlivosti o sexuálne a reprodukčné zdravie a využívanie reprodukčných práv v súlade s Akčným programom Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji, Pekinskou akčnou platformou a výstupnými dokumentmi ich hodnotenia konferencie.“ Dodajme, že ide o zabezpečenie univerzálneho prístupu k umelým potratom a sterilizáciám, ktoré sú OSN uznávané ako „moderné antikoncepčné prostriedky“, ako aj prístupu ku všetkým postupom súvisiacim napríklad s tzv. operáciou zmeny pohlavia.

V Záväznom liste SDM Lisabon 2023 sa píše, že pápež chce, aby sme boli „inšpirovaní týmito hodnotami“ a „pohnutí volaním Svätého Otca, aby sme žili hodnoty univerzálneho bratstva a starostlivosti o náš spoločný domov“.

V reakcii na toto prihlásenie sa k Agende 2030 sa niektoré mládežnícke organizácie a aj jednotlivci verejne vyjadrili, že na svetové dni neprídu. K tomu sa pridala záplava sťažností, a preto museli organizátori reagovať. Biskup José Ignacio Munilla náhle označil odkaz na Agendu 2030 za „zbytočný“ a rozhodnutie niektorých organizácií neísť na SDM za „ranu v spoločenstve“.

Následne boli odstránené logá Agendy 2030, a ako biskup uviedol: „Keďže bolo veľa sťažností, referencia bola upravená. Logá boli odstránené a bola urobená kvalifikácia, že dodržiavame Agendu 2030 tak, ako ju interpretuje katolícka Cirkev.

– Má však Cirkev nejakú špeciálnu a záväznú interpretáciu Agendy 2030, ktorá nie je cirkevným dokumentom a obsahuje prvky, ktoré sú v rozpore s učením Cirkvi? A ak áno, tak prečo? Znamená to, že sa s agendou a jej cieľmi stotožňuje?

Biskup uviedol, že citovanie agendy na webovej stránke SDM bola „chyba“. Prečo však zodpovední prišli na túto „chybu“ až po tom, ako veriaci začali protestovať? Podľa Munillu je tiež chybou, „že existujú katolícke hnutia a školy, ktoré sa rozhodli nezúčastniť na SDM“. Podľa neho sa oberajú „o veľké dobro“.

– Predstavme si, žeby tieto organizácie neprotestovali. Bolo by v takom prípade logo a odkaz na Agendu 2030 odstránené?

BM

Zdroj: CNA, PCH24, ilustračný titulný obrázok, zdroj – youtube.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Najsvätejšie Srdce Ježišovo a modlitba svätého ruženca

Kardinál Burke v prejave na Kolégiu sv. Tomáša Akvinského: Revolúciu podporujú zvnútra Cirkvi aj tí, ktorí sú povolaní pásť stádo!

Harrison Butker – športovec a tradičný katolík – predniesol reč, ktorá šokovala spohanštenú Ameriku

Možný zázrak v Lurdoch? Takmer úplne slepej žene sa vrátil zrak