Vláda laikov v Cirkvi: Synodálna rada v Bazileji sa rozhodla zadržať biskupovi financie, ak neprijme ich reformy… -

Vláda laikov v Cirkvi: Synodálna rada v Bazileji sa rozhodla zadržať biskupovi financie, ak neprijme ich reformy…


24. novembra 2023
  Krátke správy

V nemecky hovoriacich krajinách pokračujú veriaci v kráčaní po synodálnej ceste pápeža Františka zrýchleným tempom. Umožňujú tak nahliadnuť progresívnym prelátom a kňazom vo svete do praxe, ktorá ich zrejme čaká v budúcnosti.

Biskup Felix Gmür z diecézy Bazilej vo Švajčiarsku
zdroj: youtube.com

Nikto nepochybuje o tom, že Švajčiarsko patrí dlhodobo v cirkevných otázkach k najpokrokovejším z pokrokových. Zažilo už koncelebráciu žien, požehnávanie homo-párov, pripravuje sa na krsty udeľované ženami (najlepšie transsexuálom) a tak neprekvapuje, že práve Švajčiarsko prišlo s domyslením vlády laikov v Cirkvi do dôsledkov.

V diecéze Bazilej sa Synodálna rada, výkonná to zložka regionálnej cirkvi, ako píše portál Katholisch.de, rozhodla pohroziť biskupovi Felixovi Gmürovi finančným postihom. Rada je totiž zodpovedná za finančné záležitosti, čiže ľudovo povedané – drží kasu vo svojich rukách. A zdá sa, že veľmi pevne.

A za čo má byť biskup Gmür sankcionovaný vlastnými ovečkami? Za to, že nechce pristúpiť na ich „reformné požiadavky“. Pritom bol on sám vždy považovaný za kovaného liberála. Avšak to je už osud všetkých liberálnych podporovateľov revolúcií – nakoniec idú na pekáč (pod gilotínu) rovnako ako tí, ktorých tam s pomocou revolucionárov posielali. Hovorí sa tomu aj – padnúť do mlyna, ktorý sami roztočili.

Ako mu bolo oficiálne povedané zo Synodálnej rady, ak príslušné reformné požiadavky nebudú splnené, tak „si synoda vyhradzuje právo rozhodnúť o zadržaní časti príspevku diecézy“. Konkrétne ide o sumu 458 000 eur, resp. 442 000 švajčiarskych frankov.

Požadované reformy sa majú týkať aj sexuálnej morálky. Biskup, ktorý, ako už bolo povedané, nie je v skutočnosti žiaden konzervatívec (už v roku 2019 povolil požehnávanie homo-párov!) však odmieta prevziať za ne zodpovednosť. Reformátorom napísal s lišiackym lavírovaním: „Bazilejský biskup nemôže rozhodnúť o obrate v cirkevnej sexuálnej morálke.“ To je pravda, o obrate v cirkevnej sexuálnej morálke v skutočnosti nemôže rozhodnúť nikto. Tá sa proste nemôže meniť, a ak áno, tak len na papieri a neplatne.

To však bazilejský biskup na myslí nemá. On len hľadá spôsob, ako by sa cap nažral a kapusta (peniaze) zostala celá. Sledujme rozuzlenie, prečo on nemôže rozhodnúť o zmene morálky: „Pretože téma je už na stole, nedávno sa o nej diskutovalo na synodálnom zhromaždení diecézy v Berne, ako aj na konferencii nemecky hovoriacich ordinárov a okrem toho aj na biskupskej synode v Ríme. Prekvapuje ma, že synoda na mňa kladie požiadavky, o ktorých je známe, že už boli buď splnené, alebo ktoré nemôžem splniť pre nedostatok zodpovednosti, alebo sú predmetom rokovaní s tretími stranami.

Skrátka, musí sa to prerokovať vyššie. Potom už snáď konečne tá morálka povolí a rupne. A nasleduje ďalšie vykrúcanie a obhajoba. Namiesto toho, aby biskup povedal, že odmieta požiadavky Synodálnej rady (ale on ich v skutočnosti asi neodmieta, len sa bojí, či mu z Ríma nepríde ferman, že to prehnal), upokojuje ju s predstieraným údivom, že predsa reformy sú už v pohybe. Ako píše Katholisch.de:

Gmür kritizoval skutočnosť, že cirkevný parlament prijal tieto rozhodnutia, hoci vopred vedel, že realizácia určitých požiadaviek už bola iniciovaná.“

Nakoniec biskup Gmür, zrejme po zvážení všetkých možných nebezpečenstiev zhora aj zdola odbil synodálnych laikov strohým konštatovaním: „Mojím nadriadeným je pápež a nikto iný“, čo portál Katholisch.de okomentoval trpkou titulkou – Ani stopy po synodálnej Cirkvi.

Biskup však evidentne podcenil nebezpečenstvo zdola. Synodálna rada vie, čo je hlavnou pákou pohybu – peniaze, a tak biskupovi ústami predsedu Wiggera odkázala: „Synoda prijala toto rozhodnutie. Biskup to musí prijať tak, ako to je.

Teraz už zostáva biskupovi Gmürovi len sa modliť, aby pápež František, jeho „jediný nadriadený“ náhodou nedal za pravdu Synodálnej rade.

BM

Zdroj: Katholisch.de, titulný ilustračný obrázok, zdroj – youtube.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

List predsedovi KDH, Milanovi Majerskému

Má floridská diecéza jurisdikciu nad… Mesiacom?

Biskup Mutsaerts vyjadril podporu biskupovi Stricklandovi

Odovzdali sme petíciu za zastavenie škandalózneho predstavenia SND dehonestujúceho Nášho Pána Ježiša Krista