Vatikán vo Francúzsku blokuje vysviacku piatich kňazov u Misionárov Božieho milosrdenstva. Dôvodom je tradičná liturgia -

Vatikán vo Francúzsku blokuje vysviacku piatich kňazov u Misionárov Božieho milosrdenstva. Dôvodom je tradičná liturgia


25. júna 2024
  Krátke správy

Už štyri roky čakajú piati seminaristi z francúzskej komunity v reholi Spoločenstva misionárov Božieho milosrdenstva na diakonské vysviacky a doteraz si lámali hlavy nad tým, čo mohlo spôsobiť takéto dlhé pozdržanie. Teraz však do celej kauzy vniesol svetlo predstavený komunity otec Jean-Raphaël Dubrule, ktorý vydal ohľadom vysviacok oficiálne komuniké. Text, publikovaný v pondelok, uvádza:

Piati seminaristi Spoločenstva misionárov Božieho milosrdenstva čakali na svoju diakonskú a následne kňazskú vysviacku, v prípade jedného z nich vyše dvoch rokov, ďalších štyri roky. Ich čakanie už nesúvisí so situáciou v diecéze Fréjus-Toulon, kde sa obnovili vysviacky, ale so slávením podľa tradičného rituálu, ako je stanovené v stanovách komunity.

Po mnohých diskusiách s kompetentnými rímskymi autoritami na čele s biskupom Touvetom, ktorému srdečne ďakujem za veľmi silnú podporu našej komunite, sa ukazuje, že situácia je zablokovaná nielen kvôli rituálu vysviacky, ale aj kvôli možnosti, žeby títo budúci kňazi mohli sláviť v starom obrade. Rímske úrady neposkytujú žiadne záruky ohľadom tejto možnosti, a preto je pravdepodobné, že kandidáti môžu byť vysvätení len bez toho, aby mali právo pokračovať v slávení podľa starého obradu. To by im však bránilo vykonávať službu v rámci spoločenstva a v súlade s jeho stanovami.

Pri veľkom množstve otázok veriacich sme považovali za potrebné vysvetliť, prečo to tak dlho trvá a čo nám hrozí. Cieľom je vyzvať k veľmi intenzívnej modlitbe, pretože rozhovory s rímskymi autoritami prebiehajú. Táto skúška nás v žiadnom prípade neodradí od práce na diecéznej integrácii, ktorú komunita podstupuje a prežíva. Naša komunita vyzýva k obnoveným modlitbám a bdelosti.“

Ilustračný obrázok, záber zo slúženia tradičnej latinskej sv. omše
zdroj: wikimedia commons

Ako spoločenstvo sú misionári napojení na diecézu Toulon-Fréjus, ktorej biskup Dominique Rey bol podrobený „apoštolskej vizitácii“ na základe rozhodnutia pápeža Františka vo februári 2023. Stanovy spoločenstva, ktoré stanovujú vysviacky a slávenie svätej omše v tradičnom rímskom obrade v rámci jeho charizmy, schválili v Ríme ešte pred motu proprio Summorum pontificum z roku 2007. Misionárom bola pridelená osobná farnosť v centre Toulonu na pobreží Stredozemného mora a bolo im dovolené slúžiť tradičnú omšu v centrálnej farnosti v Marseille. Tú navštevujú početné rodiny a veľa mladých ľudí.

Misionári sú vo Francúzsku jedineční v tom, že boli založení so súhlasom biskupa na formovanie nových kňazov pre jeho diecézu, s úmyslom sláviť tradičnú omšu a boli v diecéze vysvätení biskupom v tradičnom obrade.

Všetky vysviacky v diecéze, vrátane vysviacok Misionárov Božieho milosrdenstva, boli Vatikánom pozastavené na neurčito len niekoľko týždňov predtým, ako sa mali konať v júni 2022. Stalo sa tak po „bratskej návšteve“ diecézy vizitátorom, ktorú vykonal terajší kardinál Jean-Marc Aveline z neďalekej diecézy Marseille na požiadanie Vatikánu.

V dôsledku apoštolskej vizitácie v roku 2023 bol biskupovi Reyovi pridelený biskup – koadjútor s právom nástupníctva, François Touvet, ktorý bol dosadený v decembri 2023. V spoločnom vyhlásení biskup Rey a biskup Touvet uviedli, že biskup Touvet prevezme veľkú časť povinností a moci v rámci diecézy, vrátane riadenia diecézneho kléru, kňazskej prípravy, finančnej správy a podpory rehoľných komunít, ktorých je vďaka Reyovmu ústretovému postoju počas rokov jeho vlády veľa.

Biskup Rey bol vo francúzskom katolíckom prostredí výnimkou, pretože bol otvorený tradične zmýšľajúcim skupinám a neodmietol množstvo malých spoločenstiev spojených s tradičnou latinskou omšou. Všeobecne sa usudzuje, že „tradicionalizácia“ diecézy spustila následné vizitácie zamerané na biskupa Reya.

Vzhľadom na šíriace sa zvesti týkajúce sa úplného zákazu slúženia tradičnej omše v diecéznych štruktúrach, ktoré priniesol v tomto smere dobre informovaný blog Rorate Coeli, sa dá usudzovať, že trvalé odmietanie vysviacok, ako aj jeho najnovšie otvorené vysvetlenie s poukázaním na problematickosť slúženia tradičnej omše, poukazujú na reálnu snahu súčasného vatikánskeho vedenia definitívne zakázať slúženie a tým zastaviť šírenie tradičného obradu.

BM

Zdroj: LifeSiteNews, titulný ilustračný obrázok, zdroj – wikimedia commons


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Zomrel Anton Hykisch – zatiaľ posledný veľký slovenský katolícky spisovateľ

Hnutie Emauzy potvrdilo o zakladateľovi, že Abbé Pierre, idol liberálneho katolicizmu bol sexuálnym násilníkom. Dodajme: aj obhajcom LGBT a heretikom

Poľsko: Šikanovanie Cirkvi liberálmi narastá – Dvom progresívcom vadilo zvonenie z kostola a sudca ho zakázal

Firma John Deere upúšťa od podpory agendy LGBT, rodovej rovnosti a gender. Konzervatívni zákazníci ju začali bojkotovať