Vatikán na stavenisku Babylonskej veže -

Vatikán na stavenisku Babylonskej veže

Paweł Chmielewski
19. júla 2020
  Cirkev  

Boh stvoril človeka, dal mu silu a slobodu a potom sa stiahol. Zjednotené ľudstvo by sa malo usilovať o vybudovanie nového, lepšieho sveta v duchu univerzálnej solidarity… – nie je to vyhlásenie slobodomurárskej lóže, ale plán, ktorý Rímska kúria realizuje spolu s Vysokým výborom pre ľudské bratstvo, spoločnou organizáciou Vatikánu, mohamedánov, židov a svetových mimovládnych agentúr.

14. mája 2020 sa na celom svete ľudia modlili a postili na úmysel zastavenia koronavírusovej epidémie. Katolíci prosili Ježiša Krista, aby zastavil túto chorobu, zatiaľ čo moslimovia, budhisti a pohania sa modlili k svojim božstvám. Stalo sa tak na výzvu pápeža Františka, ktorý požiadal všetkých biskupov a zástupcov rôznych vierovyznaní a náboženstiev, aby sa pripojili k iniciatíve. Samotná iniciatíva pripomínajúca kontroverzný Svetový deň modlitieb za mier v Assisi v roku 1986 však nevyšla od Svätého Otca, ale od nedávno založeného Vysokého výboru pre ľudské bratstvo, ktorého úlohou je upevňovať medzináboženskú spoluprácu a budovať globálnu spoločnosť založenú na dialógu.

Vyhlásenie z Abú Zabí

Čo je to ten Vysoký výbor? Jeho korene siahajú do Spojených arabských emirátov, ktoré začiatkom februára 2019 navštívil pápež František. Svätý Otec sa tam stretol s veľkým imámom egyptskej univerzity Al-Ahzar, Ahmadom al-Tayyebom, s ktorým  4. februára podpísal Deklaráciu o ľudskom bratstve, všeobecne známu ako Deklarácia z Abú Zabí.

Ide o mimoriadne kontroverzný dokument. Tvrdí sa v ňom, že „pluralizmus a rozličnosť náboženstiev, farby pleti, pohlavia, rasy a jazyka existuje, lebo ho Boh chcel vo svojej múdrosti“. Kritici tvrdia, že podľa tohto vyhlásenia Boh chcel, aby vedľa pravého náboženstva jestvovali aj falošné a pohanské viery.

Text okrem toho tvrdí, že Západ by mohol nájsť v kultúre Východu liek na niektoré svoje  duchovné a náboženské choroby. Podľa názoru prelátov, ako je biskup Athanasius Schneider, dokument vyvoláva dojem, akoby k Bohu viedli rôzne vzájomne rovnocenné cesty. Prívrženci deklarácie tvrdia, že jej znenie netreba brať doslovne, a že nemôžeme od nej požadovať teologickú precíznosť.

Vznik Vysokého výboru

Text vyhlásenia obsahuje záväzok Katolíckej cirkvi a Univerzity Al-Azhar, že ho budú vo svete široko prezentovať a propagovať. Práve za týmto účelom vznikol 20. augusta 2019 Vysoký výbor pre ľudské bratstvo. Má deväť členov: kardinála Miguela Angela Ayusa Guixota, predsedu Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg, Monsignora Yoannisa Lahziho Gaida, osobného tajomníka pápeža Františka, päť moslimov (dvaja reprezentujú Univerzitu Al-Azhar, traja Spojené arabské emiráty), židovského rabína M. Bruce Lustiga a bývalú generálnu riaditeľku UNESCO, Irinu Bokovu.

Výbor má dvoch patrónov: Svätú stolicu a šejka Abdullaha bin Zajda Al Nahjána, vedúceho ministerstva zahraničných vecí Spojených arabských emirátov a syna sultána bin Zajda Al Nahjána, prvého prezidenta Spojených arabských emirátov. Výbor sa prvýkrát stretol 11. septembra v Dome Sv. Marty vo Vatikáne pri príležitosti výročia atentátu na Svetové obchodné centrum. Pápež František, prítomný na stretnutí, pozdravil členov výboru a nazval ich architektmi bratstva.

V súčasnosti sa výbor zaoberá predovšetkým výstavbou medzináboženského komplexu na ostrove Saadiyat v Abú Zabí. Má ísť o Dom Abrahámovej rodiny, v ktorom bude kostol, synagóga a mešita. Stavba má byť dokončená v roku 2022. Architekt David Adjaye chce, aby komplex nezdôrazňoval hierarchické rozdiely a prehlboval bohatstvo života v duchovnej sfére. Preto svätyne si budú navzájom veľmi podobné.

Výchovný pakt

Návrh spoločnej modlitby, ktorý predložil výbor s tým, že sa mal konať 14. mája 2020, bol zástupnou iniciatívou. Pôvodne sa vo Vatikáne mala 10. – 17. mája konať medzinárodná konferencia o výchove. Na podnet pápeža Františka sa vo Večnom meste mali zhromaždiť predstavitelia Katolíckej cirkvi a viacerých náboženstiev, sveta vedy, kultúry, športu a umenia, ako aj predstavitelia medzinárodných organizácií ako je UNESCO a OSN. Ústredným bodom podujatia malo byť podpísanie Globálnej výchovnej dohody (Global Compact on Education) práve 14. mája.

Svätý Otec svoj úmysel podpísať pakt formálne oznámil 12. septembra 2019. V osobitnom posolstve uviedol, že svet je kontaminovaný diskrimináciou a treba ho očistiť životom bratstva v duchu vyhlásenia z Abú Zabí. Nástupca svätého Petra navrhol vybudovať globálnu výchovnú dedinu, v ktorej sa bude žiť univerzálna solidarita a budovať pohostinnejšia spoločnosť. Pápež chcel, aby sa pakt stal kvasom zmluvy medzi obyvateľmi Zeme, ktorí sa budú starať o planétu a usilovať sa o mier a spravodlivosť medzi národmi ľudskej rodiny, ako aj o dialóg medzi náboženstvami. Nakoniec ohlásil program vytvorenia nového humanizmu; v rámci paktu na ceste integrálnej ekológie treba do centra pozornosti postaviť človeka. Vďaka tomu, zdôraznil, sa začne budovanie lepšieho sveta.

Vatikán chcel, aby pakt bol financovaný s pomocou OSN, UNESCO, Islamskej rozvojovej banky a Gatesovej nadácie (tej, ktorá na celom svete podporuje antikoncepciu a potraty). Iniciatíva bola realizovaná podľa rozhodnutia Františka Kongregáciou pre katolícke vzdelávanie. Ako uviedol jej tajomník, arcibiskup Angelo Vincenzo Zani, ideologickým základom paktu o výchove malo byť čítanie v duchu dialógu medzináboženskej fresky Michelangelovho stvorenia Adama v Sixtínskej kaplnke. Zani v rozhovore uviedol, že Božie a Adamove prsty sa nedotýkajú. To znamená, že Stvoriteľ dal človeku silu, slobodu a život, ale nechal mu slobodu. Je to centralizmus osoby. Boh ho stvoril, ale neskôr sa stiahol. Necháva človeka hovoriac mu:  Choď! Kritici poukazovali na to, že takáto teória je v rozpore s učením Cirkvi, ale Zani v tom nevidí problém.

Nová Babylonská veža

Americký kardinál Raymond Leo Burke, patrón Maltézskeho rádu, vyslovil svojho času mimoriadne závažné slová o Pakte globálnej výchovy. V jednom z rozhovorov uviedol, že s rozširovaním islamu vo svete, najmä však v Európe, ale aj v Spojených štátoch, sa zintenzívňuje úsilie potlačiť povedomie ľudí o Kraľovaní nášho Pána Ježiša Krista, o ktorom hovorí evanjelium. Toto je oblasť, o ktorej sú veriaci osobitným spôsobom povolaní hovoriť a vydávať svedectvo pravde.

Predstava jednej svetovej vlády je v podstate prejavom rovnakého presvedčenia, ktoré viedlo staviteľov Babylonskej veže túžiacich získať Božiu moc na zemi a zjednotiť nebo a zem – dodal kardinál.

Výchovná Babylonská veža sa však zatiaľ stavať nebude. V dôsledku koronavírusovej epidémie došlo k zadržaniu výstavby nového humanizmu a lepšieho sveta. Telekonferencia vo veci paktu sa uskutoční až v októbri, ale zatiaľ sa o jeho podpise nehovorí. Je to iba náhoda alebo Boží zásah?

© Všetky práva vyhradené. Článok bol prebraný z partnerského webu PCH24.

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Z Kázní sv. farára z Arsu: O nehodnom svätom prijímaní

Verejný činiteľ – hulvát alebo vzor správania?

Spor ohľadom uctievania svätých obrazov a II. nicejský koncil

Rod Dreher by považoval prípadnú Ficom vedenú vládu za konzervatívnu