V Uruguaji už kňaz požehnal prvý homosexuálny pár, priamo po civilnom sobáši! Biskup to schválil a hájil sa: „Poradil som sa s pápežskou nunciatúrou“ -

V Uruguaji už kňaz požehnal prvý homosexuálny pár, priamo po civilnom sobáši! Biskup to schválil a hájil sa: „Poradil som sa s pápežskou nunciatúrou“


26. februára 2024
  Krátke správy

Zdá sa, že „konzervatívnemu“ pokrytectvu nastávajú čoraz ťažšie časy. Hlavu bude treba zabárať do piesku stále hlbšie a hlbšie, čo zaiste neuľahčuje dýchanie. No ale keď ide o „pokoj“ a „jednotu“, tak treba prinášať obete. Hlavne nezakolísať a zaujať ten správny p/Postoj.

Plačúca Panna Mária z La Salette
zdroj: wikimedia commons

Tentokrát bude apológia „individuálneho požehnávania“ mimoriadne náročná, avšak od toho sú výzvy, aby sme sa pokúsili o ich splnenie, od toho sú horské štíty, aby sme sa pokúsili o ich zdolanie.

Najnovší pastoračno-morálny rébus si pripravil pre konzervatívno-liberálnych súťažiacich tím z uruguajskej cirkevnej provincie. Jeho ústrednými hrdinami sú dvaja neohrození veteráni uruguajskej homosexuálnej scény: herec, komik a režisér Carlos Perciavalle (ktorý podľa vlastného tvrdenia má už niekoľko rokov kontakt s UFO) a „zrenica jeho očú“, o tridsaťpäť rokov mladší divadelný producent, manažér a komunikátor, Jimmy Castilhos.

Títo dvaja, už mierne zvetraní romantici, tvora spolu homosexuálny pár a 19. februára sa za nadšenej pozornosti médií nechali civilne „zosobášiť“. To však samozrejme nestačí. Vzhľadom na to, že Uruguaj je krajina v „katolíckej“ Latinskej Amerike, a vzhľadom na to, že sa navyše nachádza len totkaj priamo vedľa Argentíny, čoby z Montevidea do Buenos Aires kameňom cez záliv dohodil, bolo potrebné do celého procesu zapojiť aj Cirkev.

A tak sa už o dva dni, keď bolo všetko prichystané na oslavu pre viac ako 400 (!) ľudí, konala akcia, ktorú jej organizátori (už šťastne zosobášení) vyhlásili za „náboženskú svadbu“, s dôvetkom, že pôjde o „prvú na svete“. Konať sa mala v Kostole San Benito a Garzón.

Keďže išlo o vopred avizovanú „náboženskú svadbu“, civilne už zosobášeného homosexuálneho páru, značné množstvo katolíkov v miestnej diecéze Maldonado mierne znervóznelo a atakovali svojho biskupa a jeho administratívu. Oficiálne cirkevné kruhy sa snažili najprv bagatelizovať akciu poukázaním na to, že ide „len“ o súkromnú kaplnku. Kňaz však evidentne súkromný nebol. No a navyše, aby tých problémov nebolo málo – šťastný mladomanželský pár si podal oficiálnou cestou žiadosť o požehnanie! To akosi nezodpovedá oficiálnemu naratívu o „rýchlom“ požehnaní, v kúte a „bez pohoršenia“, však? Bolo by skutočne zvláštne zvolávať „bašavel“ s viac ako 400 ľuďmi, pokiaľ sa chcete úzkostlivo vyhnúť pozornosti a nevzbudiť pohoršenie.

Avšak, keď je núdza najvyššia, tak sa treba obrátiť na nadriadené orgány. Preto biskup Mons. Milton Tróccoli neváhal a obrátil sa so žiadosťou o radu priamo na miestnu Apoštolskú nunciatúru, čiže ľudovo povedané, na vatikánskeho veľvyslanca, ktorý zrejme tiež využil rady zhora (ako to už tak pri prehadzovaní si horúceho zemiaka z rúk do rúk chodí) a výsledkom bolo nasledujúce vyhlásenie biskupa:

Konzultovali sme s Apoštolskou nunciatúrou… a bolo nám povedané, že je potrebné udeliť požehnanie, keďže existuje dokument podpísaný pápežom a podľa toho sa musíme správať.

Myslia skutočne ten istý dokument ako naši biskupi a „konzervatívci“? Je reč stále o Fuducia supplicans, alebo už medzitým uzrel svetlo sveta nejaký nový dokument, ktorý unikol našej nesústredenej pozornosti? Veď ten dokument Fiducia supplicans bol len o „individuálnom“ požehnávaní, narýchlo, priam úchytkom, v kúte, zrejme najlepšie niekde za spovednicou, alebo nie? A tu odrazu najprv civilný sobáš, potom pár vyhlási, že bude nasledovať „náboženský sobáš“, pozve 400 hostí, pripraví špeciálny kostol, príde kňaz, píšu o tom médiá a – Vatikán to schvaľuje!

Avšak nielen to. Nuncius jasne povedal, prečo treba požehnať homosexuálnych „manželov“, navyše s takou pompou a verejne: pretože – „existuje dokument podpísaný pápežom a podľa toho sa musíme správať“. Ergo, správať sa podľa dokumentu Fiducia supplicans znamená – požehnávať civilne zosobášené páry homosexuálov verejne, s masovou hostinou a s odobrením pápežskej nunciatúry! Už teda konečne chápu aj tí najväčší optimisti, čo umožňuje dokument Fiducia supplicans?

Pokiaľ by niekto chcel argumentovať „zneužitím“ a „prekrútením“ dokumentu zo strany homopáru, nech sa láskavo obráti na biskupa Tróccoliho a uruguajského pápežského nuncia Gianfranca Galloneho a nech ich obviní zo zneužitia a prekrucovania. Uvidíme, čo im na to v Ríme povedia…

Aby sa predišlo najhoršiemu škandálu, uhral nakoniec biskup aspoň to, že požehnanie prebehlo v plenéri a nie v kaplnke. „Manželia“ sedeli pekne vedľa seba na stoličkách, vyobliekaní s vkusom, ktorý kombinoval juhoamerickú pestrosť s homosexuálnou orientáciou a kňaz Francisco Gordalina ich požehnal. Miestne oficiálne cirkevné kruhy sa nadýchli a ešte v sebe našli dostatok drzosti, aby tvrdili, že požehnanie prebehlo „individuálne“. Zrejme preto, že stoličky, na ktorých sedeli „manželia“ boli od seba vzdialené až niekoľko centimetrov (viď odkaz nižšie na krásne „videjko“).

Podľa miestnych médií, ktoré referovali o obrade s nadšením a s podtitulkom: Manželia dostali s povolením Vatikánu špeciálne požehnanie, celá akcia bola mimoriadne dojímavá:

https://www.revistagente.com/entretenimiento/el-casamiento-de-carlos-perciavalle-y-jimmy-castilhos-asi-fue-el-momento-mas-emotivo-de-la-ceremonia/

Dôstojný pán sa čerstvým mladomanželom aj pastoračne, sprevádzajúco a inkluzívne prihovoril, avšak z jeho širokého úsmevu by nikto nenadobudol dojem, že homosexuálnemu páru dohovára a napomína ho, aby nežil v stave smrteľného hriechu. Navyše im po „obrade“ gratuloval a objímal sa s nimi. Tak dúfajme, že nebudú na seba žiarliť…

Miestne noviny nám zachovali aj nehynúce slová dôstojného pána:

Ako deti Božie, ktorými ste obaja, ste požiadali o požehnanie od Boha, nášho Otca, pre vás a my sme s potešením prítomní v mene Cirkvi prosili, aby vás požehnal.

Samozrejme povedal, že to je „požehnanie“ a nie „sobáš“. A my to samozrejme chápeme, ten už predsa prebehol. Nakoniec dôstojný pán dodal:

Je to spôsob, akým vám chce Cirkev ukázať, že Boh je s vami a my veľmi dobre vieme, že aj vy ste s Bohom, pretože sme sa dôverne rozprávali s naším biskupom a videli sme vašu vieru.

Tá sa podľa všetkého najnovšie prejavuje tak, že sa pohŕda Božími prikázaniami a žije sa v hriechu sodomskom. Miestne médium ďalej píše v nasledujúcom odseku o tom: Ako sa zrodil milostný príbeh Carlosa Perciavalla a Jimmyho Castlhosa, ale s tým si ctené publikum netrúfam obťažovať. Len by som ešte zmienil najsladšiu časť: párik sa chystá mať aj bábätko. Už si dali aj žiadosť o adopciu. Jeden z nich, onen starší komik (doslova) s pravým infernálnym „humorom“ očakávanú adopciu (prenájom surogátnej maternice) okomentoval nasledovne:

Vtipne hovorím, že sa musím vydávať narýchlo, pretože som už v očakávaní.“ A ešte vtipnejšie dodáva: „Som zdravotne v poriadku, tak nech príde taký počet bábätiek, aký určí príroda.

Čo dodať? Len obligátne: modlime sa…

BM

Zdroj: revistagente.com, La Nuova Bussola Quotidiana, titulný ilustračný obrázok, zdroj – wikimedia commons

***

Staňte sa členom Fatimského Apoštolátu!

Dostanete od nás ako časopis Spojenectvo s Máriou ako dar.

Členovia Fatimského Apoštolátu (FA) však okrem dvojmesačníka dostávajú tiež rôzne sväteniny – medailóny, brožúrky, plakety a podobne. A navyše – za členov FA sú odslúžené sv. omše a tiež sa zvlášť za nich a za nimi spísané úmysly modlia Služobnice Ducha Svätého počas celonočných adorácií, konaných v kláštore každú druhú noc.

Členstvo vo Fatimskom Apoštoláte je dobrovoľné, fatimský apoštol ho potvrdzuje svojím súhlasom a zasielaním pravidelného príspevku vo forme milodaru. Rovnako tak sa však môže fatimský apoštol kedykoľvek rozhodnúť zrušiť svoje členstvo, čo oznámi buď písomne alebo telefonicky.

Pridajte sa teda k našim pravidelným podporovateľom a staňte členmi Fatimského Apoštolátu – prihlásiť sa môžete na tel. čísle 02/222 00 777.

Svojím členstvom vo Fatimskom Apoštoláte tým najlepším spôsobom podporíte v týchto neľahkých časoch fungovanie Nadácie Slovakia Christiana, ako aj portálu Christianitas.sk a ich neúnavnú snahu o zachovanie nemenného učenia Cirkvi.

Ďakujeme!


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Švajčiarsky biskup Bonnemain čelí kritike za to, že sa zúčastnil pohrebu biskupa Huondera, organizovaného Kňazským bratstvom svätého Pia X.

Narodenie a raný život Panny Márie

Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Trinásta časť)

Komisia biskupov EÚ (COMECE) pokračuje vo svojej propagandistickej jazde: Vydala novú brožúrku o pozitívach EÚ a jej rozširovaní