„Umiernený“ biskup Robert Barron: „Niektorým záverom synody treba vzdorovať!“ -

„Umiernený“ biskup Robert Barron: „Niektorým záverom synody treba vzdorovať!“


29. novembra 2023
  Krátke správy

Biskup Robert Barron, známy aj u nás, publikoval prekvapivú reflexiu na Synodu o synodalite. Hoci je biskup Barron vo všeobecnosti považovaný za „umierneného“ a do skupiny „ultratradicionalistov“ ho určite nikto nezaraďuje, predsa len sa vyjadril, že niektorým záverom synody „treba vzdorovať“.

Zdroj: fb bishop Robert Barron

Známy prelát, ktorý má na sociálnych sieťach spomedzi biskupov v USA najväčšiu fanúšikovskú základňu, priznal, že základom synody boli diskusie o tých, ktorí sa cítia v rámci Cirkvi „marginalizovaní“. Mali by to byť hlavne ženy, laici vo všeobecnosti, LGBT komunita, ľudia s postihnutím, mladí ľudia a potom muži a ženy inej ako bielej pleti. Účastník synody uznáva, že „ich hlasy boli skutočne vypočuté“. Lenže už tesne za úvodom prichádza prvá kritika Františkovej synody. Biskup Barron píše:

Otázka, ktorú som v rozhovoroch v malých skupinách niekoľkokrát nastolil, však bola, či v našom nadšení zapájať ľudí do správy Cirkvi nezabúdame, že povolaním 99 percent katolíckych laikov je posväcovať svet?: priviesť Krista do oblastí politiky, umenia, zábavy, komunikácie, obchodu, medicíny atď., presne tam, kde majú svoju osobitnú kompetenciu.

Zvlášť ho znepokojoval pracovný dokument synody Instrumentum Laboris, čo boli akési noty, podľa ktorých celá udalosť prebiehala. Biskup Barron uznáva, že v Cirkvi treba skutočne vítať všetkých, no má to mať podmienku úprimného „obrátenia“ a „žitia podľa pravdy“. Autor píše, že táto problematika sa, samozrejme, točila prevažne okolo LGBT komunity. „Prakticky všetci na synode zastávali názor, že s tými, ktorých sexuálny život je mimo normy, by sa malo zaobchádzať s láskou a úctou,“ uvádza Barron, avšak druhým dychom dodáva, že mnohí iní účastníci „cítili, že pravda o morálnom učení Cirkvi o sexualite by sa nikdy nemala odkladať bokom“. Podľa jeho slov nemôžeme o sebe tvrdiť, že niekoho autenticky milujeme a zároveň ho ponechávať v lži.

Biskup Barron sa tiež sťažuje na to, že okolo významu slova „misia“ panoval „zmätok“. Podľa Instrumentum Laboris sa misia „zdala častejšie ako označenie práce Cirkvi v prospech sociálnej spravodlivosti a zlepšenia ekonomickej a politickej situácie chudobných“, než reflektovania pojmov ako sú „hriech, milosť, vykúpenie, kríž, Zmŕtvychvstanie, večný život a spása“. Podľa preláta tento zmätok v pojmoch predstavuje „skutočné nebezpečenstvo“.

Pravdou je, že základnou misiou Cirkvi je ohlasovať Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista a pozývať ľudí, aby sa sami pridali pod jeho Panstvo,“ uvádza úprimne biskup Barron.

V poslednej tretine svojho príspevku s názvom „Moja skúsenosť zo synody“ však známy biskup poriadne pritvrdil. A niet sa čo čudovať. Uviedol, že zvlášť ohľadom „vývoja doktríny o sexualite“ je v „úprimnom nesúhlase s konečnou synodálnou správou“. Podľa jeho slov operuje záverečný dokument zo synody „špecifickým jazykom“, ktorý na báze najnovšieho vedeckého bádania požaduje „opätovné premyslenie nášho sexuálneho učenia“.

Podľa biskupa to ide proti zvyčajnému katolíckemu chápaniu ľudskej sexuality, ktoré bolo „zvlášť rozpracované v teológii tela svätého Jána Pavla II.“ Biskup preto označuje tento jazyk synodálnych dokumentov za „absurdný“. Pokračuje:

Ale hlbší problém, ktorý mám, je, že tento spôsob argumentácie je založený na kategorickej chybe – konkrétne, že pokroky vo vede ako takej si vyžadujú evolúciu v morálnom učení.

Je znepokojujúce vidieť, že niektorí členovia Nemeckej biskupskej konferencie už používajú jazyk synodálnej správy na ospravedlnenie významných zmien v cirkevnom sexuálnom učení. Zdá sa mi, že tomuto treba vzdorovať.“

Na záver článku populárny biskup už len dodal, že bolo pre neho potešujúce vidieť predstaviteľov Cirkvi z celého sveta. „Mohol by som všetkých pozvať, aby sa aj naďalej modlili za prácu, ktorú my, členovia synody, musíme medzičasom vykonať vo Vatikáne aj na budúci rok?“ zakončil prosbou svoj príspevok biskup Robert Barron.

MG

Zdroj: worldonfire.org, titulný ilustračný obrázok, zdroj – fb bishop Robert Barron


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

List predsedovi KDH, Milanovi Majerskému

Má floridská diecéza jurisdikciu nad… Mesiacom?

Biskup Mutsaerts vyjadril podporu biskupovi Stricklandovi

Odovzdali sme petíciu za zastavenie škandalózneho predstavenia SND dehonestujúceho Nášho Pána Ježiša Krista