Štyri typy katolíkov, 4. časť: Vyhýbavý katolík – katolík, podľa ktorého problémy sú inde -

Štyri typy katolíkov, 4. časť: Vyhýbavý katolík – katolík, podľa ktorého problémy sú inde

Tommaso Scandroglio
13. mája 2022
  Cirkev Spoločnosť


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Štyri typy katolíkov. V skutočnosti je ich oveľa viac, ale taliansky publicista Tommaso Scandroglio sa rozhodol, že si na mušku vezme štyri: tieňového katolíka, otáľavého katolíka, „dospelého“ katolíka a vyhýbavého katolíka.

Zdroj: piqsels.com

predchádzajúce časti:
Štyri typy katolíkov, 1. časť: Tieňový katolík – obeť dominantnej kultúry
Štyri typy katolíkov, 2. časť: Otáľavý katolík – majster ničnerobenia, vyhovárajúci sa, že práve teraz nie je tá vhodná chvíľa
Štyri typy katolíkov, 3. časť: „Dospelý“ katolík – katolík len podľa mena

4.) Vyhýbavý katolík – katolík, podľa ktorého problémy sú inde

Zamieňa príčinu s dôsledkom, čím zatieňuje skutočný problém: uprednostňuje spásu planéty pred spásou duší, pred vierou v Boha uprednostňuje vieru vo vedu, pochybnosť pred pravdou, výnimky pred princípmi atď.

Pokračujeme v našom identikite zvláštnych typov v katolíckom dome (v predchádzajúcich dieloch: tieňový katolík; otáľavý katolík; „dospelý“ katolík). Tentoraz sme si pod lupu zobrali vyhýbavého katolíka. Skutočné problémy a ich riešenia v Cirkvi i mimo nej sú podľa neho inde, než naznačuje samotná Cirkev.

Napríklad problémom nie sú interrupcie, ale skôr sociálne podmienky, v ktorých ženy žijú, mačizmus, ťažkosti pri zosúladení profesionálneho života a rodinných záväzkov, príjem atď.

Podobne problémom nie je rozvod, ale nezlučiteľnosť charakterov manželov, nové kultúrne podmienky, ktorým sa rodina musí podriadiť, pracovná nezávislosť žien atď.

Podobne problémom nie je prudký pokles kňazských povolaní a návštevnosti nedeľnej svätej omše, ale nové duchovné potreby ľudí, neschopnosť Cirkvi komunikovať so svetom, pedofília, ktorá pošpinila cirkevné curriculum a pod.

Ozajstné problémy

Vyhýbavý katolík si nakoniec zamieňa možné príčiny s dôsledkami a vylučuje tie druhé (potraty, rozvody, úbytok povolaní) v prospech prvých. Týmto spôsobom sa skutočný problém zatieni a pozornosť sa presunie na aspekty, ktoré sú síce dôležité, ale často nie sú skutočnými príčinami problému.

Týmto spôsobom sa oslabuje dramatickosť niektorých javov, pretože sa dostávajú do úzadia: z hlavných aktérov sa stávajú komparzisti. Preto si vyhýbavý katolík dáva pozor, aby nehovoril, či už verejne alebo súkromne, a nepísal o potratoch, umelom oplodnení, eutanázii, homosexualite, pokrivenej liturgii, strate viery atď., pretože podľa neho nie sú skutočným jadrom veci. Skutočnými problémami, ktoré vyvolávajú tieto vedľajšie účinky, sú podľa neho chudoba, nezamestnanosť, individualizmus, zbesilé tempo dnešnej spoločnosti, zle využívané sociálne siete, nedostatok dialógu, pohostinnosti, solidarity, integrácie medzi ľuďmi rôznych národností a pozornosti voči stvorenstvu (posledný z nich sa dnes zdá byť prvotným hriechom, z ktorého vzišli všetky ostatné hriechy).

Zdroj: flickr.com

Ako úhor

Vyhýbavosť sa prezentuje ako olejovitá látka, ktorá pokrýva tento konkrétny typ katolíka, a preto je ťažké ho chytiť, pretože sa vyšmykne ako úhor. Čiže, keď namieta, že napríklad eutanázia bude v našej krajine čoraz populárnejšia kvôli sociálnemu individualizmu, sčasti síce hovorí pravdu, ale uniká mu podstata. Aby sme ho mohli spochybniť, je potrebné formulovať argument zložený z viacerých krokov, komplexný argument. To isté sa deje, keď podľa neho práve pracovná nezávislosť podkopala manželstvo a urobila ho krehkejším; v skutočnosti je sprievodnou príčinou, ale rozhodujúce sú iné a oveľa dôležitejšie faktory: treba povedať, že sú úplne odlišné od jeho „vyhýbavého“ pohľadu. Stručne povedané, tento katolík hovorí aj veci, ktoré sú správne, ale nie zásadné; neidentifikuje skutočnú patológiu zla alebo omylu.

Vyhýbavý katolík, ktorý to myslí dobre, potom ukazuje svoje kvality nielen po takpovediac negatívnej stránke, ale aj po pozitívnej. Ak zlo spočíva inde, než naznačuje doktrína, rovnako inde spočíva aj pravé dobro. Napríklad pred spásou duší uprednostňuje záchranu planéty; pred obranou katolíckej identity náboženský synkretizmus; pred vernosťou doktríne takzvanú slobodu Božích detí, ktorá je v skutočnosti doktrinálnou anarchiou; pred vierou v Boha vieru vo vedu; pred nasledovaním Krista uprednostňuje priateľstvo medzi národmi; pred jasným „áno, áno“, „nie, nie“ uprednostňuje „možno“; uprednostňuje pochybnosti pred pravdou; výnimky pred zásadami; neviazanú morálku pred morálnym absolútnom.

Preklad z lanuovabq.it


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Želajú jej znásilnenie a smrť alebo Ako sa stúpenci potratov správajú k pro-life študentke

Ďalšia tradičná svätá omša zakázaná – tentokrát vo Westminsterskej katedrále

Plynutí času a věčná přítomnost

Radosť: Priateľstvo s Bohom má obsahovať aj bohatú jasnosť pravdy a aj radostné žitie v priateľstve s Ním