Slovenskí biskupi sa zvláštne zapojili do politického diania a vydali „vyhlásenie k aktuálnej spoločenskej situácii“. Nie je však uvedené, či celá KBS alebo ktorí konkrétne -

Slovenskí biskupi sa zvláštne zapojili do politického diania a vydali „vyhlásenie k aktuálnej spoločenskej situácii“. Nie je však uvedené, či celá KBS alebo ktorí konkrétne


2. februára 2024
  Krátke správy

Včera agentúra TK KBS uverejnila správu, v ktorej priniesla „Vyhlásenie biskupov k aktuálnej spoločenskej situácii na Slovensku“. V správe však nie je uvedené, o ktorých biskupov by malo ísť, ani to, či je za vyhlásením celá Konferencia biskupov Slovenska. Celá správa pôsobí zvláštnym, takmer anonymným dojmom. Je navyše doplnená zvukovým záznamom, v ktorom počujeme jeden hlas a nevieme komu patrí. Avšak tieto údaje nám snáď časom budú sprístupnené a dozvieme sa viac.

Ilustračný obrázok, zdroj: flickr.com

Teraz k samotnej deklarácii.

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20240201041

Text vyhlásenia je krátky a nevybočuje z rámca všeobecných vyjadrení, aké sa vo „vyspelej demokratickej spoločnosti“ používajú za tým účelom, aby bolo niečo povedané, lebo musí byť niečo povedané, a zároveň nebolo povedané nič. Pokiaľ by toto vyhlásenie nieslo vročenie 1995, 2000, 2010 alebo 2018, nikto by nezbadal, že sa netýka danej doby. Toto vyhlásenie je použiteľné v každom roku a za akéhokoľvek počasia. Otázkou preto zostáva, prečo cítili tí biskupi, ktorí ho zverejnili, vôbec túto potrebu práve teraz?

Deje sa snáď v spoločnosti niečo, čo by napríklad presahovalo vážnosťou udalosti z rokov 2020 až 2023, keď sme boli biskupmi nabádaní, aby sme do bodky plnili nariadenia vtedajších správcov demokratického režimu, nosili nefunkčné rúška, nevychádzali z bublín, nechodili do kostolov, nechali sa testovať, či dokonca očkovať experimentálnymi látkami prezývanými „vakcíny“ a nikto z nich to zrejme nepociťoval ako ohrozenie demokracie, polarizáciu a rozdúchavania „vášne extrémizmu“, ako o tom píšu teraz? Alebo je snáď v ich očiach údajné budovanie demokratickej spoločnosti vážnejšie ako fakt, že ľuďom boli počas hlavných kresťanských sviatkov odoprené sviatosti a sväté omše?

Alebo snáď reagujú biskupi na súčasné zhromaždenia niekoľkých tisícov ľudí na námestiach, pričom by som si dovolil podotknúť, že len počet vysokoškolských študentov na území Bratislavy vykazuje číslo niekoľkých desiatok tisícov, takže zhromaždiť ich na akomkoľvek námestí (spolu s liberálne orientovanými dôchodcami, ktorých je tiež plná Bratislava), za určitých okolností nemusí byť príliš namáhavé?

Chcú nám biskupi naznačiť vo všeobecných floskulách o demokracii, rozvoji, stabilite a v naznačovaní boja proti extrémizmu (!), že im pripadá situácia kvôli niekoľkým zhromaždeniam natoľko závažná (z pohľadu demokracie), že na ňu treba reagovať? Prečo však nereagovali napríklad pri predchádzajúcej vláde, ak už teda dnes ide o nejaké latentné ohrozenie tzv. demokratických princípov, keď sa v mene pandemického ohrozenia ohýbali zákony s bravúrou fúkačov skla?

Navyše, pokiaľ zaiste je úlohou biskupov zasahovať do politiky v tom zmysle, aby bola vykonávaná v súlade s kresťanskou vieroukou a morálkou, nikde nie je v tradícii písané a učené (a to ani po roku 1965), žeby sa mala ostentatívne angažovať v prospech nejakého jediného politického systému ako takého. Prečo by mali katolícki biskupi hovoriť o posilňovaní dôvery občanov k „demokratickým inštitúciám“ a nie k inštitúciám štátnym? A prečo majú veriť, ako píšu, že Slovensko má obstáť v nejakom „zápase“ o demokratické piliere?:

Veríme, že Slovensko má silu obstáť v každom zápase o právne a demokratické piliere svojej štátnosti.

Nemal by tu skôr prebiehať „zápas“ o kresťanské piliere naše štátnosti? A nemali by sa vyjadrovať biskupi práve k nim? Lenže ešte nedávno sa ostentatívne ohradili voči návrhu intronizácie Krista Kráľa na Slovensku. Takže, ako to vlastne je? Je úlohou nás kresťanov budovať demokraciu, Európsku úniu, svetovú hygienu a zachraňovať klímu, alebo budovať kresťanskú štátnosť založenú na „dedičstve sv. Cyrila a Metoda“, ako je to uvedené aj v Ústave Slovenskej republiky?

A čo neustále pretláčanie LGBT propagandy, ktoré sa rokmi stupňuje a masívne ohrozuje kresťanskú morálku? Kedy sa naposledy rázne vyjadrili slovenskí biskupi proti nej? Aspoň na úrovni vyhlásenia z roku 2013, kedy však ešte nebola zďaleka taká silná a neprenikala priamo do tela Cirkvi?

Dočkáme sa aj takýchto vyhlásení, alebo budeme v duchu režimových fráz o budovaní demokratickej spoločnosti, ktoré počúvame už vyše 30 rokov, počúvať stále to isté?

BM

Zdroj: TK KBS, titulný ilustračný obrázok, zdroj – flickr.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

List predsedovi KDH, Milanovi Majerskému

Má floridská diecéza jurisdikciu nad… Mesiacom?

Biskup Mutsaerts vyjadril podporu biskupovi Stricklandovi

Odovzdali sme petíciu za zastavenie škandalózneho predstavenia SND dehonestujúceho Nášho Pána Ježiša Krista