Slawomir Olejniczak: „Žiaľ, bludy Ruska sa rozšírili po celom svete natoľko, že „nezmiznú“ len tak ľahko“ alebo zasvätenie Ruska a Fatima je hrou o večnosť -

Slawomir Olejniczak: „Žiaľ, bludy Ruska sa rozšírili po celom svete natoľko, že „nezmiznú“ len tak ľahko“ alebo zasvätenie Ruska a Fatima je hrou o večnosť


16. mája 2022
  Cirkev Spoločnosť  

Žiaľ, nerobím si ilúzie, bludy Ruska sa rozšírili po celom svete do takej miery, že „nezmiznú“ len tak ľahko – hovorí Slawomir Olejniczak, predseda Združenia kresťanskej kultúry Piotra Skargu.

Slawomir Olejniczak, predseda Združenia kresťanskej kultúry Piotra Skargu

***

Prekvapilo Vás vyhlásenie pápeža Františka o zasvätení Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie?

Prekvapilo a to príjemne. Veď táto záležitosť sa ťahá už takmer sto rokov, od roku 1929, keď sa prostredníctvom sestry Lucie dostala na verejnosť. Panna Mária prosila o zasvätenie Ruska a hovorila, že Rusko svojimi bludmi spôsobí vojny, hladomor a prenasledovanie Cirkvi. Napriek rôznym skúsenostiam so šírením komunizmu vo svete, s druhou svetovou vojnou a mnohými tragickými udalosťami v dejinách 20. storočia, zasvätenia doteraz neboli také, ako si Panna Mária želala. Predovšetkým išlo o to, aby sa výslovne spomenulo Rusko a aby sa spolu so všetkými biskupmi vykonal akt zasvätenia.

Pápež František všetkých príjemne prekvapil aktom zasvätenia Ruska (menovite) spolu s Ukrajinou (ktorá, mimochodom, bola v roku 1917 súčasťou Ruska). Zároveň vyzval všetkých biskupov sveta, aby vykonali rovnaký úkon.

Zasvätenie Ruska sa teda uskutočnilo podľa želania Svätej Matky vyjadreného vo Fatime?

Áno. Som o tom presvedčený. Panna Mária neuviedla žiadnu konkrétnu formulu. Zasvätenie Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie mal výslovne vykonať pápež spolu s biskupmi celého sveta. Obsah samotnej konsekrácie už bol na pápežovi. V predchádzajúcich aktoch svätorečenia Rusko ani raz nebolo menovite spomenuté. Dokonca aj zasvätenie v roku 1984 bolo veľmi diplomatické. Ján Pavol II. oficiálne nespomenul Rusko, ale iba národy, „ktoré toto zasvätenie obzvlášť potrebujú“. A v akte, ktorý urobil pápež František, bolo Rusko menovite spomenuté.

Mnohí sa čudujú, ako je možné, že pápež, ktorý je všeobecne považovaný za ľavicovo orientovaného, urobil čin, na ktorý sa jeho neporovnateľne konzervatívnejší predchodcovia neodvážili?

Je ťažké hovoriť o motívoch, pretože nie sme v hlave Svätého Otca, ale keď si prečítame obsah samotného zasvätenia, vidíme, ako silno sa v ňom zračí pacifistická téma. Myslím si, že tu zohral úlohu postoj pápeža Františka, ktorý chce, aby sa všetky národy spojili, aby neboli vojny a aby sa všetci mali radi. Ako vieme, je to dosť utopický prístup, ale zrejme ruská invázia na Ukrajinu bola pre pápeža takým šokom, že sa rozhodol nezaťažovať sa diplomaciou, ale konkrétne a bez nedopovedaných slov zasvätiť Rusko.

Nezabúdajme, že dobré veci sa môžu diať, aj keď ich nevedú žiadne vznešené motívy, ale často celkom obyčajné. Sama Presvätá Bohorodička prosila o zasvätenie Ruska, aby nedošlo ku katastrofám, takže tu máme negatívny motív: nielen z lásky k Bohu a Presvätej Bohorodičke, ale aj zo strachu pred Božím trestom a katastrofami, ktoré nás môžu postihnúť.

Svet to však nechce vidieť. Svedčí o tom aj ticho, ktoré zavládlo po pápežovom zasvätení Ruska. Neprekvapuje Vás to? Svetské médiá mlčia, hoci pápež František je ich nespochybniteľným obľúbencom – stačí, aby niečo povedal v lietadle, a hneď je celý svet zaplavený komentármi. Pritom vykonal prevratný čin a… ticho. A to nielen v sekulárnych médiách, ale aj v tzv. katolíckom hlavnom prúde. Ako to vysvetliť?

Svedčí to o ohromnom preniknutí ducha tohto sveta do Cirkvi, o silnej sekularizácii a nedostatku nadprirodzenej perspektívy. Pritom nadprirodzená realita, hoci neviditeľná, je oveľa dôležitejšia než tá viditeľná. Dnes sa bežne zabúda, že duchovný poriadok je v živote a konaní jednotlivcov i celých spoločností neporovnateľne dôležitejší ako materiálny poriadok.

Musíme si uvedomiť, že sme vystavení pôsobeniu Božej milosti, ale na druhej strane aj vplyvu rôznych pokušení. Knieža tohto sveta pôsobí tak, že nás zvádza k zlému. Krutosť, s ktorou sa stretávame v prípade vojny na Ukrajine, nie je len výsledkom zlých ľudských sklonov. Nie je len prejavom hriešnej prirodzenosti človeka, ale je to vlastne diabolský čin, ktorému ľudské bytosti podliehajú. Dnes na to človek nechce pamätať.

Zasvätenie Ruska bolo akýmsi exorcizmom nad touto krajinou a jeho výsledky budú čoskoro viditeľné. Práve preto bol tento čin banalizovaný ako symbolické gesto považované za gesto podobné protestu Európskej únie či niektorých iných medzinárodných orgánov, ktoré agresiu odsúdili. Bola to jednoducho katolícka rezolúcia zaslaná do neba…

Neverím, že vojna, ktorá v súčasnosti prebieha na Ukrajine, sa skončí rýchlo a bezbolestne. Takáto veľká eskalácia nenávisti a krutosti sa môže ľahko rozšíriť do celého sveta. Možno príde čas – ako to predpovedala Panna Mária v japonskej Akite –, že živí budú závidieť mŕtvym. O to účinnejšie to však bude privádzať ľudí k rozumu. Keď sa stanú úplne bezmocnými a uvedomia si, že pozemské prostriedky zlyhali, uvidia, že nádej je iba v Bohu. Pretože toto je hra, v ktorej ide o večnosť, nie o dočasnosť.

Zdroj: wikimedia commons

A čo na to hovorí Boh? Je dosť ťažké očakávať, že sa jednoducho vyrovná so všetkým, čo ľudstvo popáchalo od fatimských zjavení, s obrovskou nespravodlivosťou, ktorá sa za ten čas nahromadila…

Áno, je to ťažké očakávať. V minulom storočí sa bludy Ruska, pred ktorými Panna Mária varovala, rozšírili do celého sveta a v súčasnosti je samotné Rusko aj iné krajiny stále nimi poznačené. A nejde ani tak o komunizmus, ale o podstatu komunizmu, ktorou je nastolenie pseudoporiadku založeného na popieraní Božích zákonov a prirodzeného práva. Ide o bezbožný systém, ktorý má zabezpečiť optimálne spoločenské podmienky na zatratenie duší. Preto pred tým Preblahoslavená Matka tak dôrazne varovala.

Mohlo sa zdať, že najväčšia hrozba pre svet, komunizmus, po roku 1989 prestala existovať, ale bola to ilúzia, pretože perestrojka a demontáž sovietskeho systému v skutočnosti iba maskovali transformáciu komunizmu a zvýšený export deštruktívnych ideológií na Západ.

V súčasnosti sú bludy bezbožných systémov rozšírené po celom svete – v rôznych verziách, nie nevyhnutne v stalinskej, sovietskej, násilnej verzii. Dnes, v dôsledku zdokonalenia metód sociálnej komunikácie, je oveľa viac založená na manipulácii ako na násilí. Stačí, aby sa určité presvedčenia vštepovali dostatočne dlho a ľudia ich nakoniec uznajú za pravdivé.

Ak Panna Mária sľúbila, že sa Rusko obráti, tak sa obráti. Panna Mária nestanovila na to časový horizont. Vyzerá to na dlhší proces. Aj keby došlo k nejakému nadprirodzenému zásahu, ako tomu bolo v prípade mexických Aztékov, ktorí sa hromadne obrátili po zjaveniach v Guadalupe, proces by aj tak trval určitý čas. Podobne ako proces christianizácie Mexika, v ktorom zjavenie Panny Márie bolo podporou milosti pre prácu španielskych misionárov.

Dnešná situácia sa nezmení zo dňa na deň, akoby zázrakom: zrazu sa všetci stanú zbožnými katolíkmi a budú si užívať takmer raj na zemi.

Niektorí ľudia si to už myslia, a preto ich ruská agresia voči Ukrajine tak šokovala. Medzitým, kto vie, možno je to pre letargický Západ akýsi budíček?

Kto vie. Možno je to naozaj budíček, signál, aby sa spamätal. Musíme si uvedomiť, že morálny a náboženský stav ľudstva je žalostný.

Ako však možno dnes očistiť svet od bludov Ruska, keď samotné cirkevné autority nepodnikajú žiadne iniciatívy na očistenie sveta od nich a dokonca samé vyjadrujú ľavicové sympatie? Z mnohých kútov Cirkvi dýcha pacifizmus, ktorý má len málo spoločného s Ecclesia militans a bojom za spásu duší. Pritom bola Cirkev založená ako nástroj spásy a očistenia ľudstva od hriechov a bludov. Cirkev je učiteľkou pravdy – má pomenovávať a odsudzovať omyly a bludy a zároveň ukazovať riešenia.

Zabudlo sa na to a to je vážny problém, pretože Západ, ponorený do letargie, chce v nej zostať a Cirkev nerobí veľa, aby ho prebudila z otupenosti.

Je ťažké robiť si ilúzie, že všetko nejako dopadne, pretože ako dlho ešte bude Boh otáľať s očistou tohto sveta? Koniec koncov, nejde ani tak o spravodlivosť, ako o obyčajné milosrdenstvo – koľko duší nemá byť spasených? Panna Mária nám vo Fatime ukázala peklo, aby sme si uvedomili, že mnohé duše sú zatratené, pretože sa zanedbala povinnosť učiť a napomínať.

Univerzálnosť hriechu vedie k čoraz väčšiemu zmätku, pretože ľudia sa páchaním hriechov stávajú čoraz sebeckejšími a pociťujú čoraz väčšiu zlobu voči sebe navzájom. Dnešný západný svet stále drží v šachu iba materiálny blahobyt, ale keď sa zrúti – a to je len otázka času – svet sa bude topiť v chaose, ktorý je prirodzeným dôsledkom hriechu a nedostatku úcty k morálnym zásadám. A demoralizované spoločnosti nebudú schopné obnoviť civilizáciu. Bude musieť prísť k veľkej historickej zmene.

Alebo sa ľudia spamätajú?

Dúfam, že áno. Je to možné, pretože keď človek začne zažívať neúspechy, ťažkosti alebo katastrofy, zrazu sa v ňom niečo prebudí a začne si uvedomovať, že nie je možné všetko predvídať a plánovať, ani sa opierať o materiálny blahobyt, ale že existuje ktosi vyšší, kto vládne tomuto svetu. Vidno to napríklad v správach z ukrajinského frontu: ľudia, ktorí informujú o udalostiach, sa často odvolávajú na Boha a náboženstvo. Keď sa človek skutočne stretne so smrťou, začne si uvedomovať večnosť. Ťažké skúsenosti často privedú ľudí k rozumu.

Je však ťažké predstaviť si, že sa zrazu, zo dňa na deň, všetci odvrátia od pornografie, zrušia sexuálnu výchovu, odmietnu potraty. Dejiny ľudstva ukazujú, že svet sa najlepšie očisťuje od zla prostredníctvom katakliziem. Ako potopa v Noemových časoch alebo hlad, epidémie, vojny, invázie cudzích národov a dokonca aj babylonské zajatie na očistenie vyvoleného národa. Žiaľ, nerobím si ilúzie – bludy Ruska sa rozšírili po celom svete do takej miery, že sa to skončí tragicky. Mohlo sa tomu zabrániť už pred niekoľkými desaťročiami, ale neurobilo sa to, takže teraz za to budeme musieť zaplatiť.

Je to smutná perspektíva…

A predsa nás prijatie tejto nepríjemnej či dokonca tragickej perspektívy napĺňa nádejou, že Boh, hoci preukazuje spravodlivosť, preukazuje aj milosrdenstvo. Ťažké skúsenosti sú pre nás napomenutím, aby sme sa kajali a využili Božie milosrdenstvo. Boh nečaká na to, aby sme všetko zničili, ale aby sme mali úžitok z ovocia vykúpenia, ktoré má Cirkev šíriť po celom svete. Preto dúfam v prehodnotenie v samotnej Cirkvi, ktorej hierarchia by mala hľadieť na večnú perspektívu. Pokusy vybudovať raj na zemi sa vždy skončili tragicky. A tu – opakujeme dôrazne – ide o večnosť, nie o dočasnosť.

Ďakujeme za rozhovor.

© Všetky práva vyhradené. Článok bol prebraný z Polonia Christiana.

***

Portál Christianitas.sk odporúča:

POČÚVAME NAOZAJ, ČO NÁM HOVORÍ PANNA MÁRIA?

Ako súčasť kampane Fatima za Slovensko si môžete zadarmo objednať knižku Fatima – Posolstvo tragédie či nádeje? od A. A. Borelliho na stránke https://fatimapreslovensko.sk/, ku knižke tiež zdarma dostanete aj pekný drevený ruženec.

Všetky ďalšie potrebné informácie sa dozviete na stránke https://fatimapreslovensko.sk/.

***


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Synodalita – duchovní válka a globální mobilizace v Církvi

Pobožnosť na počesť piatich Kristových rán, neprávom odsunutá odpustková modlitba, I. časť

Liberálna katolícka aktivistka v rakúskom Grazi chce spojiť slávenie Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi s klimatickou agendou

Utah, USA: Biblia na zozname zakázanej literatúry