Sexuálna výchova na školách: Pohnú sa konečne veci správnym smerom? -

Sexuálna výchova na školách: Pohnú sa konečne veci správnym smerom?


22. mája 2023
  Krátke správy

Na Slovensku sa stále veľa rozpráva o sexuálnej výchove a o tom, že to, čo sme videli v nových učebniciach tohto predmetu rozhodne nie je vhodné pre detské oči. Ak však parlament schváli novelu, ktorú predložila Kresťanská Únia a konkrétne poslanec Richard Vašečka, tak je možné, že veci sa pohnú lepším smerom.

Zdroj: facebook Richard Vašečka

Zhnusenie, rozhorčenie, strach… práve to boli emócie, ktoré väčšinu z nás naplnili, keď sme sa pred časom dozvedeli o nových učebniciach sexuálnej výchovy, z ktorých sa o intimite, láske a vzťahoch mali podľa ich autoriek učiť naše deti na školách. Zároveň boli medializované informácie o tom, že niektoré progresívne organizácie chodia o týchto témach prednášať na školy,“ vysvetlil poslanec dôvody, pre ktoré sa rozhodol zakročiť.

Z novely školského zákona, ktorú poslanci posunuli do druhého čítania vyplýva, že po novom by už rodičia mohli mať právo byť vopred informovaní o obsahu plánovanej výchovy a vzdelávania v oblasti sexuálneho správania. Sexuálnu výchovu by mohol navštevovať žiak len s povolením rodiča.

Áno, chápete to správne, tak ako vás na to portál Christianitas.sk niekoľkokrát upozorňoval, doterajšia situácia bola taká, že aj deti z katolíckych rodín by sa mohli v škole učiť sexuálnu výchovu a počúvať „rady a odporúčania“, ktoré sa priamo priamo priečia ich viere, výchove a tomu, čo sa učia napríklad na hodinách náboženstva.

Problém nastáva práve vtedy, keď učitelia či prizvaní lektori opúšťajú rámec výchovy k hodnotám manželstva a rodičovstva a o ľudskej sexualite informujú odtrhnuto od týchto hodnôt a neraz aj spôsobom, ktorý tieto hodnoty spochybňuje. Práve tomu treba predchádzať,“ vysvetlil poslanec Vašečka.

Výchovu a vzdelávanie v oblasti sexuálneho správania by teda škola mala poskytnúť žiakom len na základe vopred udeleného písomného súhlasu rodiča. Ak ten svoj súhlas neudelí, škola by musela zabezpečiť pre žiaka náhradnú činnosť a rodič by zároveň získal právo požiadať školu, aby dieťa absolvovalo výchovu aj v inej oblasti, ktorú rodič „považuje za dôležitú z hľadiska jeho filozofického a náboženského presvedčenia, a to na základe jeho predchádzajúceho písomného informovaného súhlasu“.

MM

Zdroj: facebook Richard Vašečka


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Škodila katolícka Cirkev vede?

SAV obhajuje vulgárne učebnice sexuálnej výchovy: Skončia na súde pre podozrenie z ohrozovania mravnej výchovy mládeže?

Fatima TV: Náš príbeh obrátenia a uzdravenia

Jeden z posledných štátov s absolútnym zákazom interrupcií stále odoláva: Ako dlho vydrží?