Rod Dreher: „Choďte do kostola – nezachránite tým len svoju dušu, ale možno aj svoj národ“ -

Rod Dreher: „Choďte do kostola – nezachránite tým len svoju dušu, ale možno aj svoj národ“


5. apríla 2024
  Krátke správy

Vo svojom najnovšom komentári pre The Hungarian Conservative známy americký autor, dnes žijúci v Budapešti argumentuje, že ak národy opäť neuveria Kristovým slovám, skôr či neskôr ich ovládne a zničí LGBT/transgender ideológia.

Ilustračný obrázok, zdroj: foto.wuestenigel.com

V úvode svojho článku uvádza, že po tom, čo mnoho Maďarov opustilo po Veľkej noci brány svojich kostolov, navrátia sa do nich až na Vianoce. „Toto je na Západe normálne. Počas svojho detstva v americkej rodine na konzervatívnom vidieckom Juhu sme práve takto vnímali chodenie do kostola: ako niečo, čo je skutočne nevyhnutné len na dva najväčšie sviatky kresťanského roka,“ píše Dreher. Američania podľa jeho slov samých seba vnímali ako „kresťanskú krajinu“ a to im tak akosi postačovalo k všeobecnej spokojnosti.

Lenže to bolo pred 50 rokmi. Dnes počet kresťanov v USA klesá hlbšie a hlbšie, aj keď sú štatistiky ďaleko lepšie, ako je tomu v západnej Európe.

Dnes napríklad do mešít v Británii chodí viac ľudí ako do anglikánskych kostolov. Dokonca aj britský spisovateľ Ben Sixsmith, autor výroku „Nemôžete čakať že krajina zostane kresťanskou ak v nej nie sú žiadni kresťania“, ktorý patril medzi najväčších kritikov osláv ramadánu v Londýne, sa priznal, že sa do kostola na Veľkú noc taktiež nechystá. Dreher si pri Sixsmithovom výroku spomenul na slávneho dánskeho filozofa 19. storočia Sørena Kierkegaarda:

Søren Kierkegaard napísal, že keď sa niekto považuje za kresťana len pre to, že sa narodil do kresťanskej spoločnosti, potom kresťanstvo zaniká. Na svoju dobu to bolo radikálne tvrdenie, ale čas ukázal, že Kierkegaard mal pravdu. Kierkegaardov pohľad bol, že kresťanstvo vo svojom jadre nie je ani filozofia ani spoločenstvo, ale spôsob života. Ak ho ľudia nežijú, zaniká.

Európa je na tom ešte podstatne horšie ako Amerika, keďže bola „dechristianizovaná ďaleko dlhšie“. Konzervatívci za morom vnímajú ako výnimku hlavne Maďarsko, kvôli Orbánovej politike zakotvenej v kresťanskom dedičstve. „Myslia si, že krajina je baštou viery,“ uvádza pán Dreher. „Žiaľ, mýlia sa. Maďarsko je jednou z najmenej religióznych krajín v Európe, kde menej ako jeden z piatich Maďarov navštevuje bohoslužby na pravidelnej báze.“ Maďarsko je však kultúrne stále silno kresťanskou krajinou a „návštevníkov vždy prekvapí, že po Budapešti nevejú všade LGBT zástavy“ (na rozdiel, napríklad, od dúhovej Bratislavy).

Silná protiimigračná politika Maďarska je čiastočne založená na snahe zachovať kresťanský charakter krajiny. Stačí sa pozrieť na západné európske krajiny, ktoré povolili masovú migráciu z islamského sveta, aby sme videli, aký osud čaká Maďarsko, ak niekedy opustí svoj pevný postoj,“ uvádza autor.

Dreher však varuje, že ak budú Maďari „neverní svojmu krstu“, aj oni postupne prídu o zákony, ktoré ich ochraňujú pred ilegálnou – zväčša islamskou – migráciou. V článku ďalej cituje Eduarda Habsburga, potomka slávneho cisárskeho rodu, dnes veľvyslanca Maďarska pri Svätej stolici, ktorý sa vyjadril nasledovne:

Ak nechceme byť zmetení prílivovou vlnou času, zachrániť nás môže jedine kresťanstvo. Krajina nezostane konzervatívnou ak je len postavená na konzervatívnych myšlienkach. Pod nimi potrebujete základ viery, inak sa všetko rozpadne.“

Rod Dreher dodáva, že súčasná mladá generácia v USA je jednou z najliberálnejších v histórii. Chybu už urobili ich rodičia a prarodičia, ktorí si mysleli, že „Amerika bude vždy kresťanská“ – avšak, kultúrne kresťanstvo samo o sebe zjavne nestačí. „Bez návratu k viere môže byť súčasný smutný stav Británie zajtrajším osudom Maďarska. Nemôžete požívať benefity kresťanstva bez nutnej obety – v nedeľu a cez týždeň –, aby bola viera živá v srdciach maďarského ľudu.“ A Dreher svoj príspevok zakončuje:

Ak ste boli na Veľkonočnú nedeľu v kostole, je to skvelé. Nezabudnite sa vrátiť aj na ďalšiu nedeľu… Choďte do kostola. Nezachránite tým len svoju dušu, ale možno aj celý svoj národ.

MG

Zdroj: The Hungarian Conservative, titulný ilustračný obrázok, zdroj – foto.wuestenigel.com

***

Staňte sa členom Fatimského Apoštolátu!

Dostanete od nás ako časopis Spojenectvo s Máriou ako dar.

Členovia Fatimského Apoštolátu (FA) však okrem dvojmesačníka dostávajú tiež rôzne sväteniny – medailóny, brožúrky, plakety a podobne. A navyše – za členov FA sú odslúžené sv. omše a tiež sa zvlášť za nich a za nimi spísané úmysly modlia Služobnice Ducha Svätého počas celonočných adorácií, konaných v kláštore každú druhú noc.

Členstvo vo Fatimskom Apoštoláte je dobrovoľné, fatimský apoštol ho potvrdzuje svojím súhlasom a zasielaním pravidelného príspevku vo forme milodaru. Rovnako tak sa však môže fatimský apoštol kedykoľvek rozhodnúť zrušiť svoje členstvo, čo oznámi buď písomne alebo telefonicky.

Pridajte sa teda k našim pravidelným podporovateľom a staňte členmi Fatimského Apoštolátu – prihlásiť sa môžete na tel. čísle 02/222 00 777.

Svojím členstvom vo Fatimskom Apoštoláte tým najlepším spôsobom podporíte v týchto neľahkých časoch fungovanie Nadácie Slovakia Christiana, ako aj portálu Christianitas.sk a ich neúnavnú snahu o zachovanie nemenného učenia Cirkvi.

Ďakujeme!


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Mária Magdaléna de’ Pazzi, panna a rehoľníčka

O Matke nášho Vykupiteľa

Sexualita ako subjektívny zážitok alebo ako súčasť objektívneho poriadku? O dvoch nezmysloch súčasnej liberálnej feministickej teológie

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, II. časť