Rod Dreher: „Budú to mladí tradicionalisti, kto zachráni kresťanstvo“ -

Rod Dreher: „Budú to mladí tradicionalisti, kto zachráni kresťanstvo“


15. februára 2024
  Krátke správy

S myšlienkou, že to bude návrat k tradícii, čo napokon zachráni kresťanstvo pre ďalšie generácie sa stotožňuje čím ďalej, tým viac ľudí. Teraz sa k nim pridal aj Rod Dreher, známy autor „Benediktovej voľby“.

Dlho sa mi stávalo, že keď som videl smiešne kúsky, s ktorými prichádzali progresivistickí predstavitelia cirkví, aby aj naďalej zostávali relevantnými pre postkresťanskú kultúru…, len som prevrátil očami, pomyslel som si svoje a šiel som ďalej,“ píše Rod Dreher pre The European Conservative.

Ilustračný obrázok, zdroj: catholicvs.blogspot.com

Táto jeho predstava, že ide len o nevinné (i keď trápne) „výstrelky“ ho však postupne opúšťa. Dôležitý zlom u neho spôsobila nedávna návšteva anglikánskej katedrály v Oxforde, kde uvidel vyvesenú dúhovú vlajku. Dreher k videnému uvádza:

Toto je štandarda dobyvateľa,“ pomyslel som si. Vysiela jasnú správu: „ortodoxní anglikáni, vlastne všetci ortodoxní kresťania, tu nie ste vítaní.“

Anglických veriacich však v nedávnych dňoch pobúrilo aj „tiché disko“ so svietiacimi fosforeskujúcimi paličkami, ktoré sa konalo v Canterburskej katedrále – „matke všetkých anglických kostolov“ a „mieste, kde bol umučený sv. Tomáš Becket“.

Viacerí komentátori sa zhodli, že „tiché disko“ mohlo do kostola prilákať len takých ľudí, ktorí ho chceli znesvätiť. Doba sa však mení. Nastupujúca generácia „zoomerov“ (ročníky 1997 až 2012) sa podľa Drehera „oveľa viac zaujíma o mysticizmus a transcendentno“ ako staršie ročníky. Samozrejme, neznamená to, že sa vo všeobecnosti zaujímajú o kresťanstvo; mnohí z nich sa zaujímajú o okultizmus, synkretizmus, užívajú psychedelické drogy atď. Niektorí z nich si našli cestu aj ku kresťanstvu – to však musí byť autentické.

Títo hľadajú opätovné očarenie – teda hmatateľné spojenie s ríšou transcendentna. Nech je ich hľadanie akokoľvek scestné, je úprimné a zaslúži si rešpekt,“ uvádza ďalej Dreher a upozorňuje, že kňazi a pastori, ktorí zo svojich kostolov robia „miesta zábavy“, zatvárajú dvere tým, ktorí hľadajú autentické duchovno. „Posvätné robia smiešnym. Kresťanskí klerici týmto vysielajú takúto správu: Keď to my neberieme vážne, prečo by ste mali vy?“ Títo ľudia však už vo svojej trápnosti nikoho zaujímať nebudú. Dreher cituje autora Johna Milbanka, ktorý sa vyjadril:

Generácia Zet (zoomeri) s najväčšou pravdepodobnosťou obnoví tradičný anglikanizmus. Otázkou len je, či predtým, než sa chopia svojej šance, nebude biskupmi nenapraviteľne zničený. Musíme svoje farnosti zachrániť!

Dreher sa vo svojej analýze nevenuje len anglikanizmu. V skutočnosti medzi najväčšie katastrofy vníma II. vatikánsky koncil. „Len niekto s kamenným srdcom môže nesympatizovať s pocitom straty“ u tradičných katolíkov po tom, „čo im urobila generácia II. vatikánskeho koncilu,“ píše autor. Rovnako tak sa zastavuje pri obviňovaní tradičných katolíkov, že sú trochu „falošní“. „Ako by nemohli byť?“ pýta sa Dreher s tým, že oni sami predsa nezažili predkoncilovú dobu a snažia sa ju len napodobniť najlepšie ako vedia. Modernita zmenila a pokrivila aj ich vnímanie sveta a je ťažké opätovne odhaliť myslenie tých, čo už nie sú medzi nami.

Napriek tomu sú to práve tradiční katolíci, kto najlepšie vníma realitu súčasného sveta. Dreher argumentuje, že keď vo Francúzsku prezentoval svoju knihu „Benediktova voľba“, ktorá je o prežití kresťanstva v postkresťanskom svete, starší veriaci ju prijímali len s rozpakmi. Podľa autora, „katolíci v strednom veku a starší zúfalo potrebovali veriť, že katolicizmus má vo francúzskej spoločnosti stále významné postavenie“, čo však nie je pravda. Mladší však vnímali knihu oveľa pozitívnejšie. Dreher:

Mladší katolíci, naopak, nemajú žiadne ilúzie o budúcnosti kresťanstva v postkresťanskej spoločnosti…, niektorí z nich navštevovali latinské omše; iní Novus ordo missae. V oboch prípadoch boli verní viac-menej tradičnej predstave katolicizmu. To sú tí jediní…, kto v nedeľu prichádza do kostolov.

A svoj príspevok zakončuje:

Ak má anglikanizmus budúcnosť – ak má budúcnosť katolicizmus a všetky formy kresťanstva na Západe – je to medzi outsidermi, rojkami, marginalizovanými a čudákmi, ktorí napriek všetkému skutočne veria v to, čo historické, tradičné kresťanstvo predstavuje a chcú ho znovu oživiť.

MG

Zdroj: The European Conservative, titulný ilustračný obrázok, zdroj – catholicvs.blogspot.com

***

Staňte sa členom Fatimského Apoštolátu!

Dostanete od nás ako časopis Spojenectvo s Máriou ako dar.

Členovia Fatimského Apoštolátu (FA) však okrem dvojmesačníka dostávajú tiež rôzne sväteniny – medailóny, brožúrky, plakety a podobne. A navyše – za členov FA sú odslúžené sv. omše a tiež sa zvlášť za nich a za nimi spísané úmysly modlia Služobnice Ducha Svätého počas celonočných adorácií, konaných v kláštore každú druhú noc.

Členstvo vo Fatimskom Apoštoláte je dobrovoľné, fatimský apoštol ho potvrdzuje svojím súhlasom a zasielaním pravidelného príspevku vo forme milodaru. Rovnako tak sa však môže fatimský apoštol kedykoľvek rozhodnúť zrušiť svoje členstvo, čo oznámi buď písomne alebo telefonicky.

Pridajte sa teda k našim pravidelným podporovateľom a staňte členmi Fatimského Apoštolátu – prihlásiť sa môžete na tel. čísle 02/222 00 777.

Svojím členstvom vo Fatimskom Apoštoláte tým najlepším spôsobom podporíte v týchto neľahkých časoch fungovanie Nadácie Slovakia Christiana, ako aj portálu Christianitas.sk a ich neúnavnú snahu o zachovanie nemenného učenia Cirkvi.

Ďakujeme!


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Švajčiarsky biskup Bonnemain čelí kritike za to, že sa zúčastnil pohrebu biskupa Huondera, organizovaného Kňazským bratstvom svätého Pia X.

Narodenie a raný život Panny Márie

Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Trinásta časť)

Komisia biskupov EÚ (COMECE) pokračuje vo svojej propagandistickej jazde: Vydala novú brožúrku o pozitívach EÚ a jej rozširovaní