Recenzia knihy Agnesy G. J.: Legenda chodí bosá. Životný príbeh Matky Terezy -

Recenzia knihy Agnesy G. J.: Legenda chodí bosá. Životný príbeh Matky Terezy

Branislav Krasnovský
30. júna 2021
  Cirkev  

Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala. – Citát sv. Matky Terezy

Zdroj: archív autora

Svätú Matku Teréziu azda netreba nikomu na Slovensku zvlášť predstavovať. Charizmatická svätica, blízka srdcu pápeža Jána Pavla II. si získala celý svet svojou láskou, skromnosťou a dobrotou.

O matke Tereze vyšlo v minulosti a aj dnes vychádza množstvo kníh, ktorých autormi sú nielen renomovaní historici, teológovia, lekári či sociológovia, ale aj tí, ktorí priamo Svätú Matku Terezu poznali, žili a pôsobili v jej blízkosti.

Práve títo ľudia, ktorí žili v blízkosti svätej Matky Terezy poskytujú veľmi cenné svedectvo. Svätá Matka Tereza vtisla 20. storočiu svoju nezameniteľnú pečať a aj vďaka nej sa svet stal o niečo krajším a lepším miestom.

V dnešnej recenzii by som rád predstavil útlu knižku: Legenda chodí bosá. Životný príbeh Matky Terezy, ktorá na 88 stranách obsahuje množstvo zaujímavých a inšpiratívnych informácií.

Kniha nám umožňuje nahliadnuť do srdca tejto pozoruhodnej ženy a svätice, je skutočným svedectvom lásky, viery a odvahy. Keď mala Matka Teréza osemnásť rokov, pocítila túžbu stať sa misionárkou a vstupom do Inštitútu Preblahoslavenej Panny Márie sa začala jej fascinujúca cesta lásky. A práve láska a viera jej pomáhali prekonávať predsudky ľudí, a tak vytvoriť svoje domy pre úbohých a chorých až v 123 krajinách sveta.

Autorkou knihy je Agnesa G. J. Táto kniha vyšla po prvýkrát v komunite slovenských exilových jezuitov v kanadskom Ontariu v roku 1989 a pri zrode knihy stál slovenský exilový kňaz, jezuita, filozof Felix Litva SJ.

Druhé vydanie vyšlo v roku 1990 už na Slovensku vo vydavateľstve Osveta a tretie doplnené vydanie uzrelo svetlo sveta vďaka vydavateľstvu Lúč v Bratislave v roku 2003.

Kniha je rozdelená do 11 základných kapitol: 1. Prem Dan, alebo sama v izbe, 2. Matka chudoba, 3. Hodina pre cudzincov, 4. Matkino odovzdanie, 5. V Titagarhe sa nikto nesmeje, 6. Matka a novinári, 7. Sestra Colette, 8. Kalighat, 9. Shishu Bhavan – Kam chodí spávať vietor, 10. Homília Sv. Otca Jána Pavla II. a 11. Prejav arcibiskupa z Kalkaty.

Matka Tereza sa narodila v bohabojnej rodine v Skopje, bola najmladšou dcérou Mikuláša a Drany Bojaxhiu a pri krste dostala meno Agnesa Gonxha. Po otcovej smrti sa o tri deti starala láskavá a prísna matka, ktorá výrazne ovplyvnila duchovný a náboženský výboj budúcej svätice.

Vo veku 18 rokov pocítila sv. Matka Tereza vo svojom srdci hlas Nášho Pána Ježiša Krista, ktorý ju volal, aby sa stala misionárkou a venovala sa tým najbiednejším. Ona tento hlas nasledovala, opustila rodný domov a odišla do Inštitútu Preblahoslavenej Panny Márie v Írsku, medzi známe Loretské sestry, tu dostala aj rehoľné meno Matka Tereza. V januári roku 1929 odišla do Indie, kde začala svoje Božie dielo a Indiu už nikdy neopustila.

Okrem všeobecne známych základných biografických údajov (prvé rehoľné sľuby v roku 1931, prvé večné sľuby v roku 1937, práca v škole v Kalkate do roku 1944), kniha obsahuje množstvo podnetov na zamyslenie a predstavuje svätú Matku Terezu v prvom rade ako inšpirovanú ženu, plnú lásky k Nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi, v ktorej sa snúbila láska, obetavosť, organizačný talent, ochota tvrdo pracovať a v radosti si plniť povinnosti svojho zasväteného života.

Svätá Matka Tereza preniesla svoju lásku k Nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi aj na tých najbiednejších. Práve posväcovanie najbiednejších z biednych a snaha zachrániť čo najviac ľudí nielen telesne, ale aj duchovne sa stali silou, ktorá neúnavne poháňala svätú Matku Terezu až do posledných dní jej života.

Kniha takisto obsahuje množstvo zaujímavých informácií o Kongregácii misionárok lásky, ktoré pod vedením svätej Matky Terezy začali pôsobiť v Kalkatskom arcibiskupstve dňa 7. októbra 1950. Dielo svätej Matky Terezy bolo od samého počiatku požehnané – čoskoro v Indii existovalo niekoľko desiatok nemocníc, ošetrovní, sociálnych zariadení či škôl, v ktorých svätá Matka Tereza a jej sestry slúžili chudobným a biednym, v ktorých videli Ježiša Krista.

Pochvalné uznanie pápeža Pavla VI. povzbudilo svätú Matku Terezu a sestry Kongregácie misionárok lásky v takej miere, že sa postupne rozšírili na všetky svetadiely a stále mali hojnosť povolaní.

V roku 1963 bola založená Rehoľa misionárov lásky, v roku 1976 vznikla kontemplatívna vetva sestier a v roku 1979 kontemlatívna vetva bratov. V roku 1984 vznikla rehoľa Otcov misionárov lásky a takmer okamžite vznikol III. rád rehole – Laickí misionári lásky. V roku 1981 sa kňazi všetkých reholí, založených svätou Matkou Terezou zoskupili v miestnom hnutí Corpus Christi.

Na sklonku života svätej Matky Terezy žilo v kongregácii takmer 4000 sestier, ktoré pôsobili v 610 ustanovizniach po celom svete (123 krajín). Svätá Matka Tereza umrela 5. septembra 1997, jej hrob sa stal čoskoro miestom pútí a navštevujú ho nielen kresťania, ale aj veriaci iných náboženstiev, najmä hinduisti a budhisti, ktorým v Indii svätá Matka Tereza takisto pomáhala.

Matka Tereza sa rozhodla stať znamením Božej lásky, Božej prítomnosti a Božieho zmilovania. Všetkým pripomínala hodnotu a dôstojnosť každého z Božích detí, stvorených, aby milovali a aby boli milované. Vytvorila vlastnú cestu, po ktorej sprevádzala duše k Bohu a Boha k dušiam. Sýtila Kristov smäd najmä po trpiacich, ktorých obraz Boha bol zakalený utrpením a bolesťou.

Knihu Legenda chodí bosá. Životný príbeh Matky Terezy môžem odporučiť každému čitateľovi, aj keď je dnes už ťažšie túto zohnať, väčšina kníhkupectiev ju už nemá v ponuke. Dá sa však bez väčších ťažkostí zohnať v antikvariátoch a takisto požičať v knižniciach.

Kniha je písaná jednoduchým a pútavým štýlom a vytvára plastický, precítený obraz tejto svätice. V centre jej pozornosti nestoja fakty, ale drobné realistické vykreslenie svätej Matky Terezy a jej diela. Nie je to náročná kniha, k jej čítaniu netreba špeciálne teologické vzdelanie. Je to kniha, ktorá nás však pobáda, aby sme sa nechali inšpirovať a pouvažovali nad prípadnou pomocou tým, ktorí našu pomoc najviac potrebujú. Ak tak spravíme, tak kniha splnila svoj účel.

Na záver si dovolím zacitovať slová zo spomenutej knihy. Svätá Matka Tereza ich vyslovila v starom takmer storočnom dome s názvom Shishu Bhavan – Dome, kam chodí spávať vietor. V tomto dome sa svätá Matka Tereza a sestry starali o nechcené, odhodené a choré deti. Tým, ktorým nebolo možné pomôcť, uľahčili aspoň posledné chvíle ich života:

Byť dobrou matkou sa nenaučíte v žiadnej škole. K tomu netreba veľkých kníh, ale veľké srdce.“

Povedala to aj mladým na konci chodníka. Potom zmeravela na sochu. Priclonila si oči dlaňou a hľadela, ako odnášajú jedno z jej detí. Hľadela dlho, akoby chcela dovidieť do jeho osudov…


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Jezuita James Martin nevidí problém v spojení osláv mesiaca LGBT a Božského Srdca

Stop ekologickej kolonizácii. Biskupi z Tanzánie ďakujú Bohu za čínsky ropovod, ktorý kritizuje ekologicko-zelená demokratická frakcia

Na Nedeľu Božieho Milosrdenstva pokrstil vojenský ordinár Mons. Rábek 43-ročného policajta

Nemocnica v Birminghame nahnevala rodičov: Majú uviesť, či je ich bábätko transgender alebo nebinárne