Radšej zomriem, ako by som zhrešil. Poľskí liberáli označujú tento výrok sv. Dominika Savia za nabádanie k samovražde. Časť poľských jezuitov s nimi servilne súhlasí -

Radšej zomriem, ako by som zhrešil. Poľskí liberáli označujú tento výrok sv. Dominika Savia za nabádanie k samovražde. Časť poľských jezuitov s nimi servilne súhlasí


12. septembra 2023
  Krátke správy

Som presvedčený, že každý konzervatívny a vzdelaný katolík pozná mladého svätca Dominika Savia a jeho výrok: „Radšej zomriem, ako by som zhrešil.“ Zároveň hovorím, že každý konzervatívny a vzdelaný katolík nemá s týmto výrokom mladého svätca najmenší duchovný či psychologický problém, pretože mu rozumie a expresívne povedané – v lebečnej dutine má stále funkčný mozog.

Sv. Dominik Savio
zdroj: wikimedia commons, koláž Christianitas.sk

Problém s týmto výrokom však majú v Poľsku ľavicoví liberáli, ktorí sa zamerali práve na tento citát sv. Dominika Savia a označili ho za nabádanie k samovražde. Následne nastal zmätok okolo fragmentu vytrhnutého z kontextu na stránkach poľského liberálneho denníka Gazeta Wyborcza.

Redakcia liberálnych žurnalistov sa potom hystericky obrátila na Poľskú biskupskú konferenciu a jezuitské vydavateľstvo Apoštolátu modlitby z Krakova a dožadovali sa buď stiahnutia celej učebnice, alebo upravenia citátu.

Podľa ich tvrdení uvedený citát v učebnici náboženstva pre žiakov tretieho ročníka nemôže byť, pretože podľa ich mienky povzbudzuje deti k samovražde.

Pokiaľ poľskí biskupi samozrejme nevidia potrebu, aby sa do obsahu učebnice zasahovalo, tak poľskí tolerantní jezuiti, majúc pred sebou tolerantný a láskavo-synodálny vzor v podobe pápeža Františka – tiež jezuitu, sa rozhodli tvrdenia liberálov z denníka Gazeta Wyborcza servilne akceptovať.

Cirkev nikdy nenabádala k samovraždám, práve naopak vždy podporovala život. V tomto duchu tvoríme aj naše učebnice. Uvedená veta Dominika Savia má zdôrazniť osobnú skúsenosť lásky k Bohu, ktorá by mala byť pre veriacich najväčšou hodnotou,“ napísali na začiatku svojej odpovede poľskí jezuiti z vydavateľstva Apoštolátu modlitby z Krakova, v ktorých redakcii kniha vyšla.

Keďže však tento výraz vyvoláva kontroverzie a obavy, považujeme ho za nešťastný – najmä v kontexte 3. ročníka, pre ktorý je učebnica vydaná. V ďalších vydaniach katechizmu bude táto časť dôkladne prepracovaná,“ uviedli servilne poľskí jezuiti.

Na trápnosť celého jezuitského postoja upozornil aj páter Piotr Tomasik, koordinátor Úradu pre programovanie katechéz pri Komisii pre katolícku výchovu Poľskej biskupskej konferencie, ktorý povedal: „Útoky voči autorom učebnice nie sú opodstatnené a predstavujú prehnanú interpretáciu.“

K tomu len toľko. Nechápem, prečo poľskí jezuiti z vydavateľstva Apoštolátu modlitby z Krakova servilne vychádzajú v ústrety liberálom, ktorí okrem iného propagujú potraty, LGBTQ agendu, zmenu pohlavia či presadzovanie ateistických predstáv v spoločnosti. Názory liberálov sú v slušnej spoločnosti nepodstatné, pretože sú nesprávne a vôbec netreba na ne brať ohľad.

BK

Zdroj: PCH24, titulný ilustračný obrázok, zdroj – wikimedia commons, koláž Christianitas.sk


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Žili v Pompejach kresťania? O slávnom slovnom štvorci (trochu) inak

Iránsky prezident v OSN: „Svet očakáva moslimského spasiteľa a on už je medzi nami“

Podpora udavačstva zo strany nemeckej vlády pripomína pomery v Tretej ríši a bývalej NDR

Slovo kňaza alebo Ako sa nepomýliť pri volebnej urne