Podľa kardinála Müllera nás LGBT ideológia a Fiducia supplicans vovádzajú do „starého pohanstva“ -

Podľa kardinála Müllera nás LGBT ideológia a Fiducia supplicans vovádzajú do „starého pohanstva“


15. februára 2024
  Krátke správy

Tieto slová zazneli v rozhovore s Edwardom Pentinom z portálu National Catholic Register. Kardinál v interview tiež lamentuje, že kvôli dokumentu Fiducia supplicans už nikto nehovorí o požehnávaní manželstiev, detí či rodiny. V strede všetkého sú homosexuáli.

Gerhard kardinál Müller
zdroj: snímka obrazovky/youtube.com

Na otázku novinára Pentina, či by chyby vo Fiducia supplicans mali byť stiahnuté a kardinál Fernández odvolaný, kardinál Gerhard Müller odpovedá:

To je otázka na pápeža a na jeho zodpovednosť. Ale myslím si, že so všetkými týmito rozhovormi a interpretáciami interpretácií sa veci nezlepšujú. Vráťme sa späť ku jednoznačnosti slova Božieho a k tomu, čo hovorí katechizmus, a neskláňajme sa pred touto absolútne zlou LGBT a „woke“ ideológiou.

To nie je nič moderné; to je úpadok späť do starého pohanstva. Môžete to vidieť v starom pohanskom – gréckom, rímskom, či perzskom svete: všetci všade povoľovali homosexuálne skutky a sexuálne vzťahy s maloletými, a nemali tento vysoký štandard morálky, ktorý nám bol daný v Desiatich prikázaniach. Na druhej strane, i sv. Pavol povedal, že aj pohania sú, vo svetle ich rozumu a svedomia, schopní porozumieť, čo je zapísané v ich srdciach (prirodzený morálny zákon).“

Kardinál sa ďalej sťažuje ohľadom zmätočnej interpretácie medzi liturgickým a súkromným požehnaním. Namiesto toho, aby sa povedala jasná Božia pravda, sa podľa neho predkladajú len „hmlisté konotácie“. „Ako sa opovažujeme my, služobníci Ježiša Krista, robiť z tohto Božieho učenia nejasný ľudský sofizmus?“ pýta sa ďalej v rozhovore.

Na otázku novinára, či nebol tento dokument potrebný preto, aby zastavil liberálny valec v nemeckej cirkvi, nemecký prelát odpovedá opäť rázne:

Nemôžeme rozriešiť problémy okolo nemeckých biskupov s takýmito diplomatickými manévrami. Musíme povedať pravdu: toto je rúhanie; toto je hriech. Môžete zradiť seba, môžete zradiť iných, ale nikdy nemôžete zradiť Boha.

Musíme hovoriť pravdu, ale nie preto, že my sme svätci a iní sú hriešnici. Ak ohlasujem Evanjelium, som pod Božím súdom. Kazateľ musí byť modelom pre všetkých… Musí hovoriť slovo Božie, ktoré nás robí slobodnými a nie sa prezentovať ako liberálnejší a otvorenejší než Boh, ktorý ponúkol svojho vlastného Syna pre spásu sveta.“

Kardinál sa tiež dotkol dnes toľko pretriasanej témy sexuality. Upozornil, že „Ježiš neprejavil žiadnu sympatiu k cudzoložstvu“, ale povedal, že ktokoľvek žiadostivo pozrie na ženu, „už s ňou cudzoložil v srdci“. Už toto je prekročenie šiesteho prikázania, varuje bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery.

Ako ďalší problém dokumentu Fiducia supplicans označuje to, že sa „vyhýba“ označovaniu mimomanželského nažívania za hriech. Podľa tvorcov dokumentu sú cudzoložníci „len ľudia v ťažkých situáciách pre svoje slabosti – popierajú tým existenciu hriechu a vôle konať zlo a činy proti Bože svätej vôli. Sú to len úbohí ľudia a my im musíme pomôcť.

Títo ľudia by mali pritom v prvom rade hľadať pomoc u Ježiša Krista, pretože aj oni sú „povolávaní do kráľovstva Božieho“. Avšak Ježiš ponúka cestu ako „byť oslobodený od hriechu a nielen rešpektovať morálny štandard ako ideál a pravidlá vytvorené spoločnosťou, ale robiť tak podľa Ježišovej svätej vôle“.

Nič z toho pritom v dokumente nie je. „Nie je v ňom žiadna jasná antropológia, žiadna jasná doktrína: Čo je milosť? Čo je hriech? Čo je dedičný hriech?“ Kardinál pripomína dokument z Tridentského koncilu, ktorý jasne hovorí:

Ak niekto hovorí, že aj s pomocou milosti sa nemôžete vyhnúť hriechu, je to „anathema sit“ a je vylúčený z plného spoločenstva Cirkvi.

Čo naozaj potrebujeme, je skutočne sa odvrátiť od hriechu a obrátiť sa k Pánovi,“ povedal kardinál Gerhard Müller v rozhovore pre National Catholic Register.

MG

Zdroj: National Catholic Register, titulný ilustračný obrázok, zdroj – snímka obrazovky/youtube.com

***

Staňte sa členom Fatimského Apoštolátu!

Dostanete od nás ako časopis Spojenectvo s Máriou ako dar.

Členovia Fatimského Apoštolátu (FA) však okrem dvojmesačníka dostávajú tiež rôzne sväteniny – medailóny, brožúrky, plakety a podobne. A navyše – za členov FA sú odslúžené sv. omše a tiež sa zvlášť za nich a za nimi spísané úmysly modlia Služobnice Ducha Svätého počas celonočných adorácií, konaných v kláštore každú druhú noc.

Členstvo vo Fatimskom Apoštoláte je dobrovoľné, fatimský apoštol ho potvrdzuje svojím súhlasom a zasielaním pravidelného príspevku vo forme milodaru. Rovnako tak sa však môže fatimský apoštol kedykoľvek rozhodnúť zrušiť svoje členstvo, čo oznámi buď písomne alebo telefonicky.

Pridajte sa teda k našim pravidelným podporovateľom a staňte členmi Fatimského Apoštolátu – prihlásiť sa môžete na tel. čísle 02/222 00 777.

Svojím členstvom vo Fatimskom Apoštoláte tým najlepším spôsobom podporíte v týchto neľahkých časoch fungovanie Nadácie Slovakia Christiana, ako aj portálu Christianitas.sk a ich neúnavnú snahu o zachovanie nemenného učenia Cirkvi.

Ďakujeme!


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Švajčiarsky biskup Bonnemain čelí kritike za to, že sa zúčastnil pohrebu biskupa Huondera, organizovaného Kňazským bratstvom svätého Pia X.

Narodenie a raný život Panny Márie

Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Trinásta časť)

Komisia biskupov EÚ (COMECE) pokračuje vo svojej propagandistickej jazde: Vydala novú brožúrku o pozitívach EÚ a jej rozširovaní