Po pokuse o atentát – Ako ďalej Slovensko? -

Po pokuse o atentát – Ako ďalej Slovensko?


21. júna 2024
  Video  

Milí čitatelia portálu Christianitas.sk, v máji tohto roku bol na Slovensku spáchaný pokus o atentát na premiéra, ktorý je známy istou dávkou nekonformnosti k progresivistickým tendenciám a náladám.

Naša redaktorka A. Kulanová z www.TVFatima.sk si pozvala k nám do nadácie na rozhovor vám už dobre známeho cirkevného sudcu a rímskokatolíckeho kňaza Doc. ThDr. ICLic. Štefana Mordela, PhD., aby zhodnotil spoločenskú situáciu, príčiny dezorientácie veľkého počtu ľudí a vysvetlil, ako je možné motivovať polarizovaného sekularizovaného jedinca k zmene postojov.

Vdp. Mordel sa v dnešnom rozhovore vrátil aj k časom nedávno minulým a venoval sa vplyvu kontroverzných tém, ktoré rozvírili hladinu a rozdelili naše Slovensko kvôli odlišným postojom. V závere sa otvorene vyjadril aj k rozkolu v Cirkvi a optimisticky odpovedal na otázku, či je to reformovateľné a na príkladoch z minulosti presne ukázal spôsob, ako je možné k tomu dospieť v súčasnosti a budúcnosti.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Poľsko: Šikanovanie Cirkvi liberálmi narastá – Dvom progresívcom vadilo zvonenie z kostola a sudca ho zakázal

Firma John Deere upúšťa od podpory agendy LGBT, rodovej rovnosti a gender. Konzervatívni zákazníci ju začali bojkotovať

Pierre Teilhard de Chardin ako symbol šírenia bludov v modernej Cirkvi

Otec Kramara vyzýva kvôli Viganovi, aby všetci katolíci „priznali farbu“ či sú katolíkmi alebo nie. Myslí skutočne všetkých? A čo si pod „katolíkom“ vlastne predstavuje?