Päť kardinálov poslalo pred Synodou pápežovi Františkovi „dubia“ – súbor otázok ohľadom sporných myšlienkových trendov šírených synodálnou cestou -

Päť kardinálov poslalo pred Synodou pápežovi Františkovi „dubia“ – súbor otázok ohľadom sporných myšlienkových trendov šírených synodálnou cestou


2. októbra 2023
  Krátke správy

Päť katolíckych kardinálov zaslalo pápežovi Františkovi „dubia“ – súbor otázok, aby vyjadrili svoje obavy a požiadali o objasnenie katolíckej doktríny a disciplíny pred tohtotýždňovým otvorením Synody o synodalite vo Vatikáne. O svojom postupe informovali 2. októbra vo verejne publikovanom Oznámení Kristovým veriacim, pričom portály National Catholic Register a Catholic News Agency uverejnili ohľadom dubia komentár od známeho vatikanistu Edwarda Pentina.

Zdroj: flickr.com

Kardináli z piatich kontinentov: Raymond L. Burke z USA, Joseph Zen Ze-Kiun z Číny, Walter Brandmüller z Nemecka, Robert Sarah z africkej Guiney a Juan Sandoval Iňiguez z Mexika, poslali do Vatikánu 21. augusta päť otázok, v ktorých požadovali zaujatie jasného stanoviska Svätej stolice k – požehnávaniu zväzkov osôb rovnakého pohlavia, ohľadom autority Synody o synodalite, vysviacky žien a sviatostnej spovede.

Dubia sú formálne otázky predložené pápežovi a Dikastériu pre náuku viery formulované tak, aby sa na ne dalo odpovedať buď „áno“ alebo „nie“, bez dodatočnej teologickej argumentácie. Slovo „dubia“ je množné číslo latinského slova „dubium“, znamenajúce – pochybnosť.

Táto skupina prelátov zároveň uviedla, že pápežovi predložili rovnaké otázky už 10. júla, avšak odpoveď, ktorú následne od pápeža Františka obdržali, nebola formulovaná striktne v odpovediach „áno“ / „nie“, ale obsahovala dlhé vysvetľujúce odpovede. To si podľa nich teraz vyžiadalo opakovanie žiadosti o objasnenie pochybných tém.

Pre portál National Catholic Register uviedli, že odpovede pápeža Františka „nevyriešili pochybnosti, ktoré sme formulovali, ale naopak, prehĺbili ich.“

Preto poslali staronové dubia ešte trochu preformulované, aby jasnejšie vyžadovali striktné odpovede „áno“ alebo „nie“.

Na otázku portálu NCR ohľadom pápežových odpovedí z 11. júla nebol poskytnutý kardinálmi ich text, pretože, ako uviedli – odpoveď bola adresovaná len im, a teda nie je určená verejnosti. Zároveň uviedli, že zatiaľ nedostali odpoveď na dubia zaslané 21. augusta.

Portál NCR požiadal 29. septembra a opakovane 1. októbra ohľadom dubia piatich kardinálov Vatikán o komentár, avšak nedostal žiadnu odpoveď.

Kardináli vo verejnom oznámení uviedli, že sa rozhodli predložiť dubia „vzhľadom na rôzne vyhlásenia vysokopostavených prelátov“ urobené v súvislosti s nadchádzajúcou Synodou, a ktoré boli „otvorene v rozpore s nemennou doktrínou a disciplínou Cirkvi“.

Dodali, že tieto vyjadrenia „vyvolali a naďalej vyvolávajú veľký zmätok a pomýlenie veriacich, ako aj ďalších ľudí dobrej vôle, čo vyvolalo náš najhlbší záujem o odpoveď rímskeho pápeža.

Iniciatíva, dodali kardináli, bola prijatá v súlade s kánonom 212 § 3, CIC, ktorý hovorí, že povinnosťou všetkých veriacich je „ukázať posvätným pastierom svoj názor na záležitosti, ktoré sa týkajú dobra Cirkvi“.

BM

Zdroj: CNA, NCR, titulný ilustračný obrázok, zdroj – flickr.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Trump obvinil Bidena a jeho progresívno-liberálnu kamarilu z prenasledovania katolíkov

Vatikán vo Francúzsku blokuje vysviacku piatich kňazov u Misionárov Božieho milosrdenstva. Dôvodom je tradičná liturgia

Potřeba víry a její zneužití

Hrob – kniha života