Pápež František zrejme nemá právomoc zakázať latinskú sv. omšu -

Pápež František zrejme nemá právomoc zakázať latinskú sv. omšu


27. júna 2024
  Krátke správy

Už svätý Pius V. ustanovil tridentskú sv. omšu „na večné časy“.

Dejiny latinskej sv. omše sú veľmi dôležité na pochopenie toho, že historicky je to sv. omša reprezentujúca katolícku Cirkev, je to akoby žila, cez ktorú prúdili milosti na Cirkev bojujúcu voči všetkým satanským lžiam od pohanstva, arianizmu, cez islam až po modernizmus a osvietenstvo.

Pápež František
zdroj: flickr.com/Martin Schulz

Latinská sv. omša nebola Cirkvi vnútená – ako Novus ordo v 60. rokoch –, ale vyvíjala sa organicky spolu s Cirkvou od svätého Petra a prvých kresťanov cez celý stredovek až do roku 1570, kedy ju svätý pápež Pius V., tvorca Svätej aliancie, ktorá porazila Turkov pri Lepante, aj „administratívne ošetril“ priekopníckym dokumentom Quo PrimumO nemennosti svätej omše.

Pápež v dokumente ustanovil tridentskú sv. omšu „na večné časy“. V dokumente sa uvádza:

Akonáhle sme boli uvedený do čela apoštolského úradu, radi sme pre neho napli ducha a naše sily a zamerali sme všetky myšlienky na udržanie rýdzeho cirkevného rítu… Považovali sme za potrebné venovať okamžitú pozornosť tomu, čo ešte bolo potrebné urobiť, totiž vydať samotný misál…

Aby z tohoto zámeru a začatej práce zbierali ovocie všetci, po zrelej úvahe sme prikázali v Ríme vytlačiť misál a vytlačený ho potom vydať; totiž preto, aby kňazi vedeli, aké modlitby majú používať, aké majú v budúcnosti zachovávať ríty a aké ceremónie pri slúžení omší, aby to potom bolo odkázané svätou Cirkvou rímskou, matkou a učiteľkou všetkých ostatných miestnych cirkví a aby si všetci ho všade obľúbili a zachovávali, áno po budúce večné časy vo všetkých kostoloch patriarchálnych provincií kresťanského sveta, v kostoloch katedrálnych, kolegiálnych a farských, svetských i kláštorných…

A Pius V. v liste ďalej uvádza tieto veľavravné slová:

„(Cirkevní otcovia) nikdy nemôžu byť kýmkoľvek donútení a dohnaní ku zmene tohoto misálu, ani prítomná listina nemôže byť nikdy odvolaná alebo zmiernená, ale zároveň ustanovujeme a prehlasujeme, aby vo svojej sile bola vždy trvalá a platná.

Takže tradičná latinská sv. omša už je ustanovená za neodvolateľnú (a nezrušiteľnú) a to dokumentom Quo Primum z roku 1570. Dokonca ešte aj pápež Benedikt XVI. uznal, že tridentská sv. omša nebola nikdy zrušená. V svojho úvode listu skoncipovanom pri príležitosti uverejnenia jeho motu proprio Summorum pontificum uvádza:

Pokiaľ ide o používanie misála z roku 1962 ako mimoriadnej formy (forma extraordinaria) liturgie svätej omše, chcel by som upozorniť na skutočnosť, že tento misál nebol nikdy právne úplne zrušený, v dôsledku čoho zostáva v princípe stále platný.

A nezabúdame ani na slová drahého biskupa Athanasia Schneidera, ktorý vyhlásil:

Žiaden pápež nemôže zrušiť latinskú sv. omšu. Latinská sv. omša je natoľko dôležitá, že ju žiaden pápež nemôže zničiť. To latinská sv. omša porazí pápeža.“

Dokument sv. Pia V. Quo PrimumO nemennosti svätej omše si môžete v slovenčine prečítať (a stiahnuť) na tejto adrese: https://tridentskaomsa.weebly.com/uploads/5/7/8/8/57880451/o_nemennosti_sv._om%C5%A0e._quo_primum.__sv._pius_v._1570_.pdf

MG

Zdroj: Titulný ilustračný obrázok, zdroj – flickr.com/Martin Schulz


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Zomrel Anton Hykisch – zatiaľ posledný veľký slovenský katolícky spisovateľ

Hnutie Emauzy potvrdilo o zakladateľovi, že Abbé Pierre, idol liberálneho katolicizmu bol sexuálnym násilníkom. Dodajme: aj obhajcom LGBT a heretikom

Poľsko: Šikanovanie Cirkvi liberálmi narastá – Dvom progresívcom vadilo zvonenie z kostola a sudca ho zakázal

Firma John Deere upúšťa od podpory agendy LGBT, rodovej rovnosti a gender. Konzervatívni zákazníci ju začali bojkotovať