Nový prieskum ukázal smutnú pravdu: 79 % Slovákov súhlasí s umelým potratom. Ale považujú sa väčšinovo za kresťanov -

Nový prieskum ukázal smutnú pravdu: 79 % Slovákov súhlasí s umelým potratom. Ale považujú sa väčšinovo za kresťanov


18. apríla 2023
  Krátke správy

Ako už bolo povedané mnohokrát, záujem Slovákov o zachovanie niektorých prvkov prirodzenej morálky, ktorú vyznávajú aj pohania (napr. odpor k homosexualizmu), ešte neznamená, že sa na Slovensku darí kresťanskej morálke. Naopak, tá z roka na rok upadá nezadržateľným tempom. Týka sa to rozvodovosti, masového spolužitia nezosobášených párov a v neposlednom rade aj zabíjania nenarodených detí umelým potratom. To všetko dohromady s pokryteckým odvolávaním sa na sv. Cyrila a Metoda v Ústave SR.

Ilustračný obrázok, zdroj: flickr.com

Najnovší prieskum financovaný Európskou úniou, ktorý prebehol medzi 5. a 16. februárom na 1019 respondentoch, zrealizovaný agentúrami Bratislava Policy Institute a STEM, priniesol nelichotivú štatistiku. Podľa nej sa až 79 % opýtaných domnieva, že umelý potrat by mal byť legálny buď v každom prípade (44 %) alebo vo väčšine prípadov (35 %).

Zásadne proti umelým potratom bolo len 9 % opýtaných! To je menej ako počet katolíkov, ktorí v priemere podľa štatistík navštevujú pravidelne sv. omše! Znamená to, že dokonca aj praktizujúci katolíci, vyškolení liberálnymi pastiermi, priznávajú možnosť za určitých okolností vykonať umelý potrat? Evidentne áno, keďže 12 % opýtaných by chcelo, aby bol umelý potrat nelegálny len „vo väčšine prípadov“, nie úplne.

Pokiaľ sa Slováci za takýchto okolností vo väčšine hlásia ku kresťanstvu, tak je to dokonalá paródia. No a pokiaľ si ešte trúfajú prosiť Boha o zachovanie a zveľadenie slovenského národa, tak je to dokonalá drzosť. Prečo by Boh mal zachovať nejaký národ, ktorý si navyše sám chce dobrovoľne zabíjať svoje deti? V dejinách zanikli významnejšie národy ako slovenský a neustále nafukovanie sa nad tým, že sa mu podarilo prežiť s Božou pomocou príkoria mocnejších, sa čoskoro môže zmeniť z vystatovania na predmet obžaloby. Boh sa bude oprávnene pýtať: Na toto som vás zachoval?

Útechou nemôže byť ani skutočnosť, že susedné štáty, v ktorých sa prieskum tiež konal, vrátane „konzervatívneho“ Maďarska, sú na tom ešte horšie: v Maďarsku podporuje potraty 89 % opýtaných a v Čechách až 93 % opýtaných. Úpadok je citeľný aj v Poľsku: za potraty je tam podľa prieskumu 67 % opýtaných, čo je výrazná väčšina a za úplný zákaz potratov len 10 %, čo je stav len o jedno percento presahujúci slovenský „kresťanský“ národ.

Môžeme sa dohadovať o presnosti zistených dát, avšak aj pri určitej odchýlke by boli výsledky veľmi tristné. Všetko nasvedčuje tomu, že blízka budúcnosť bude ešte tristnejšia: slovenský národ, povzbudzovaný svojimi liberálnymi pastiermi (duchovnými aj politickými), sa bude cítiť vo svojej pseudokresťanskej schizofrénii čoraz komfortnejšie a rozpory medzi deklarovaným kresťanstvom a nekresťanskou praxou mu budú čím ďalej, tým viac milostivo utajované.

Z dlhodobejšej perspektívy mu bude možno poskytnuté, keďže má rád novoty, zakúsiť novinku, ktorú ešte doteraz nezakúsil, a síce, že bude podobne ako ním odpratané nenarodené deti, aj on odprataný z dejín. Spolu s podobne orientovanými národmi v jeho okolí.

BM

Zdroj: Denník N, RevivEU, ilustračný obrázok, zdroj – flickr.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Dubia piatich kardinálov pápežovi Františkovi: Texty, odpoveď a Oznámenie Kristovým veriacim

Želajú jej znásilnenie a smrť alebo Ako sa stúpenci potratov správajú k pro-life študentke

Ďalšia tradičná svätá omša zakázaná – tentokrát vo Westminsterskej katedrále

Plynutí času a věčná přítomnost