Nie všade je úbytok kňazov – v Soule ich nedávno vysvätili 41 -

Nie všade je úbytok kňazov – v Soule ich nedávno vysvätili 41


16. februára 2024
  Krátke správy

V juhokórejskom hlavnom meste Soul 1. a 2. februára vysvätili 16 novokňazov a 25 diakonov, ktorí pokračujú v prípravách na plné kňazské svätenie.

Arcidiecéza mesta Soul vydala správu, v ktorej uviedla, že 16 diakonov bolo vysvätených do plného kňazského stavu a dokonca až 25 seminaristov bolo vysvätených za diakonov. Seminarista býva zväčša vysvätený za diakona na dobu jedného roka, aby bol následne vysvätený za kňaza.

Svätenia sa konali v nádhernej katedrále Myeongdong, sídle arcibiskupa Soulu situovanom v obvode Jung. Táto katedrála Nepoškvrnenej Panny Márie bola vôbec prvým farským kostolom v celej Kórei a prvou gotickou stavbou na polostrove. 1. februára sa konala omša, na ktorej boli vysvätení diakoni, hneď na druhý deň prišli na rad novokňazi. Arcidiecéza tiež uviedla, že po požehnanom prírastku 41 nových členov duchovenstva, ich celkový počet stúpol na 985.

Katedrála Myeongdong
zdroj: wikimedia commons

V regióne je 1,5 milióna katolíkov, čo predstavuje asi 15 percent populácie. Je tu pomerne vysoká hustota kňazstva: na 1 kňaza pripadá 1400 veriacich. Na porovnanie, v arcidiecéze New York pripadá na 1 kňaza 2300 veriacich, v arcidiecéze Mexiko City dokonca 3400 katolíkov. Medzi negatívnych rekordmanov sa počíta arcidiecéza Kinshasa v Kongu, kde pripadá takmer 11-tisíc veriacich na 1 kňaza.

Arcidiecéza tiež uviedla, že slávnostné vysviacky „podčiarkli trvalý záväzok arcidiecézy pestovať živé duchovné bratstvo oddané duchovnej službe“. Okrem toho poznamenala, že títo oddaní služobníci Cirkvi obohatia katolícky život v Soule.

Vysviacka 2. februára sa niesla v znamení hesla: „Nech ma ochráni nevinnosť a statočnosť“, prevzatého zo Žalmov (Ž 25,21). Tému si novovysvätení kňazi vybrali sami po diskusiách a úvahách. Podľa ich názoru táto téma najlepšie vystihuje „hlboký ráz ich povolania“, ktorý zdôrazňuje „snahu o morálnu poctivosť a neochvejnú oddanosť tvárou v tvár životným výzvam“. Jeden z novokňazov, otec Jaseon-Thomas Hwang sa k téme vyjadril:

Môžu prísť dni, kedy budem ako kňaz, služobník Boží, blúdiť a váhať kvôli vnútorným a vonkajším pokušeniam a skúškam, ale vybral som tento verš ako prosbu, aby som tieto ťažkosti prekonal s „integritou a priamočiarosťou“ a aby som sa mohol postaviť pred Boha v posledný deň ako spravodlivý kňaz podobný Ježišovi.“

MG

Zdroj: Aleteia, titulný ilustračný obrázok, zdroj – wikimedia commons

***

Staňte sa členom Fatimského Apoštolátu!

Dostanete od nás ako časopis Spojenectvo s Máriou ako dar.

Členovia Fatimského Apoštolátu (FA) však okrem dvojmesačníka dostávajú tiež rôzne sväteniny – medailóny, brožúrky, plakety a podobne. A navyše – za členov FA sú odslúžené sv. omše a tiež sa zvlášť za nich a za nimi spísané úmysly modlia Služobnice Ducha Svätého počas celonočných adorácií, konaných v kláštore každú druhú noc.

Členstvo vo Fatimskom Apoštoláte je dobrovoľné, fatimský apoštol ho potvrdzuje svojím súhlasom a zasielaním pravidelného príspevku vo forme milodaru. Rovnako tak sa však môže fatimský apoštol kedykoľvek rozhodnúť zrušiť svoje členstvo, čo oznámi buď písomne alebo telefonicky.

Pridajte sa teda k našim pravidelným podporovateľom a staňte členmi Fatimského Apoštolátu – prihlásiť sa môžete na tel. čísle 02/222 00 777.

Svojím členstvom vo Fatimskom Apoštoláte tým najlepším spôsobom podporíte v týchto neľahkých časoch fungovanie Nadácie Slovakia Christiana, ako aj portálu Christianitas.sk a ich neúnavnú snahu o zachovanie nemenného učenia Cirkvi.

Ďakujeme!


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Švajčiarsky biskup Bonnemain čelí kritike za to, že sa zúčastnil pohrebu biskupa Huondera, organizovaného Kňazským bratstvom svätého Pia X.

Narodenie a raný život Panny Márie

Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Trinásta časť)

Komisia biskupov EÚ (COMECE) pokračuje vo svojej propagandistickej jazde: Vydala novú brožúrku o pozitívach EÚ a jej rozširovaní