Nemecký biskup Wiesemann oznamuje: Dozrel čas na III. vatikánsky koncil -

Nemecký biskup Wiesemann oznamuje: Dozrel čas na III. vatikánsky koncil


2. februára 2024
  Krátke správy

Karl Heinz Wiesemann, biskup z nemeckého mesta Speyer tvrdí, že dozrel čas zvolať III. vatikánsky koncil. Wiesemann patrí k najaktívnejším bergogliánom a aj v Nemecku prekvapuje svojimi liberálnymi a modernistickými postojmi. Podľa biskupa Wiesemanna musí synodálny proces vyústiť do nového koncilu.

Zdroj: wikimedia commons

Karl-Heinz Wiesemann sa stal biskupom v nemeckom meste Speyer v roku 2008. Minulý rok sa stal druhým nemeckým hierarchom, ktorý oficiálne povolil požehnanie homosexuálnych párov, hoci ešte nebolo oficiálne známe, žeby s tým pápež súhlasil. Až o niekoľko týždňov po Wiesemannovom povolení požehnávania homosexuálnych párov sa objavil kontroverzný dokument Fiducia supplicans.

Wiesemann zrejme vopred jasne vedel, čo pápež František spolu s teológom orgazmu Víctorom Fernándezom plánujú…

Teraz Wiesemann hovorí, že je potrebné zvolať III. vatikánsky koncil. Domnieva sa, že synodálny proces zdôrazňuje význam zvolania koncilu, pretože synodálne diskusie sú podľa biskupa príliš obmedzené na to, aby vyriešili problémy, o ktorých sa dnes v Cirkvi diskutuje. Týka sa to okrem iného sexuálnej morálky, ale tiež aj otázok, ako je úloha žien v Cirkvi, najmä v kontexte možného zavedenia sviatostného diakonátu.

Synodálny proces podľa Wiesemana ukázal, že Cirkev musí ísť cestou „rozvoja“, napríklad formou širšieho začlenenia všetkých veriacich do poradných a rozhodovacích procesov, ako aj ocenením úlohy žien, vrátane úvah o ich vysviacke. Nevyhnutná je aj iná sexuálna morálka ako doteraz.

Súhlas s požehnávaním homosexuálnych párov vyhlásený v kontroverznom dokumente Fiducia supplicans podľa biskupa „otvoril dvere“ v Cirkvi. Wiesemann verí, že pastoračná zmena môže byť len začiatkom a po nej bude nasledovať doktrinálna zmena, tzn. nové učenie Cirkvi.

Ako by bolo možné predpokladať, v praxi by išlo o nové, pozitívnejšie hodnotenie sodomských vzťahov.

BK

Zdroj Katholisch.de, PCh24.pl, titulný ilustračný obrázok, zdroj – wikimedia commons

***

Portál Christianitas.sk svojim čitateľom odporúča:

Kniha Obraňujme vyšší zákon s podtitulom Hnutie LGBT a obrana kresťanskej morálky kolektívu autorov Americkej spoločnosti pre obranu Tradície, rodiny a vlastníctva (TFP) dáva čitateľovi jednoznačnú odpoveď na otázku: Prečo musíme odmietať „sobáše“ medzi ľuďmi rovnakého pohlavia ako aj požiadavky homosexuálnej loby?

K tejto obsahom pozoruhodnej knihe napísal príhovor otec arcibiskup Mons. Ján Orosch, z ktorého zacitujme: „Táto hlboká pravda, ktorá je uvedená v predstavovanej knihe o skutočnosti homosexuálnej revolúcie, pozorovateľnej na celom svete, dokonale ilustruje realitu vzbury hriechom poznačeného človeka, voči svojmu Stvoriteľovi.

A slová z recenzie doc. RNDr. Vladimíra Palka CSc.: Ak sa chcete zoznámiť s knihou, ktorá opisuje úspešnú históriu, taktiku a stratégiu hnutia, a vyzbrojuje čitateľa argumentačne do zápasu proti ideológii LGBT, potom odporúčam knihu „Obraňujme vyšší zákon“.

Uvedenú knihu si môžete objednať na adrese:

https://www.christianashop.sk/obranujme-vyssi-zakon/

V našom e-shope si však môžete objednať vo výraznej zľave aj ďalšie zaujímavé tituly – viac informácií na našej stránke christianashop.sk/.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

List predsedovi KDH, Milanovi Majerskému

Má floridská diecéza jurisdikciu nad… Mesiacom?

Biskup Mutsaerts vyjadril podporu biskupovi Stricklandovi

Odovzdali sme petíciu za zastavenie škandalózneho predstavenia SND dehonestujúceho Nášho Pána Ježiša Krista