Najväčší prieskum Cirkvi v USA za posledných 50 rokov zistil, že mladí kňazi sú konzervatívni. Pokrokári, ktorí sú teraz pri moci, postupne vymierajú -

Najväčší prieskum Cirkvi v USA za posledných 50 rokov zistil, že mladí kňazi sú konzervatívni. Pokrokári, ktorí sú teraz pri moci, postupne vymierajú


8. novembra 2023
  Krátke správy

Najnovšie dáta z výskumu skupiny The Catholic Project z Katolíckej univerzity vo Washingtone DC priniesli zaujímavé skutočnosti. Nová analýza, ktorá tvrdí, že je najväčším národným prieskumom medzi katolíckymi kňazmi vykonaným za viac ako 50 rokov, okrem iného zistila, že kňazi, ktorí sa označujú za „progresívnych“, medzi absolventmi amerických seminárov prakticky „vymierajú“. Prevažná väčšina mladých ordinandov sa označuje za konzervatívnych a ortodoxných.

Ilustračný obrázok, zdroj: rawpixel.com

Prvá časť prieskumu, ktorá bola zverejnená v októbri zistila, že napriek relatívne vysokej úrovni osobného blahobytu a naplnenia medzi kňazmi ako takými, má značné percento kňazov problémy s vyhorením, nedôverou v biskupa a strachom z falošného obvinenia a pochybenia.

Druhá časť zverejnená v novembri zdôrazňuje „niekoľko tém, ktoré vyplynuli z bližšej analýzy kvantitatívnych údajov, ako aj z pozorného štúdia kvalitatívnych údajov zozbieraných z individuálnych rozhovorov s kňazmi“. Štúdia použila odpovede z prieskumu od 3 516 kňazov zo 191 diecéz a eparchií v Spojených štátoch.

Je potrebné poznamenať, že výskumníci tvrdia, že tí, čo samých seba označujú za „liberálov“ alebo „progresívcov“, sa takmer vytratili z najmladších skupín kňazov a že kňazi, ktorí sa označujú ako „konzervatívni/ortodoxní“, dosiahli viac ako 80 % medzi vysvätenými po roku 2020. „Pokrokoví“ kňazi vymierajú, konštatuje štúdia.

Viac ako polovica kňazov, ktorí boli vysvätení od roku 2010, sa vidí na konzervatívnej strane stupnice. Žiadni kňazi v prieskume, ktorí boli vysvätení po roku 2020, sa neoznačili za „veľmi pokrokových“.

To však nemusí byť len známkou neochvejnej konzervatívnosti účastníkov výskumu, ale aj trochu prozaickejším svedectvom o tom, že pokrokové a liberálne prvky sa stali natoľko súčasťou modernej Cirkvi, že sú už vnímané ako „konzervatívna“ súčasť a teda za „progresívcov“ sú medzi kňazmi považovaní len tí najextrémnejší radikáli typu Jamesa Martina SJ alebo Leonarda Boffa.

Otec Carter Griffin, rektor seminára sv. Jána Pavla II. vo Washingtone DC totiž upozornil, že mladí muži, ktorí sa označujú ako „ortodoxní“, nemusia nevyhnutne uprednostňovať „tradicionalistické“ praktiky. Povedal, že mladí muži, ktorí dnes vstupujú do seminára, sa skôr snažia stať súčasťou niečoho väčšieho, ako sú oni sami, povedal; hlásajú Evanjelium a slúžia chudobným v kontexte úplnej vernosti Cirkvi.

Vedci uviedli, že celých 85 % najmladšej časti kňazov sa teologicky označuje za „konzervatívnych/ortodoxných“ alebo „veľmi konzervatívnych/ortodoxných“, pričom iba 14 % sa označuje za „stredných“.

V správe sa tiež uvádza, že takmer 70 % kňazov vysvätených v polovici až koncom 60. rokov 20. storočia, sa označuje ako do istej miery alebo veľmi „progresívni“. Do roku 2020 sa tak označuje menej ako 5 % kňazov.

II. vatikánsky koncil a kríza odhalenia sexuálneho zneužívania v roku 2002 boli zlomovými momentmi, uviedli vedci, pričom údaje ukázali, že kňazi sa po II. vatikánskom koncile začali považovať za „progresívnejších“ a po roku 2002 za „konzervatívnejších“.

Muži prichádzajúci teraz do kňazstva sú muži, ktorí skutočne milujú Pána a milujú Cirkev. Veria v ňu. Veria, že ju založil On. A tak vôbec neexistuje inštinkt veriť niečomu inému než tomu, čomu verí Cirkev a učiť to, čomu verí Cirkev,“ pokračoval Griffin.

Myslím si, že mnohí z nich reagujú na trosky sekulárneho materializmu a mnohí z nich videli účinok tohto materializmu, toho sekularizmu, na svojich rovesníkov. Videli ľudí uväznených v hriechu a chcú zmeniť svet. Chcú byť ľuďmi, ktorí pomáhajú priniesť svetlo, radosť a nádej späť do sveta, ktorý ich akoby stratil.

Pokiaľ ide o tému dôvery, v správe z októbra 2022 sa uvádza, že v priemere 49 % diecéznych kňazov celkovo dnes vyjadruje dôveru svojmu biskupovi. Úroveň dôvery sa v jednotlivých diecézach značne líšila a údaje ukazujú, že úroveň dôvery klesla zo 63 % v roku 2001 – rok predtým, ako v USA prepukla kríza sexuálneho zneužívania, ktorá zahŕňala mnohé odhalenia biskupov, ktorí nesprávne riešili prípady zneužívania.

BM

Zdroj: Catholic News Agency, titulný ilustračný obrázok, zdroj – rawpixel.com

***

Portál Christianitas.sk svojim čitateľom odporúča:

Prof. Dariusz Oko z Pápežskej Univerzity svätého Jána Pavla II. sa vo svojej odvážnej knihe Levanduľová mafia. S pápežmi a biskupmi proti homo-klikám v Cirkvi pokúša pozrieť na tzv. levanduľovú mafiu, ktorá pôsobí v Cirkvi, je jej skrytou chorobou, ničiacou jej organizmus.

Kniha nie je namierená proti ľuďom, ale proti ľudským zlyhaniam, ktoré sú zjavné. Jej cieľom nie je vyvolať pohoršenie, ale pomenovať obrovskú krízu, ktorá, zdá sa, nemá riešenie…

Druhé, doplnené vydanie knihy si môžete objednať na adrese:

https://www.christianashop.sk/levandulova-mafia/

V našom e-shope si však môžete objednať vo výraznej zľave aj ďalšie zaujímavé tituly – viac informácií na našej stránke christianashop.sk/.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Otec Kramara vyzýva kvôli Viganovi, aby všetci katolíci „priznali farbu“ či sú katolíkmi alebo nie. Myslí skutočne všetkých? A čo si pod „katolíkom“ vlastne predstavuje?

Britský hudobný skladateľ iniciuje petíciu laikov za zachovanie tradičnej latinskej sv. omše

Nigerijskí biskupi varujú pred dohodou s EÚ, lebo umožní presadiť LGBTQ agendu a potraty

Biskup Schneider v rozhovore o svojej novej knihe s názvom Uteč pred herézou: V Cirkvi dnes vládne modernizmus odsúdený pápežom Piom X.