List biskupa Schneidera biskupovi Stricklandovi: „Budúci pápeži Vám poďakujú za Vašu nebojácnu vernosť katolíckej viere“ -

List biskupa Schneidera biskupovi Stricklandovi: „Budúci pápeži Vám poďakujú za Vašu nebojácnu vernosť katolíckej viere“


18. septembra 2023
  Krátke správy

Biskup Joseph Strickland zdieľal pre portál LifeSite News obsah listu, ktorý dostal od biskupa Athanasia Schneidera. List kazašského biskupa obsahuje poďakovanie za hlboké svedectvo katolíckej viery biskupa Stricklanda a povzbudenie texaského biskupa v jeho ďalšej činnosti.

Kazašský biskup Schneider vo svojom liste zdôraznil, že práve kvôli Stricklandovej neohrozenej viere hrozí dnes americkému biskupovi odvolanie z úradu biskupa v texaskom Tyleri. Biskup Schneider je však presvedčený, že pápeži, ktorí prídu po súčasnom pápežovi Františkovi, budú biskupovi Stricklandovi ďakovať za jeho vernosť Kristovi.

Zdroj: wikimedia commons / koláž Christianitas.sk

Uvádzame preklad úplného znenia listu biskupa Schneidera z 2. augusta 2023:

Vaša Excelencia, biskup Strickland, drahý a vážený brat v episkopáte!

Je pre mňa privilégiom a radosťou vyjadriť Vám všetku svoju vďaku a ocenenie za vaše neochvejné odhodlanie nekompromisne zachovávať, odovzdávať a brániť katolícku vieru, ktorú apoštoli odovzdali Cirkvi a s ktorou všetky generácie katolíkov, najmä naši predkovia, naši otcovia a matky, naši kňazi a rehoľné sestry-katechétky, boli sami vychovávaní. Po pravde môžeme na Vás, drahý biskup Strickland, uplatniť to, čo svojho času povedal sv. Bazil: „Jediné obvinenie, ktoré teraz určite zabezpečí prísny trest, je starostlivé zachovávanie tradícií otcov.“ (Ep. 243)

Dovoľte mi podeliť sa s vami o nasledujúce veľmi aktuálne slová toho istého veľkého a svätého biskupa:

Doktríny pravého náboženstva sú zvrhnuté. Zákony Cirkvi sú v zmätku. Ctižiadosť ľudí, ktorí sa neboja Boha, sa rúti do vysokých funkcií v Cirkvi a vznešený úrad je teraz verejne známy ako cena bezbožnosti. Výsledkom je, že čím horšie sa človek rúha, tým je podľa ľudí vhodnejší biskup. Klerická dôstojnosť je minulosťou. Je úplný nedostatok mužov vedúcich Pánovo stádo so znalosťou. Vedúci cirkevníci sa boja hovoriť, pretože tí z nich, ktorí sa dostali k moci z ľudského záujmu, sú otrokmi tých, ktorým vďačia za svoje povýšenie. Viera je neistá; duše sú presiaknuté nevedomosťou, pretože falšovatelia slova napodobňujú pravdu. Ústa pravých veriacich sú nemé, kým každý rúhačský jazyk sa voľne vrtí; po svätých veciach sa šliape.“ (Ep. 92)

Žijeme skutočne v takej dobe, s takou nápadnou podobnosťou, ako ju opísal sv. Bazil.

Slová svätého Bazila v Liste pápežovi sv. Damazusovi, v ktorom žiadal pápeža o pomoc a účinný zásah, sú plne aplikovateľné na našu dnešnú situáciu:

Múdrosť tohto sveta vyhráva najvyššie ocenenia v Cirkvi a odmietla slávu Kríža. Pastieri sú vyhnaní a na ich miesta sú uvedení nebezpeční vlci, ktorí prenasledujú Kristovo stádo. V modlitebniach sa nemá kto zhromažďovať; opustené miesta sú plné lamentujúcich davov. Starší lamentujú, keď porovnajú súčasnosť s minulosťou. S mladšími treba mať ešte väčší súcit, pretože nevedia, o čo boli ukrátení…“ (Ep. 90)

Drahý biskup Strickland, na rozdiel od sv. Bazila, ktorý sa prihovoril pápežovi Damazusovi, Vy, žiaľ, nemáte skutočnú šancu osloviť pápeža Františka, aby Vám pomohol horlivo zachovávať sväté tradície minulosti.

Naopak, Svätá stolica Vás teraz dala pod drobnohľad a hrozí Vám zastrašovaním a zbavením biskupskej starostlivosti o Vaše stádo v Tyleri v podstate len z toho jediného dôvodu, že Vy, ako svätý Bazil, svätý Atanáz a mnohí ďalší z vyznávačov biskupov v histórii zachovávate tradície otcov; len preto, že nezamlčujete pravdu, len preto, že sa nesprávate ako niekoľko biskupov našich čias, ktorí – podľa slov sv. Gregora Naziánskeho – „slúžia dobe a požiadavkám más zanechávajúc svoju loďku vetru, ktorý práve fúka, a ako chameleóny vedia dať svojmu slovu mnoho farieb.“ (De vita sua (Carmina) 2,11)

Avšak, drahý biskup Strickland, máte to šťastie, že všetci pápeži minulosti, všetci odvážni vyznávači biskupi minulosti, všetci katolícki mučeníci, ktorí boli slovami svätej Terézie z Avily „odhodlaní podstúpiť tisíc smrtí za jeden článok vyznania“ (Život Terezy od Ježiša, 25,12), Vás podporujú a povzbudzujú. Navyše, je mnoho maličkých v Cirkvi, ktorí sa za vás modlia a podporujú Vás; sú stále rastúcou armádou veriacich laikov – v Spojených štátoch, ako aj na celom svete –, ktorí boli odsunutí vysokopostavenými cirkevníkmi na okraj, dokonca aj vo Vatikáne, ktorých hlavným záujmom sa zdá byť ulahodenie svetu a podporovanie ich naturalistickej agendy a schvaľovanie hriechu homosexuálnej aktivity pod rúškom privítania a začleňovania.

Drahý biskup Strickland, ďakujem Vám, že ste sa rozhodli „slúžiť Pánovi, a nie dobe“, ako neraz svätý Atanáz napomínal biskupov (Ep. ad Dracontium). Modlím sa, aby viacerí biskupi v našej dobe, tak ako Vy, pozdvihli svoj hlas na obranu katolíckej viery a poskytli tak duchovnú obživu a útechu mnohým katolíkom, ktorí sa často cítia opustení ako siroty.

Budúci pápeži Vám budú určite ďakovať za vašu neohrozenú vernosť katolíckej viere a jej svätým tradíciám, ktorou ste prispeli k cti Apoštolskej stolice, čiastočne zatemnenej a poškvrnenej našou nepriaznivou dobou.

Svätý Jozef, Váš patrón, „dobrý a verný služobník“, buď vždy na Vašej strane a Preblahoslavená Panna Mária, naša sladká Nebeská Matka, ničiteľka všetkých heréz, nech je Vašou silou a útočiskom.

S hlbokou úctou, zjednotený v svätom boji za vieru a v modlitbách,

+ biskup Athanasius Schneider,
pomocný biskup z Astany v Kazachstane a titulárny biskup celerinský

BK

Zdroj: LifeSite News, titulný ilustračný obrázok, zdroj – wikimedia commons, koláž Christianitas.sk


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, VI. časť

Nový dokument o pápežskom úrade: I. vatikánsky koncil sa má nanovo interpretovať, dogmy nanovo vyložiť, funkcie pápeža prehodnotiť. Čo nás ešte čaká?

Brazília: V parlamente bol predložený návrh zákona, ktorý prirovnáva interrupciu k vražde

Protestanti radi opisujú Luthera ako žiaka sv. Augustína. Luther však v skutočnosti sv. Augustínom pohŕdal