Liberálni katolíci nespokojní s obmedzením potratov v USA -

Liberálni katolíci nespokojní s obmedzením potratov v USA

pch24.pl
15. júna 2019
  Spoločnosť  

Zdalo sa, že americkí ochrancovia života – po tom, ako Najvyšší súd v roku 1973 povolil interrupcie – definitívne prehrali. Napriek mnohým zhora zavedeným zmenám zameraným proti počatému životu (vznik potratových centier financovaných peniazmi platiteľov daní, rozšírenie propotratovej propagandy, permisívna výchova atď.), sa však nevzdali. Teraz majú reálnu šancu dosiahnuť zrušenie škandalózneho rozhodnutia Najvyššieho súdu.

Zdroj: flickr.com

Po tom, ako americké štáty prijali celý rad nových zákonov výrazne obmedzujúcich umelé potraty, proliferi dúfajú, že v prípade napadnutia potratového zákona Najvyšší súd, s dvomi novými konzervatívnymi sudcami, rozhodnutie Roe v. Wade zruší.

Liberálni katolíci však prijatú taktiku spochybňujú. Sú proti prijatiu zákona, ktorý by radikálne zrušil výnimky umožňujúce zabíjanie počatých detí.

Minulý týždeň v Alabame podpísaný zákon, ktorý je v súčasnosti najprísnejším zákonom o interrupciách v Spojených štátoch, vyvolal pobúrenie medzi potratovými aktivistami. Avšak – čo je šokujúce – ako uvádza portál liberálnych katolíkov cruxnow.com.  – rozdelil aj „katolíckych“ prolajferov. Tzv. otvorení katolíci uprednostňujú postupné obmedzovanie prístupu k potratom. Obávajú sa boja pred Najvyšším súdom a toho, že bude napadnuté rozhodnutie z roku 1973, ktoré zakotvilo „právo na potrat“ v ktoromkoľvek momente tehotenstva.

Okrem Alabamy štáty ako  Missouri, Ohio a Georgia prijali podobné regulácie zakazujúce interrupcie po detekovaní tlkotu srdca plodu, čiže už v šiestom týždni tehotenstva.

Prijímanie zákonov obmedzujúcich potraty v jednotlivých amerických štátoch bolo do veľkej miery motivované dvomi udalosťami: presvedčením, že nové zloženie Najvyššieho súdu je bezprecedentnou príležitosťou na zrušenie škandalózneho rozhodnutia známeho ako Roe vs. Wade, a reakciou na agresívne kroky iných štátov, ako je New York či Vermont, ktoré prístup k interrupciám ešte rozšírili a umožnili zabíjať aj narodené dieťa.

Greg Schleppenbach, zástupca riaditeľa sekretariátu pre pro-life aktivity pri Biskupskej konferencii Spojených štátov (USCCB), povedal cruxnow.com, že „každá legislatíva, ktorá sprísňuje ochranu nenarodených, je sama o sebe dobrá“. Dodal však, že americkí biskupi „vždycky váhali s podporou nariadení, ktoré nemožno považovať za ústavné“.

Hierarchovia sa obávali, že predchádzajúci Najvyšší súd na čele so sudcom Anthonym Kennedym napadne každé rozhodnutie, ktoré by bolo v rozpore s rozhodnutím Roe vs. Wade. Avšak nedávna zmena, keď namiesto Kennedyho nastúpil sudca Brett Kavenaugh, ktorý bol potvrdený na jeseň minulého roka, znamená, že „táto obava sa znížila,“ vysvetľuje Schleppenbach. Dodal, že biskupi uprednostňujú postupné opúšťanie liberálnych zákonov o potratoch, pretože aj súčasní sudcovia Najvyššieho súdu môžu váhať, či sa úplne vzdať verdiktu Roe vs. Wade.

Schleppenbach má pochybnosti, či sa podarí dosiahnuť, aby sa Najvyšší súd zaoberal alabamským zákonom. Doteraz každý pokus, aj v prípade menej kontroverzných nariadení, skončil neúspechom.

Profesor Rick Garnett zo School of Law University of Notre Dame verí, že existuje veľká šanca spochybniť škandalózne rozhodnutie. Na rozdiel od niektorých biskupov je toho názoru, že rozhodnutie Roe vs. Wade, ako aj Planned Parenthood vs. Casey z roku 1992 je potrebné revidovať. Tým, že ich Najvyšší súd vydal, stanovil chybné precedensy.

Hoci rozsudok z roku 1992 potvrdil legitímnosť rozhodnutia z roku 1973, predsa však otvoril dvere k obmedzeniu potratov. – Je možné, že sudcovia by radšej skúmali zákony týkajúce sa potratu, ktoré by bolo možné zachovať bez zrušenia precedensu v prípade Casey – vysvetlil. – Na druhej strane, pokračoval, väčšina si môže myslieť, že kauzy Roe a Casey boli neprávom odstránené z volebnej politiky a z posudzovania verejnou mienkou, a preto teraz nastal čas túto chybu napraviť a nechať na občanov a ich zástupcov, aby riešili otázku potratov.

Helen Alvaréová, profesorka práva na Scalia Law School na Univerzite Georgea Masona a bývalá hovorkyňa amerických biskupov, s ním súhlasila a poukázala na to, že by to pomohlo zrušiť niektoré zákony o potratoch v New Yorku, umožňujúce potrat počas celého trvania tehotenstva, ba dokonca aj po narodení dieťaťa. Podľa právničky v súčasnosti obhajcovia potratov nemajú dominantnú väčšinu, hoci to tvrdia, aby mohli legálne odhlasovať  zákon umožňujúci zabíjanie počatých detí. Dodala, že najlepšie by bolo, keby Najvyšší súd uznal neústavnosť rozhodnutia Roe vs. Wade a potvrdil, že neexistuje „právo na legálny potrat“. Pripomenula, že v prípade rozhodnutia Casey sudcovia odmietli uznať legitímnosť rozhodnutia Roe, ale taktiež sa obávali, že potrat sa príliš hlboko zakorenil v americkej spoločnosti, a preto nezrušili rozhodnutie z roku 1973.

– Tisíce nariadení, zavedených v každej štátnej legislatíve od roku 1973, pokúšajúcich sa zrušiť rozhodnutie Roe v. Wade, tisíce zákonov prijatých v posledných rokoch, keď sa možnosť zrušenia rozhodnutia Roe vs. Wade zdá byť väčšia, nie sú ničím iným ako dôkazom, že krajina nikdy nekapitulovala a nezmierila sa s potratmi z akéhokoľvek dôvodu pred narodením dieťaťa, – hovorí Alvaréová.

Podľa jej názoru to dokazuje, že interrupcie sa nikdy nezakorenili hlboko v „charaktere národa“. Hoci krajina nedeklarovala, že ich chce úplne zakázať, 46 rokov sa usiluje ich obmedzovať, čo však Najvyšší súd zriedkakedy povolil. Podľa jej názoru súd musí zrušiť rozhodnutia v prípade Roe a Casey, pretože sú intelektuálne i ústavne „nezdravé“.

Pri pohľade do budúcnosti, v ktorej by došlo k zrušeniu rozhodnutia Roe, alebo k prijatiu viacerých obmedzení, niektorí katolícki učenci a právnici varujú, že v boji proti potratom zákazy nestačia. Je potrebné budovať kultúru života. – Občania pro-life sú povinní popri práci na náprave chýb, ktorých sa Súd dopustil, naďalej navrhovať politiku a podporovať úsilie o zmenu sŕdc a myslí, podporovať tehotné ženy a zraniteľné matky, ako aj ich rodiny, – povedal Garnett.

Schleppenbach s tým súhlasil zdôrazňujúc, že popri legislatívnych a ústavodarných orgánoch, agentúra pro-life USCCB  povzbudzuje aj štáty, aby prehodnotili svoje politiky a viac podporovali ženy a deti nachádzajúce sa v ťažkej životnej situácii.

Zástancovia potratov organizujú protestné pochody proti prijatiu zákonov zakazujúcich zabíjanie nenarodených detí. Médiá hlavného prúdu podnikajú masovú ofenzívu a strašia následkami, ktoré by zrušenie rozhodnutia Roe v. Wade mohlo mať. Ak by k tomu došlo, bolo by možné spochybniť všetky ostatné predpisy založené na tzv. práve na súkromie, ktoré je v rozpore s rodovou politikou.

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Stop ekologickej kolonizácii. Biskupi z Tanzánie ďakujú Bohu za čínsky ropovod, ktorý kritizuje ekologicko-zelená demokratická frakcia

Na Nedeľu Božieho Milosrdenstva pokrstil vojenský ordinár Mons. Rábek 43-ročného policajta

Nemocnica v Birminghame nahnevala rodičov: Majú uviesť, či je ich bábätko transgender alebo nebinárne

Júnové výročia uhorských kráľov – František Jozef I.