Komunistická strana Číny zverejnila novú „päťročnicu“ – päťročný plán na „počínštenie“ katolíkov v Číne. Žeby ďalšie ovocie dohody medzi Čínou a Vatikánom? -

Komunistická strana Číny zverejnila novú „päťročnicu“ – päťročný plán na „počínštenie“ katolíkov v Číne. Žeby ďalšie ovocie dohody medzi Čínou a Vatikánom?


14. februára 2024
  Krátke správy

Počas Vianoc prišla Komunistická strana Číny s pokrokovou novinkou, ktorú si pripravila ako darček pre čínskych katolíkov. Po prvýkrát bolo zverejnené znenie päťročného plánu „počínštenia“ katolicizmu na roky 2023 – 2027, ktorý si stanovili čínski šíritelia pokroku.

Túto budovateľskú „päťročnicu“, aké si pamätáme z čias budovania socializmu, schválil oficiálny orgán, ktorý zastrešuje Konferenciu katolíckych biskupov a Vlastenecké združenie čínskych katolíkov. Obe fungujú pod dohľadom špecializovaného odboru Komunistickej strany Číny, ktorý osvietene riadi náboženský život v krajine. Dokument zverejnili počas Štedrého dňa na webovej stránke čínskej katolíckej cirkvi.

Ilustračný obrázok, zdroj: needpix.com

Čínski katolíci sa už teda nachádzajú v druhom roku päťročnice, aj keď o tom do Vianoc zrejme ani nevedeli. To samozrejme nie je problém, stačí, že o tom vedela strana. Alebo aj Vatikán?

Budovateľská odvaha čínskych komunistov má solídny základ. V roku 2018 bola totiž uzavretá provizórna dohoda medzi Svätou stolicou a Čínou o menovaní biskupov. Respektíve, o akceptovaní tých biskupov, ktorých vymenovala do funkcií z radov kňazov Vlasteneckého združenia čínskych katolíkov Komunistická strana Číny a ktorých ešte do budúcnosti vymenuje.

Išlo o výrazný posun smerom k akceptovaniu kolaborantských prokomunistických štruktúr v Číne, ktoré boli na rozdiel od tzv. podzemnej cirkvi vernej Vatikánu, celé desaťročia považované Svätou stolicou za schizmatické. Odrazu sa v roku 2018 karta obrátila a Kúria v podstate urobila z katolíkov verných Rímu čudákov, ktorí sa búrili celé desaťročia voči niečomu – komunistickému režimu a jeho zasahovaniu do chodu miestnej cirkvi, čo vlastne Vatikánu po novom neprekáža.

Presné detaily zmluvy medzi Vatikánom a Čínou zostávajú dodnes utajené. Dohoda bola obnovená dvakrát – naposledy v roku 2022. Otec Gianni Criveller z Pápežského inštitútu pre zahraničné misie, ktorý už vyše 20 rokov vyučuje teológiu v Ríši stredu, odhadol, že „tento rok bude v dialógu medzi Čínou a Svätou stolicou rozhodujúci“. Ide však aj o to, čo si kto pod „dialógom“ predstavuje.

V pláne na „sinizáciu katolicizmu“ sa totiž nezmieňuje ani pápež a Vatikán, ani dohoda medzi Čínou a Svätou stolicou. Prezident Čínskej ľudovej republiky Si Ťin-pching v dokumente opakuje, že „katolicizmus musí nadobudnúť čínske vlastnosti“ a slovo „sinizácia“ je spomenuté 53-krát.

Je potrebné zintenzívniť výskum, aby sme poskytli teologický základ pre sinizáciu katolicizmu, neustále zlepšovať systém sinizovaného teologického myslenia a vybudovať pevný teoretický základ pre takú sinizáciu katolicizmu, aby sa neustále prejavovala čínskymi charakteristikami,“ buráca päťročný plán.

Podľa otca Crivellera „tí, ktorí roky študujú náboženskú politiku čínskej vlády, nenachádzajú v tomto prístupe žiadne veľké inovácie: sme však ohromení agresívnosťou jazyka.“ Dokument Komunistickej strany Číny totiž podľa neho úplne vynechal „dialóg“ – slovko, ktoré považujú liberáli a progresívci v Cirkvi za magický kľúčik, ktorý by mal podľa synodálnych proroctiev odomykať srdcia a mysle „bývalých“ nepriateľov Cirkvi a ignoruje akékoľvek pokusy o zblíženie Číny a Svätej stolice. Otec Criveller sa čuduje s pravou synodálnou nevinnosťou:

„Akoby nezáležalo na pápežovom uznaní všetkých čínskych biskupov, akoby neexistovala dohoda medzi Svätou stolicou a Čínou, ktorá vo sveta zanechala dojem, že rímsky katolicizmus našiel v Číne pohostinnosť a občianstvo.“

Lepšie to skutočne otec Criveller ani nemohol vystihnúť. Stačí odstrániť z jeho opisu prístupu Komunistickej strany Číny ku katolíkom slovo „akoby“ a dostaneme reálny obraz výsledkov dohody medzi Vatikánom a Čínou.

BM

Zdroj: KAI, PCH24, titulný ilustračný obrázok, zdroj – needpix.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Švajčiarsky biskup Bonnemain čelí kritike za to, že sa zúčastnil pohrebu biskupa Huondera, organizovaného Kňazským bratstvom svätého Pia X.

Narodenie a raný život Panny Márie

Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Trinásta časť)

Komisia biskupov EÚ (COMECE) pokračuje vo svojej propagandistickej jazde: Vydala novú brožúrku o pozitívach EÚ a jej rozširovaní