„Klíma“ ako zámienka na presadenie potratovej agendy -

„Klíma“ ako zámienka na presadenie potratovej agendy

Tommaso Scandroglio
8. novembra 2021
  Spoločnosť  


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Zdroj: Flickr

Od 1. do 12. novembra prebieha v Glasgowe výročná konferencia OSN o zmene klímy s názvom Cop-26. Koalícia viac ako 60 pro-potratových organizácií napísala list predsedovi konferencie o klíme v Cop26 Alokovi Sharmovi, v ktorom žiada Spojené kráľovstvo, aby zmenilo kritériá oprávnenosti na financovanie opatrení v oblasti klímy vo výške 11,6 miliardy libier a zahrnulo do nich projekty na dotovanie tzv. reprodukčného zdravia. Inými slovami, pro-choice organizácie žiadajú, aby sa časť peňazí určených na klímu použila na financovanie potratov, antikoncepcie a sterilizácie.

Hovorca Úradu pre zahraničné veci, Spoločenstvo národov a rozvoj pohotovo vyhlásil: „Spojené kráľovstvo je svetovým lídrom v oblasti rodovej rovnosti aj boja proti zmene klímy. Je zrejmé, že podpora žien, a to aj prostredníctvom plánovania rodiny a vzdelávania dievčat, pomáha komunitám prispôsobiť sa zmene klímy a byť voči nej odolnejšie. Preto dbáme na to, aby naše medzinárodné financovanie v oblasti klímy zohľadňovalo rodovú rovnosť, a využívame naše predsedníctvo v Cop-26 na to, aby sme k tomu vyzvali aj ostatných.“

Bethan Cobleyová, riaditeľka potratovej organizácie MSI Reproductive Choices, predtým Marie Stopes International, spresnila, „že to, čo komunity, ktoré sú najviac postihnuté klimatickou núdzou, skutočne chcú, je prístup k starostlivosti o reprodukčné zdravie, aby si mohli vybrať, kedy alebo či mať deti.“ Na rovnakej vlnovej frekvencii je aj profesorka Susannah Mayhewová z London School of Hygiene & Tropical Medicine, ktorá uvádza, že existuje súvislosť medzi klímou a prístupom k antikoncepcii a potratom: „Ľudia, ktorí boli postihnutí zmenou klímy, a ktorí nemajú prístup ku kvalitným zdravotníckym službám oveľa lepšie chápu túto súvislosť než my.“ Stručne povedané, zdá sa, že milióny afrických žien chcú v dôsledku globálneho otepľovania vo veľkom podstupovať potrat.

Po dvoch ľuďoch zo Západu však dávame slovo Afričanovi, ktorý je v tejto oblasti zasvätený: Obinuju Ekeocha, zakladateľ a prezident organizácie Culture of Life Africa. V súvislosti s týmito argumentmi Ekeocha argumentoval: „Ak hovoríme o potratoch, nemyslím si, žeby ktorákoľvek západná krajina mala právo platiť za potraty v africkej krajine, najmä keď väčšina ľudí potraty nechce… V takom prípade by sa to stalo formou ideologickej kolonizácie.“ Ekeocha pripomenul, že programy medzinárodných organizácií zamerané na plánovanie rodiny posielajú do Afriky ročne približne 2 miliardy kondómov za 17 miliónov USD, pričom tieto peniaze by sa mohli použiť na prístup k dostupným potravinám, čistej vode, zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu.

Zdroj: Flickr

Populačný fond OSN (UNFPA) zastáva iný názor a využíva otázku klimatických zmien ako zámienku na zrušenie potratov na celom svete. UNFPA uverejnila dokument s názvom Päť spôsobov, ako zmena klímy poškodzuje ženy a dievčatá. Piaty spôsob znie: „Ako ukázal COVID-19, mimoriadne situácie presmerujú zdravotnícke zdroje na boj proti najnovšej zdravotnej hrozbe a odvádzajú ich od služieb, ktoré sa považujú za menej dôležité. Mimoriadne situácie spôsobené zmenou klímy budú častejšie, čo znamená, že služby v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv by mohli byť medzi prvými, ktoré budú obmedzené.“

Noviny s mrazivou otvorenosťou pripomínajú ničivý cyklón Idai, ktorý zasiahol Malawi v roku 2019, a uvádzajú svedectvo Dr. Kadara. Treazer Masauli, ktorý pracuje v okresnej nemocnici v Mangochi, povedal: „Museli sme použiť vrtuľník, aby sme sa dostali do oblastí, ktoré nie sú dostupné po ceste, a poskytovali služby v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, ako sú kondómy, metódy plánovania rodiny a prevencia HIV a pohlavne prenosných chorôb.“ Čitateľ to pochopil správne: záchranári prileteli vrtuľníkom, aby rozdali kondómy obyvateľom, ktorí boli zranení, smädní, hladní, premrznutí, topili sa vo vode, ich domy boli zničené a smútili za svojimi blízkymi, ktorí zomierali. Nepriniesli vodu, jedlo, základné potreby a lieky, ale kondómy a potratové tabletky.

Dokument UNFPA pokračuje: „Strata plodín v dôsledku zmeny klímy môže mať vplyv aj na sexuálne a reprodukčné zdravie. V jednej štúdii sa zistilo, že tanzánske ženy, ktoré pracovali v poľnohospodárstve, sa po takom šoku, akým bola potravinová neistota, v snahe prežiť uchýlili k obchodnému sexu, čo prispelo k vyššej miere infekcie HIV/AIDS.“ V preklade: ženy ochudobnené o úrodu v dôsledku tzv. klimatických zmien skončili v medzinárodnom obchode s prostitúciou. Z toho vyplývajú nechcené tehotenstvá a pohlavné choroby. Záver: ženy kvôli meniacej sa klíme potrebujú interrupciu a antikoncepciu.

Mimoriadne opatrenia UNFPA: namiesto toho, aby sa starali o hľadanie zdrojov na zastavenie škôd spôsobených zlou úrodou, povzbudzovali ženy, aby zostali pracovať doma a odrádzali ich od obchodovania so sexuálnymi otrokármi, majú záujem poskytnúť im nástroje na potrat a antikoncepciu, pretože samy prostituujú, a tak nakoniec podporujú samotnú prostitúciu, pretože sa tak stane bezpečnejšou pre ženy.

Záver: Klíma je len zámienkou na ďalšie šírenie viery v potraty vo svete.

Článok bol prebraný z lanuovabq.it.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Mária Magdaléna de’ Pazzi, panna a rehoľníčka

O Matke nášho Vykupiteľa

Sexualita ako subjektívny zážitok alebo ako súčasť objektívneho poriadku? O dvoch nezmysloch súčasnej liberálnej feministickej teológie

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, II. časť