Kardinál Müller upozornil na to, že i II. vatikánsky koncil hovorí o „rozmanitosti liturgických obradov“ -

Kardinál Müller upozornil na to, že i II. vatikánsky koncil hovorí o „rozmanitosti liturgických obradov“


3. júla 2024
  Krátke správy

Na sviatok svätých Petra a Pavla vysvätil kardinál Müller niekoľko tradicionalistických kňazov z Inštitútu dobrého pastiera, ktorý sa nachádza v mestečku Courtalain vo Francúzsku. Pri tejto príležitosti povzbudil novokňazov vo svojej homílii hovoriac, aby vzhliadali ku samotnému Ježišovi Kristovi.

Kardinál Müller
zdroj: Salt plus Light Media

Kardinál Müller pripomenul poslucháčom, že „sám Pán postavil Cirkev na skale v osobe Petrovej“ a že je to práve prvý z apoštolov, kto „zjednocuje všetkých kresťanov vo vyznaní Ježiša Krista, Syna živého Boha“. Kardinál tiež pripomína slová svätého Ignáca z Antiochie, biskupa, ktorý každého nabádal, aby „nasledoval biskupa ako Ježiš Kristus nasleduje svojho Otca“ a že biskupov a kňazov „treba rešpektovať, ako Boh prikazuje…“. Nemecký prelát tiež dáva do pozornosti, že podobne ako kedysi apoštoli, dnes sú to biskupi a ich nasledovníci, kto „nesie Kristovu misiu v Cirkvi až do Jeho príchodu“ a že sú to „učitelia viery, rozdávatelia milosti vo sviatostiach a pastieri podľa Ježišovho srdca“.

V ďalšej časti kázne kardinál spomína, aký je stále dojatý z 20-tisíc mladých katolíkov, ktorým vysluhoval svätú omšu na tradicionalistickej púti Paríž – Chartres. Istý jeho známy a predstaviteľ rímskeho Dikastéria pre Boží kult sa mu zdôveril, že to nie je dôvod na radosť, lebo omša bola podľa starého rítu. Na tomto príklade kardinál Müller upozorňuje, že je veľa takých, ktorí sa odvolávajú na II. vatikánsky koncil a „uprednostňovanie starého obradu interpretujú ako prejav sterilného tradicionalizmu“. Takým zacitoval z Dekrétu o ekumenizme Unitatis redintegratio 4:

Zachovávajúc jednotu v tom, čo je nevyhnutné, nech si všetci v Cirkvi, každý podľa úradu, ktorý mu bol zverený, zachovávajú slobodu, ktorá im prináleží, či už v rôznych formách duchovného života a disciplíny, v rozmanitosti liturgických obradov, a dokonca aj v teologickom rozpracovaní zjavenej pravdy; a nech vo všetkom praktizujú lásku. Takto budú stále plnšie prejavovať pravú katolicitu a apoštolskosť Cirkvi.

Následne novokňazov vyzval, aby mali príklad v „samotnom Ježišovi Kristovi“, ktorý je „veľkňazom novej zmluvy“ a „dobrým pastierom, ktorý položil svoj život za svoje ovce“. „Iba oslávený Pán v Nebi vás môže urobiť svojimi zástupcami v moci svojho Ducha Svätého, aby ste mohli slúžiť spáse a vykúpeniu veriacich s jeho autoritou prostredníctvom božského slova a sviatostí jeho milosti“, odkázal mladým mužom.

Kardinál uznal, že nás laickí veriaci, kňazi aj biskupi „môžu sklamať, pokým sú stále na svojej pozemskej púti“. Ale sme to aj my samotní, kto „napriek našim najlepším úmyslom“ môžeme sklamať iných ľudí a „pre naše hriechy a nedbanlivosť sa stať zdrojom ich hnevu“. Prelát pokračoval:

Zjavná prevaha zla vo svete, arogantné gesto nadradenosti modernej neviery, či ľahostajnosť mnohých voči pokornej Ježišovej láske nás môžu obrať o mladícke nadšenie, ktoré nás poháňalo vykročiť k Božiemu oltáru a povedať svoje Adsum. Ak nebudeme prosiť o dar vytrvalosti, o ktorom svätý Augustín napísal celú knihu proti polopelagiánom, naša oddanosť a ochota obetovať sa sa určite môže zmeniť na zatrpknutosť a cynizmus.

Kardinál Müller zakončuje svoju homíliu myšlienkou, že ešte aj počas ťažkého Nerovho prenasledovania nabádal svätý Peter predstaveným prenasledovaných cirkví nasledovne:

Starajte sa o zverené Božie stádo nie s nevôľou, ale ochotne, podľa Božieho ducha; nie pre mrzký zisk, ale z celého srdca; nie panovačne nad tými, ktorých ste zdedili, ale staňte sa vzorom pre stádo! Potom, keď sa zjaví zvrchovaný Pastier, dostanete veniec slávy, ktorý nikdy nezanikne.“ (1Pt 5,2–4)

Pripomína aj ďalšie Petrove slová, aby boli veriaci verní, lebo diabol chodí ako revúci lev hľadajúci, koho by zožral. Aby si tiež pripomínali, že všade vo svete veriaci trpia rovnakým alebo podobným spôsobom, ale že Boh napokon všetko obnoví a veriacich opätovne posilní.

MG

Zdroj: LifeSiteNews, titulný ilustračný obrázok, zdroj – Salt plus Light Media

***

Portál Christianitas.sk svojim čitateľom odporúča:

Vydavateľstvo Nadácie Slovakia Christiana – Christianitas – vydalo v roku 2024 knihu kardinála Gerharda Ludwiga Müllera Pravá a falošná reforma: Čo to znamená byť katolíkom, v ktorej sa kardinál erudovaným a zasväteným spôsobom vyrovnáva so súčasnými pokusmi tzv. reformátorov, ktorí sa snažia transformovať katolícku Cirkev pomocou falošného reformátorstva do podoby prijateľnej pre súčasný svet.

Záujemcovia si môžu knihu objednať na adrese:

https://www.christianashop.sk/was-ist-katholisch/

V našom e-shope si však môžete objednať vo výraznej zľave aj ďalšie zaujímavé tituly – viac informácií na našej stránke christianashop.sk/.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Hnutie Emauzy potvrdilo o zakladateľovi, že Abbé Pierre, idol liberálneho katolicizmu bol sexuálnym násilníkom. Dodajme: aj obhajcom LGBT a heretikom

Poľsko: Šikanovanie Cirkvi liberálmi narastá – Dvom progresívcom vadilo zvonenie z kostola a sudca ho zakázal

Firma John Deere upúšťa od podpory agendy LGBT, rodovej rovnosti a gender. Konzervatívni zákazníci ju začali bojkotovať

Pierre Teilhard de Chardin ako symbol šírenia bludov v modernej Cirkvi