Kardinál Müller o nemeckej Synodálnej ceste: „Popieranie katolíckej viery a rúhanie“ -

Kardinál Müller o nemeckej Synodálnej ceste: „Popieranie katolíckej viery a rúhanie“


14. februára 2022
  Krátke správy  


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Relativizujú katolícku vieru, no ostávajú pri svojich tituloch: kardináli, biskupi, profesori teológie – ale v skutočnosti neveria v to, čo učí Cirkev.“ Takto sa vyjadril bývalý prefekt Kongregácie pre náuku a vieru, kardinál Gerhard Müller na adresu predstaviteľov nemeckej Synodálnej cesty, ktorí počas minulého víkendu prijali uznesenia a požiadavky, ktoré sú v rozpore s katolíckym učením.

V rozhovore, ktorý poskytol portálu National Catholic Register, komentoval čo sa stalo na plenárnom zasadaní nemeckej Synodálnej cesty od 3. – 5. februára vo Frankfurte nad Mohanom. Jeho účastníci sa vyslovili okrem iného za požehnanie zväzkov osôb rovnakého pohlavia, zmeny katechizmu o homosexualite, kňazskú vysviacku žien, dobrovoľný kňazský celibát v latinskej Cirkvi a zapojenie laikov do voľby nových biskupov.

Pripomienky kardinála Müllera reflektujú aj mnohé kontroverzné vyhlásenia nemeckých a európskych biskupov z posledných týždňov. Patrí medzi ne vyhlásenie kardinála Reinharda Marxa z Mníchova, ktorý 3. februára povedal, že kňazi by mali mať právo sobášiť sa „nielen zo sexuálnych dôvodov“, ale aj preto „aby neboli osamelí“, a kardinála Jean-Claude Hollericha z Luxemburska, predsedu Konferencie biskupov EÚ, ktorý uviedol, že učenie Cirkvi o homosexualite je zastarané a potrebuje revíziu.

Podľa kardinála Müllera mnohí z tých, ktorí presadzujú takéto názory, sú „sekularizovaní ľudia“, ktorí si „chcú zachovať pomenovanie katolík“, aby zostali v cirkevnej administratíve a poberali peniaze. Označil takýchto ľudí za „materialistov“, ktorých viera sa nezakladá na Zjavení, ale na pseudovede.

Poznamenal, že ideológia LGBT, ktorú podporujú mnohí z nich, „je úplne idiotská, pretože jej neognostická mytológia je absolútne v rozpore s ľudskou prirodzenosťou, a to nielen v biologickom, ale aj filozofickom zmysle.“ Varoval, že požehnávanie párov rovnakého pohlavia, ktoré presadzujú nemeckí biskupi, je „absolútne rúhanie“, pretože je „v rozpore so štruktúrou ľudských bytostí ako muža a ženy“. Odmietol tiež ako „nehorázny argument“ myšlienku, ktorú navrhli niektorí v nemeckej cirkvi, že kňaz by mal mať sexuálne vzťahy so ženami, aby „nešiel potom za chlapcami“.

Zachovávajúc učenie predchádzajúcich pápežov kardinál Müller tiež rozhodne vylúčil diakonát žien, keď povedal, že „sviatostný diakonát je jeden zo stupňov nedeliteľnej, trojitej sviatosti posvätného stavu, ktorý podľa trvalej apoštolskej tradície nemožno udeliť ženám“.

Bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery obviňuje zodpovedné osoby, že chcú „zničiť sviatostné kňazstvo najprv popretím celibátu a potom popretím nadprirodzeného ustanovenia tejto sviatosti“. Sviatostné kňazstvo by chceli relativizovať tak, aby zostalo v polohe „sociálneho pracovníka“. Podľa jeho názoru cirkevní predstavitelia a laickí katolíci, ktorí presadzujú tieto protikatolícke názory, neveria v Posledný súd: „Podľa ich názoru sa Boh sám musí ospravedlniť.“ Varoval však, že rozsudok nad nimi bude prísnejší vzhľadom na to, že sa dopustili odpadnutia. „Ako odpadlík má taký človek väčšiu vinu než ten, kto nikdy nepočul o katolíckej viere,“ povedal.

Kardinál Müller, pri pohľade do budúcnosti, poukázal na to, že je na pápežovi Františkovi a kolégiu kardinálov, aby zakročili a potrestali týchto biskupov, kým nebude neskoro.

BM

Zdroj: KAI, NCR, titulný obrázok – youtube.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Biskup Mutsaerts vyjadril podporu biskupovi Stricklandovi

Odovzdali sme petíciu za zastavenie škandalózneho predstavenia SND dehonestujúceho Nášho Pána Ježiša Krista

Nadužívanie a zneužívanie slova „láska“ v Cirkvi ako duchovný kastračný nástroj proti katolíckej bojovnosti

Kresťanská tradícia Európy: Procesie a vlečky v akte kajúcnosti a smútku