Kardinál Burke v prejave na Kolégiu sv. Tomáša Akvinského: Revolúciu podporujú zvnútra Cirkvi aj tí, ktorí sú povolaní pásť stádo! -

Kardinál Burke v prejave na Kolégiu sv. Tomáša Akvinského: Revolúciu podporujú zvnútra Cirkvi aj tí, ktorí sú povolaní pásť stádo!


22. mája 2024
  Krátke správy

V sobotu 18. mája prehovoril kardinál Raymond Leo Burke k absolventom momentálneho záverečného študijného ročníka na Kolégiu sv. Tomáša Akvinského v americkom Northfielde. Prejav obsahuje niekoľko zaujímavých myšlienok, reflektujúcich súčasnú situáciu v Cirkvi, aj vo svete a týkajúcich sa tiež katolíckeho vzdelávania na cirkevných školách, ktoré podľa všetkých dostupných informácií začína čoraz viac pripomínať (aj na Slovensku) synkretickú liberálnu zmiešaninu všetkých bludov, alebo povedané s pápežom Piom X. jedným slovom – modernizmus.

https://www.cardinalburke.com/presentations/commencement-address-2024

Kardinál Raymond Leo Burke
zdroj: flickr.com

Dovolili sme si z prejavu kardinála Burka vybrať niektoré zaujímavé pasáže:

Veľkou výzvou pre katolícke vzdelávanie je to, aby sa vyhlo všadeprítomnému rozšíreniu falošných ateistických a materialistických ideológií a zostalo sústredené na odovzdávanie Krista, ktorý k nám prichádza prostredníctvom apoštolskej Tradície, živej tradície Cirkvi.

Žijeme vo veľmi nepokojných a znepokojivých, niekedy zdanlivo apokalyptických časoch. Až príliš dobre chápeme aktuálnosť nabádania svätého Petra na Turíce: „Zachráňte sa z tohto zvrhlého pokolenia“ (Sk 2,40). Vzbura proti Bohu, revolúcia proti Jeho pravde a láske, ktoré nám boli odovzdané v Cirkvi, dosiahla nepredstaviteľnú úroveň. Je to vzbura nielen proti viere, ale aj proti rozumu. Vo svete sme svedkami popierania samotnej našej podstaty, ako ju Boh stvoril.

Ba čo viac, vzburu a revolúciu podporujú niektorí zvnútra Cirkvi, dokonca aj niektorí, ktorí sú povolaní a vysvätení, aby pásli stádo. Sme svedkami zničujúcich výsledkov pre Cirkev v Nemecku. Súčasné zasadnutia biskupskej Synody hrozia, že rozšíria rovnakú devastáciu aj na celú katolícku Cirkev.

Zbožní katolíci sú oprávnene skľúčení, zúfalí a oprávnene nahnevaní na hlboké utrpenie, ktoré spôsobujú mystickému Kristovmu Telu odpadnutia od viery, opustenie Krista, len aby boli prijaté cesty sveta vo vzbure proti Bohu. Naša otázka zo začiatku prednášky: „Bratia, čo budeme robiť?“ je otázkou, čo máme robiť v súčasnej situácii Cirkvi a sveta, ktorá je v niektorých ohľadoch v dejinách Cirkvi bezprecedentná.

Odpoveďou určite nie je opustiť Krista, ktorý je pre nás živý v Cirkvi, ale zostať verne s Ním v Cirkvi. Byť Jeho vernými „spolupracovníkmi v pravde“, učiť Jeho spásonosné Slovo a prinášať Jeho spásu a milosť svetu so stále väčšou vernosťou a štedrosťou, dokonca aj tvárou v tvár ľahostajnosti, výsmechu, prenasledovaniu a smrti. Boh Otec zveruje každému z nás starostlivosť o určitú časť Kráľovstva Jeho vteleného Božského Syna. Mali by sme sa starať len o to, aby sme boli vernými, veľkorysými a čistými nasledovníkmi, učeníkmi Krista Kráľa.

Pripomeňme si slová svätého Pavla v Liste Kolosanom: On (Kristus) je pred všetkým a všetko v Ňom spočíva(Kol 1,17). Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze Neho zmieril všetko so sebou, keď pre Jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na Zemi, aj čo je na Nebi (Kol 1,19–20). Nasledovať Krista znamená milovať Boha a slúžiť Jeho plánu na spásu sveta. Ak popierame Krista pôsobiaceho v Cirkvi, nič iné v živote už nemá zmysel. Dôverujúc Kristovmu Slovu a Jeho zasľúbeniam nestrácame odvahu, ale skôr veríme, že On v nás vyhrá víťazstvo nad hriechom a smrťou.

Kristus je Kráľ Neba i Zeme, vylieva za nás svoj život, ako povedal Pontskému Pilátovi, ktorý sa Ho pýtal na Jeho Kráľovstvo.

Výnimočné katolícke vzdelanie, ktorého sa vám, milí absolventi, dostalo, vás priviedlo k pravde, ku ktorej vás prirodzene priťahuje váš rozum a ktorú vaša viera rozpoznáva v celom jej úžasnom bohatstve. Dokonale krásnym a trvalým ovocím vášho vzdelania bude život žitý v Kristovi. Kristus v nás skutočne naďalej pôsobí prostredníctvom vyučovania pravdy a prejavovania jej krásy v posvätnej liturgii a jej dobroty v cnostnom živote.

BM

Zdroj: cardinalburke.com, titulný ilustračný obrázok, zdroj – flickr.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Sv. Benno z Meissenu, biskup a apoštol polabských Srbov

Duch Svätý nás posilňuje a teší

Protirečenia ľavicovo-liberálneho myslenia alebo Hitparáda slniečkárskej hlúposti

Seriál o spovedi a sviatosti pokánia podľa knihy biskupa Louisa Gastona de Ségur „Spoveď“, VI. časť