Infantokracia v EÚ: Estónsko, po Rakúsku, Nemecku, Belgicku a Malte, zavádza volebné právo pre 16-ročných. Kto bude ďalší? -

Infantokracia v EÚ: Estónsko, po Rakúsku, Nemecku, Belgicku a Malte, zavádza volebné právo pre 16-ročných. Kto bude ďalší?


22. novembra 2023
  Krátke správy

Už po niekoľko rokov zaznieva z liberálnych a progresivistických kruhov volanie po znížení vekovej hranice prvovoličov. Momentálne sa pokrokové kruhy v názoroch ustálili na úrovni 16 rokov. Estónsko – vzorný člen EÚ, nasledovalo ako prvá východoeurópska krajina Rakúsko, Nemecko, Belgicko a Maltu, kde už 16-roční volebné právo majú, a začalo s implementáciou týchto inovácií. Tie majú ľahko dešifrovateľný zámer – vytvoriť masu ľahko manipulovateľných infantilných progresívcov, bez akejkoľvek zodpovednosti za rodinu, prácu či živobytie.

Ilustračný obrázok, zdroj: pexels.com

20. novembra tohto roku Výbor Európskej únie v Riigikogu (estónsky parlament) schválil postoj Estónska k zasadnutiu Rady EÚ pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport. Komisia uviedla, že „je presvedčená, že mladí ľudia by sa mali viac zapájať do politiky, a preto by 16- a 17-roční ľudia mali mať právo voliť vo voľbách do Riigikogu a Európskeho parlamentu.

Člen výboru Kristo Enn Vaga zdôraznil, že iniciatívy EÚ sú dlhodobého charakteru, preto by bolo rozumné, aby mladí ľudia mali vplyv na rozhodnutia prijaté v Európskom parlamente, ktoré budú mať priamy vplyv na ich životy. Vaga dodal, že „väčšie zapojenie mladých ľudí do rozhodovania EÚ znížením veku hlasovania zabezpečí inovatívnejšiu a odvážnejšiu Úniu v budúcnosti, ktorá bude napríklad podporovať hospodársky rast prostredníctvom udržateľného rozvoja a väčšej digitalizácie.

V máji 2022 Európsky parlament predložil návrh nariadenia Rady o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu, ktoré by nahradilo existujúce nariadenia. Cieľom návrhu bolo zosúladiť pravidlá volieb do Európskeho parlamentu a znížiť volebný vek vo všetkých členských štátoch.

A aby to celé neuviazlo v bahne dobrovoľnosti, tak sa ventrálne poukázalo na to, žeby sa mala zabezpečiť „rovnosť“ a žiadna krajina nemôže diskriminovať občanov EÚ. Ergo, tieto úpravy v prospech infantokracie budú zrejme v rámci EÚ celoplošné. Návrh teda znie: znížiť volebný vek na 16 rokov, čím by sa umožnili výnimky pre „existujúce ústavné predpisy stanovujúce minimálny vek voliť na 18 alebo 17 rokov“.

Pred rokom Belgicko znížilo volebný vek na 16 rokov. V Nemecku bol rovnaký zákon prijatý začiatkom roku 2023 a tiež znížil vek voličov v európskych voľbách z 18 na 16 rokov. Ústava Malty z roku 2018 zaručuje právo voliť od veku 16 rokov. Rakúsko stanovilo svoj štandardný vek voliča na 16 rokov avantgardne už v roku 2007.

To všetko je však len začiatok. Eurobyrokrati sú si vedomí, že na presadenie ich environmentálnych a sexuálnych deviácií potrebujú ľahko manipulovateľnú voličskú základňu. Preto v súčasnosti prebiehajú v Bruseli diskusie o tom, ako zabezpečiť aj účasť mladých občanov, „marginalizovaných skupín“, v budúcoročných júnových voľbách. Výbor pre ústavné veci Európskeho parlamentu v októbri tohto roku prijal rezolúciu, v ktorej vyzýva krajiny, aby prijali opatrenia na zvýšenie volebnej účasti „zjednotením a znížením veku voliť a minimálneho veku na kandidovanie vo voľbách“.

Ďalším krokom ku krajšej, environmentálnejšej, dúhovej a inkluzívnej Európe by mohlo byť odobratie volebného práva ľuďom nad 70 rokov. Prípadne nad 60? Tí totiž nevykazujú vo väčšine žiadne infantilné nadšenie z novôt, majú pocit, že všetko už tu bolo, že reči politikov sa stále opakujú a nepripadajú im tak úžasne nové a nádejné ako 16-ročným. Títo ľudia sú väčšinou skeptickí, často podliehajú myšlienkam na smrť, majú sklony nazerať život z pohľadu večnosti a nedokážu sa nadchnúť pre pokrokové novinky.

BM

Zdroj: PCH24, titulný ilustračný obrázok, zdroj – pexels.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

List predsedovi KDH, Milanovi Majerskému

Má floridská diecéza jurisdikciu nad… Mesiacom?

Biskup Mutsaerts vyjadril podporu biskupovi Stricklandovi

Odovzdali sme petíciu za zastavenie škandalózneho predstavenia SND dehonestujúceho Nášho Pána Ježiša Krista