Historik Milan S. Ďurica sa dožíva 96 rokov -

Historik Milan S. Ďurica sa dožíva 96 rokov


14. augusta 2021
  Krátke správy

Včera oslávil slovenský historik prof. Dr. Milan Stanislav Ďurica SDB svoje 96. narodeniny. Predmetom jeho bádania boli predovšetkým dejiny Slovákov a ich boj za národnú, politickú a štátnu samostatnosť.

Po emigrácii do Talianska študoval v Turíne, Ženeve a Louvaine. Postgraduálne štúdiá absolvoval vo Viedni, Padove, Bonne a Kolíne nad Rýnom. Témou jeho teologickej dizertácie bol výskum Dr. R. W. Hyneka ohľadom Turínskeho plátna.

V roku 1956 sa stal profesorom na Saleziánskej vysokej škole teologickej v Abano Terme a od roku 1967 sa stal profesorom politických a ústavných dejín na univerzite v Padove. Na tejto pozícii pôsobil až do roku 1997.

Bol tiež aktívnym členom zahraničného Ústredia slovenského katolíckeho študentstva a členom predsedníctva (neskôr predsedom) Slovenského ústavu v Ríme.

Zúčastnil sa ako jediný Slovák prípravy podkladov pre II. vatikánsky koncil, v komisii pre disciplínu kléru a laikov. Išlo o prípravné schémy, ktoré boli neskôr na začiatku koncilu, z podnetu niektorých nemeckých, holandských, belgických a francúzskych biskupov a kardinálov, odmietnuté ako „nátlak“ Svätej stolice.

Prof. Ďurica založil v roku 1969 Stredisko východoeurópskych štúdií (Centro di studi sull’Europa orientale) a dlhé roky redigoval ním založenú ročenku Slovanský svet (Il Mondo Slavo).

V roku 1993 prišiel na Slovensko, kde pôsobil ako profesor cirkevných dejín na Bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. Jeho vlastenecká činnosť a publikácie z nej vychádzajúce, vzbudzovali a dodnes budia rozhorčenie liberálnych a ľavicových kruhov. Najmä chronologická kompilácia faktov a udalostí z dejín Slovákov Dejiny Slovenska a Slovákov (1995), vzbudila značnú nevôľu v týchto kruhoch, uvádzaním faktov, ktoré zrejme mali byť zabudnuté, v záujme lepšej transformácie slovenského národa na tzv. „európske hodnoty“.

V roku 1997 Prof. Ďurica stratil sluch a v roku 1998 sa definitívne presťahoval na Slovensko. Ďalej pokračoval v písaní a publikovaní, pokiaľ mu to umožňoval a stále umožňuje jeho zdravotný stav.

Prínos Prof. Ďuricu pre štúdium dejín Slovákov, ale hlavne v boji proti liberálnym a protikresťanským degeneratívnym tendenciám v spoločnosti je značný. Poskytol slovenskému národu iný pohľad na jeho dejiny, než aký mu poskytovali a bohužiaľ stále poskytujú, odchovanci marxistických ústavov, či absolventi katedier dejín vedeckého komunizmu, alebo ich deti, ktoré dnes tvoria ťažiskovú časť liberálnych historikov, publicistov, mimovládkarov a politikov.

BM

Titulný obrázok – YouTube


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Synodalita – duchovní válka a globální mobilizace v Církvi

Pobožnosť na počesť piatich Kristových rán, neprávom odsunutá odpustková modlitba, I. časť

Liberálna katolícka aktivistka v rakúskom Grazi chce spojiť slávenie Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi s klimatickou agendou

Utah, USA: Biblia na zozname zakázanej literatúry