Francúzsko: Konzervatívnych katolíkov pribúda -

Francúzsko: Konzervatívnych katolíkov pribúda


15. februára 2024
  Krátke správy

Francúzsky historik Guillaume Cuchet obhajuje potrebu „vnútorného katolíckeho ekumenizmu“, pretože je potrebné, aby sa obnovil dialóg medzi konzervatívnymi a progresívnymi katolíkmi. Liberálne a modernistické útoky a rastúci tlak namierený voči tradičným katolíkom, považuje profesor Cuchet za kontraproduktívny. Tradičných a konzervatívnych katolíkov ešte viac stmelí a progresívnych katolíkov ich modernisticko-liberálna hystéria vyčerpá a vnútorne duchovne vyprázdni.

Francúzsky historik Guillaume Cuchet
zdroj: snímka obrazovky/youtube.com

V rozhovore pre katolícky týždenník Famille Chrétienne sa prof. Guillaume Cuchet odvoláva na výsledky výskumu Národného inštitútu pre demografické štúdie (INED), ktoré nie sú vo francúzskej spoločnosti veľmi známe a ktoré ukazujú drastický úpadok Cirkvi vo Francúzsku. Ukazujú, že podiel katolíkov vo veku 18 až 59 rokov medzi rokmi 2008 – 2020 klesol zo 43 na 25 percent.

Podľa profesora Cucheta je neodškriepiteľným faktom, že v súčasnej katolíckej Cirkvi rastie význam konzervatívneho katolicizmu a tradicionalizmu. Existuje viacero dôvodov, prečo je tomu tak. Jedným z hlavných dôvodov je aj sklamanie a znechutenie z výsledkov II. vatikánskeho koncilu. Od koncilu sa očakávalo, že oživí katolícku vieru, zbaví ju tradicionalistickej zatuchnutosti a otvorí modernému svetu.

Vynaložené úsilie však neprinieslo očakávané výsledky. Modernizmus a liberalizmus priniesol úbytok katolíckych veriacich a pastoračné ciele II. vatikánskeho koncilu sa nepodarilo dosiahnuť. Naopak, silnejú hlasy, ktoré požadujú, aby sa Cirkev vrátila k pôvodným hodnotám, ktoré ju stáročia formovali.

Okrem toho rastie počet katolíkov, ktorí sa začali opäť prikláňať k tradicionalizmu, čo je trend, ktorý liberáli a modernisti po aktivizácii arcibiskupa Lefebvra a FSSPX neočakávali. Na vzostupe tradičného katolicizmu sa podieľali aj aktivity súvisiace s covidovou agendou, kedy boli ľudia vystavení vakcinačnému šikanovaniu a zavretiu katolíckych chrámov, čo sa v minulosti nestalo ani v čase najhorších morových epidémii (mimochodom, v moslimských krajinách k povinnému zatváraniu mešít nedošlo, pozn. aut.).

Prof. Cuchet pripomína, že od 19. storočia v Cirkvi rastie rozdelenie medzi tradicionalistami a liberálmi. Liberáli sa podľa jeho slov príliš otvorili modernému svetu, čo si vyžiadalo v radoch tzv. mainstreamových a liberálnych katolíkov krutú daň. Naopak, tradičných katolíkov je síce menej, väčšinou však ide o horlivých a vzdelaných ľudí s rozvinutým katolíckym povedomím.

Francúzsky historik Cuchet tiež pripomenul, že hoci „katolícky konzervatívny prúd má v súčasnosti vo svojich plachtách vietor“, katolicizmus predsa len potrebuje určité otvorenie, pretože nejde o fundamentalizmus, ktorý by spadol z neba v pevnej podobe. Konzervatívny katolicizmus sa počas 2000 rokov neustále vyvíjal – aj v teologických konfliktoch s progresivizmom, modernizmom či rôznymi heretickými učeniami a schizmami.

Súčasná katolícka Cirkev podľa francúzskeho profesora Cucheta potrebuje oba trendy (aj konzervatívcov, aj modernistov), násilné presadzovanie progresívnych predstáv, s ktorým sa stretávame v Cirkvi dnes nemá svoje opodstatnenie a len prehlbuje neporozumenie a polarizáciu v katolíckej Cirkvi.

Snahy o ekumenizmus s protestantmi či pravoslávnymi, ktorý presadzuje Vatikán sú síce dobrá vec, ale podľa profesora Cucheta je potrebné viesť „dialóg lásky a porozumenia“ v prvom rade s konzervatívnymi katolíkmi. Najmä dnes, keď pravoslávni po dokumente Fiducia supplicans prestali s prejavmi záujmu o ekumenický dialóg a pápež František i jeho bergogliáni stratili v ich očiach morálny kredit.

Je zaujímavé, že profesor Cuchet nespomenul vo svojom príspevku žiadny pseudoekumenický dialóg s moslimami alebo hinduistami. Tým sa demaskoval ako katolícky konzervatívec, pretože katolícki konzervatívci nemôžu viesť pseudoekumenický dialóg s moslimami či hinduistami. Žiadne synkretické, človekom vytvorené náboženstvo, totiž nemôže nahradiť katolícku Cirkev a jej učenie.

Non Nobis Domine – bojový hymnus templárskych rytierov
zdroj: youtube.com

BK

Zdroj: Kath.net, titulný ilustračný obrázok, zdroj – snímka obrazovky/youtube.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Švajčiarsky biskup Bonnemain čelí kritike za to, že sa zúčastnil pohrebu biskupa Huondera, organizovaného Kňazským bratstvom svätého Pia X.

Narodenie a raný život Panny Márie

Oslava a úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v Cirkvi (Trinásta časť)

Komisia biskupov EÚ (COMECE) pokračuje vo svojej propagandistickej jazde: Vydala novú brožúrku o pozitívach EÚ a jej rozširovaní