Exorcista o duchovnom boji alebo Čo je podľa exorcistu otca Rippergera najdôležitejšie pre porazenie démonov? -

Exorcista o duchovnom boji alebo Čo je podľa exorcistu otca Rippergera najdôležitejšie pre porazenie démonov?


30. novembra 2023
  Krátke správy

Po známych exorcistoch – otcoch Gabrielle Amorthovi a Eliasovi Vellovi patrí dnes k najznámejším exorcistom otec Chad Ripperger zo Societas Matris Dolorissimae. Ten počas prednášky o tom, ako úspešne bojovať proti démonom uviedol nasledovné:

Pre duchovný boj je najdôležitejšia disciplína modlitby a obety. Človek sa musí vnútorne posilňovať, rásť v cnostiach, aby dokázal prekonať útoky démonov. Démoni neustále kontrolujú, aké sú naše cnosti a neresti a chcú využiť naše slabosti.“

Otec Chad Ripperger, americký exorcista a zakladateľ katolíckej organizácie Doloran Fathers, hrdo sa hlásiaci ku katolíckym tradicionalistom
zdroj: youtube.com

Otec Chad Ripperger je americký exorcista, zakladateľ katolíckej organizácie Doloran Fathers. Hrdo sa hlási ku katolíckym tradicionalistom, čím vyvoláva hnev niektorých bergogliánov.

Otec Ripperger na stretnutí, kde hovoril o duchovnom boji v živote človeka uviedol, že duchovný boj je v dnešnej spoločnosti obzvlášť dôležitý kvôli rozšíreniu rôznych hriechov a ich bagatelizácii zo strany katolíckych liberálov a modernistov.

Hriechy posilňujú moc démonov. Nie je to však tak, žeby démoni mali rastúcu moc, moc ktorú majú nerastie. Rozširuje sa však priestor, v ktorom môžu démoni pôsobiť. Hriechy a slabosti ľudí, zanedbávanie spovede, vynechávanie slávenia svätej omše oslabujú schopnosť ľudí brániť sa útokom démonov. Slabosť človeka, zapríčinená vzdialením sa od Boha robí démonov schopnejších ovplyvňovať človeka silnejšie.

Závažnosť duchovného boja súvisí s hriechmi všetkých ľudí. Keď ľudia hovoria, že ich hriech je súkromný, vôbec to nie je pravda. Hriech sa síce dá spáchať v súkromí, hoci ako vieme, všetko sa ukáže na Poslednom súde; ale faktom je, že ak iní ľudia urobia niečo hriešne v tajnosti, dáva to démonom viac priestoru na pôsobenie a v konečnom dôsledku to ovplyvňuje nás všetkých. Preto neexistuje nič také ako súkromný hriech,“ uviedol exorcista otec Ripperger.

Najlepšími zbraňami v boji proti démonom sú modlitby a obety. Démoni skúšajú človeka, skúmajú jeho vnútorný život a snažia sa zistiť, kde sú jeho cnosti a neresti, aby využili všetky jeho slabosti. „Keď nájdu slabinu, idú do toho,“ zdôraznil otec Ripperger.

Nie je však nič, čo by nebolo pod Božou kontrolou. Niekedy sa stane, že démon prevezme moc nad človekom, pretože Boh chce tohto démona potrestať. Boh je nekonečne spravodlivý a ponižuje satana, ktorý zhrešil pýchou – keď démoni napadnú človeka, ktorý je cnostný a ten útoku odolá, démoni sú ponížení.“

Kľúčovou otázkou v duchovnom boji je praktizovanie obety a disciplína modlitby. Otec Ripperger uviedol, že vo väčšine prípadov nie je potrebný zásah exorcistu. Čo je však potrebné, je začať so základným nácvikom disciplíny. Deti treba už od raného detstva učiť, že musí existovať nejaký priestor na odriekanie, niečo, čo si každý deň odopierajú, aby sa mohli vnútorne posilniť a mohli potom vybojovať víťazný duchovný boj proti démonom.

BK

Zdroj: pch24.pl, titulný ilustračný obrázok, zdroj – youtube.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

List predsedovi KDH, Milanovi Majerskému

Má floridská diecéza jurisdikciu nad… Mesiacom?

Biskup Mutsaerts vyjadril podporu biskupovi Stricklandovi

Odovzdali sme petíciu za zastavenie škandalózneho predstavenia SND dehonestujúceho Nášho Pána Ježiša Krista