EÚ rozhodla: Homosexuálne manželstvá a partnerstvá musia uznávať všetky štáty! -

EÚ rozhodla: Homosexuálne manželstvá a partnerstvá musia uznávať všetky štáty!

Mikuláš Hučko
16. septembra 2021
  Politika   ,

S týmto víťazoslávnym avšak klamlivým titulkom je oznamované hlasovanie poslancov Európskeho parlamentu, ktorí v utorok 14. septembra na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu prijali uznesenie vyzývajúce na „odstránenie všetkých prekážok, s ktorými sa stretávajú ľudia z komunity LGBTIQ pri uplatňovaní svojich základných práv“.

Zdroj ilustračného obrázka: wikimedia commons

S manželmi a partnermi rovnakého pohlavia by sa podľa europoslancov malo zaobchádzať rovnako ako s manželmi opačného pohlavia a tiež by registrované manželstvá alebo partnerstvá párov rovnakého pohlavia, uzavreté v jednom členskom štáte, mali byť uznávané jednotne vo všetkých krajinách EÚ. Uznesenie vyzýva všetky krajiny EÚ, aby prijali za zákonných rodičov tie dospelé osoby, ktoré sú uvedené v rodnom liste dieťaťa. Vo všeobecnosti europoslanci chcú, aby páry z LGBTIQ komunít mali rovnaké právo na zjednotenie rodiny ako heterosexuálne páry a ich príbuzní.

Je to jednoduchý a primitívny trik. Napríklad Slovensko neuznáva „manželstvo“ homosexuálov, ani nijakú formu „homorodičovstva“. Európsky parlament však chce dosiahnuť, aby „aspoň“ uznalo výnimku z týchto zákazov: aby keď „zosobášený“ alebo civilne spojený homosexuálny pár vstúpi na naše územie, boli naň uplatňované pravidlá platné v krajine pôvodu. Podobne je to aj v prípade „homorodičovstva“: ak Slovensko nelegalizovalo nijaký druh homosexuálneho zväzku, tak nech „aspoň“ uzná „homorodičov“ uvedených v rodnom liste vystavenom v zahraničí. Na prvý pohľad to znie možno celkom nevinne a azda aj prijateľne. Tým sa však vytvorí trhlina v našej legislatíve, ktorá sa po čase bude rozširovať pridávaním a stupňovaním ďalších požiadaviek.

No a samozrejme, Európsky parlament nemohol nekopnúť do Poľska a Maďarska kvôli „diskriminácii, ktorej tam čelia komunity LGBTIQ“ a vyzval na prijatie právnych, súdnych a prípadne aj sankčných opatrení proti týmto krajinám na úrovni EÚ.

Európska únia už dávno nie je slobodným zväzkom štátov a stala sa klubom štátov, ktoré za každú cenu sledujú a presadzujú svoje revolučné ciele. Formálne je to len výzva členským štátom, ale v podstate ide o veľmi silný psychologický nátlak. A že predstavuje neprimeraný zásah do oblasti národnej suverenity? Koho to zaujíma? Valec revolúcie sa nesmie zastaviť.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Najsvätejšie Srdce Ježišovo a modlitba svätého ruženca

Kardinál Burke v prejave na Kolégiu sv. Tomáša Akvinského: Revolúciu podporujú zvnútra Cirkvi aj tí, ktorí sú povolaní pásť stádo!

Harrison Butker – športovec a tradičný katolík – predniesol reč, ktorá šokovala spohanštenú Ameriku

Možný zázrak v Lurdoch? Takmer úplne slepej žene sa vrátil zrak